مطالب خواندنی

1و 2- بول و غائط

بزرگ نمایی کوچک نمایی

نجاسات

(مسأله83) نجاسات يازده چيز1است: اول: بول، دوم: غائط، سوم: مني، چهارم: مردار، پنجم: خون، ششم وهفتم:سگ و خوك،هشتم:كافر2، نهم: شراب3، دهم: فقّاع4،يازدهم:عرق شتر نجا ستخوار5.

1- خوئي، بهجت، سيستاني، تبريزي، وحید: ده چيز..

مكارم: بنابر احتياط واجب یازده چیز...

2- تبريزي: كافر كه از طائفه يهود و نصاري و مجوس نباشد...

فاضل: هشتم: مشرك...

3- زنجاني: نهم: شراب و مايعهاي مست كنندهٔ ديگر...

مكارم: نهم: مايعات مست كننده...

4- خوئي، تبريزي، وحید: [پایان مسأله].

مکارم: دهم: آب جو...

سيستاني: دهم: عرق حيوان نجاستخوار.

بهجت: و مسائل مربوط به عرق جنب از حرام و عرق شتر نجاستخوار نيز در ادامهٔ همين مسائل خواهد آمد.

5- گلپايگاني، صافي: يازدهم: عرق حيوان نجاستخوار كه بنابر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كرد.

زنجاني: يازدهم: بول و غائط و عرق حيوان نجاستخوار.

مکارم، سبحانی: یازدهم عرق حیوان نجاستخوار.

*****

مظاهری: مسأله – نجاسات: 1و2- بول و غائط، 3- منی، 4- مردار، 5- خون، 6و7- سگ و خوک، 8- کافر، 9- مایعات مست کننده. 10و 11- حیوان نجاستخوار و حیوانی که انسان با آن نزدیکی نموده.

1-2 بول و غائط

(مسأله 84) بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده دارد كه اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن مي كند1، نجس است2، ولي فضلهٔ حيوانات كوچك3 مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند پاك است.

1- سبحانی: خون به سرعت از ان جاری می شود...

2- فاضل: [پایان مسأله].

گلپايگاني، زنجانی: و بنابراحتياط واجب (زنجاني: و بنابر احتياط) بايد از بول و غائط حيوان حرام گوشتي كه خون آن جستن نمي كند (زنجاني: مثل ماهي حرام گوشت) اجتناب كرد...

خوئي، تبريزي: و بول و غائط حيوان حرام گوشتي كه خون آن جستن نمي كند، مثل ماهي حرام گوشت و همچنين فضلهٔ حيوانات كوچك مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند پاك است.

بهجت: و بنابر احتياط از بول و غائط حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده ندارد، در صورتي كه عسر و حرج لازم نمي آيد، اجتناب نمايند...

وحید، سیستانی: و غائط حیوان حرام گوشتی که خون آن جستن نمی کند، مثل ماهی حرام گوشت و همچنین فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است، و(وحید:  بنابراحتیاط مستحبّ -سیستانی: بنابراحتیاط لازم باید)از بول حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد اجتناب شود.

مكارم: و احتياط واجب آن است از بول حيوان حرام گوشت كه خون جهنده ندارد نيز اجتناب كند، ولي فضلهٔ حيوانات كوچك -مثل پشه و مگس و مانند آنها- پاك است؛ بنابراين از فضلهٔ موش و گربه و حيوانات درنده و مانند آنها بايد اجتناب كرد.

صافي: و بنابر احتياط واجب بايد از بول حيوان حرام گوشتي كه خون آن جستن نمي كند اجتناب كرد، ولي فضلهٔ آنها خواه بزرگ باشند يا كوچك مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند پاك است.

3- سبحانی: فضلۀ ماهی حرام گوشت و همچنین فضلۀ حیوانات کوچک ...

(مسأله 85) فضلهٔ پرندگان حرام گوشت، نجس است1.

1- بهجت: و فضلهٔ خفّاش بنابر احتياط نجس است.

