انهار
انهار
مطالب خواندنی

فضیلت نماز و نمازهای مستحب

بزرگ نمایی کوچک نمایی
سوال 1) فضیلت نماز ها؟
2) نماز های نافله شبانه روزی چند رکعت هستند و و قت خواندن هر یک از آنها کی میباشد؟
3) نماز حاجات چند رکعت است ؟ و چطور خوانده میشود ؟ کیفیت نماز حاجات چطور است؟
4) نماز شب چند رکعت است و چطور خوانده میشود ؟ کیفیت نماز شب چطور است ؟ و قت خواندن نماز شب کی میباشد ؟

1. فضليت نماز
نماز يکي از عبادات بزرگ اسلامي و ستون دين است. مظهر کامل خشوع و خضوع در برابر ذات اقدس الهي است. عبادتي است که در ضمن آن، انسان در پيشگاه مقدس حق مي ايستد و به بندگي خويش در مقابل خالق بزرگوار و مالک خود اعتراف مي کند و حرف دلش را با او مي گويد و از در گاه مقدس آن ذات ذوالجلال، کمک مي خواهد و پيشاني در آستانه پاک او به خاک مي سايد و حوائج خود را از او مي طلبد.
حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلّم) فرمودند: « هر چيزي را چيزي را چهره اي است و چهره دين شما نماز است و سعي کنيد کمال و زيبايي اين چهره را حفظظ کنيد.»و نيز فرمودند: «نماز ستون دين است.»
و همينطور که در راه بر پا ساختن يک خيمه، ديوار و سقف طناب و