*****

اراكي: مسأله- فضلهٔ پرندگان حرام گوشت بنابر أقويٰ نجس نمي باشد، اگر چه احتياط مستحبّ است كه از آن اجتناب شود.

گلپايگاني، صافي، فاضل، مظاهری: مسأله- فضلهٔ پرندگان حرام گوشت پاك است (گلپايگاني، صافي: ولي خوب است احتياطاً از آن اجتناب شود، خصوصاً در خفّاش و مخصوصاً نسبت به بول آن).

خوئي، تبريزي، سيستاني: مسأله- بول و فضلهٔ پرندگان حرام گوشت، پاك ؛و بهتر، اجتناب از آنها است .

وحید: مسأله – بول وفضله پرندگان حرام گوشت پاک است، ولی احوط اجتناب است.

زنجاني: مسأله- فضلهٔ پرندگان پاک است اگر چه احتیاط مستحبّ در آن است که از فضلۀ پرندگان حرام گوشت اجتناب کرد.

مكارم: مسأله- فضله و بول پرندگان حلال گوشت و حرام گوشت نجس نيست، ولي احتياط مستحبّ پرهيز از حرام گوشت است مخصوصاً از بول خفّاش.

(مسأله 86) بول و غائط حيوان نجاستخوار، نجس است1 و همچنين است بول و غائط حيواني كه انسان آن را وطي كرده، يعني با آن نزديكي نموده2 و گوسفندي كه استخوان آن3 از خوردن شير خوك، محكم شده است4.

1- مكارم: بنا براحتياط واجب...

2- مكارم: و از بول و مدفوع گوسفندي كه شير خوك خورده بايد اجتناب كرد.

3- فاضل، نوري، مظاهری، سبحانی: گوسفندي كه گوشت آن...

4- اراكي، خویی: گوسفندي كه شير خوك خورده است.(خویی: به تفصیلی که خواهد آمد)

گلپايگاني، صافي: گوسفند، بلكه بنابراحتياط لازم هر حيوان حلال گوشتي كه گوشت آن از خوردن شير خوك، محكم شده است.

*****

وحید: مسأله – بول و غائط حیوان نجاستخوار و حیوان چهارپایی که انسان با او نزدیکی نموده و بول و غائط بزغاله ای که شیر خوک خورده نجس است – به تفصیلی که خواهد آمد- و همچنین بنابراحتیاط واجب بچه گوسفندی که شیرخوک خورده است.

زنجاني: مسأله – بول و غائط حیوان نجاستخوار ، نجس است و همچنين است بول و غائط حیوانی  كه از خوك، شير خورده و گوشت در بدنش روييده و استخوانش از آن سخت شده است ( چنانچه در مسأله اختصاصی 2641 [پس از مسأله 2632 متن اصلی] خواهد آمد) و نيز بول و غائط حيواني كه انسان با آن نزديكي كرده است.

تبريزي: مسأله - بول و غائط حیوان نجاستخوار, نجس است؛ و همچنین است بول و غائط گوسفندي كه شير خوک خورده، که از آن شیر، گوشت آورده و استخوانش محکم شود یا حیوانی که انسان آن را وطی کرده یعنی با آن نزدیکی نموده است.

سيستاني: مسأله - بول و غائط حیوان نجاستخوار، نجس است؛ و همچنين است بول و غائط بچه بزي كه شير خوك خورده به تفصيلي كه در احكام خوردنيها و آشاميدنيها خواهد آمد يا حيوان چهارپايي كه انسان با آن نزديكي نموده است.

بهجت: مسأله – بول و غائط حیوان نجاستخوار که عادت به خوردن فقط نجاست انسان، بدون اختلاط به چیز دیگری پیدا کرده  تا زمانی که استبراء نشده است ، نجس است و نيز حيواني كه انسان آن را وطي كرده، يعني با آن نزديكي نموده، و گوسفندي كه گوشت آن از خوردن شير خوك، روييده شده است ممكن است ملحق به نجاستخوار باشد.


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -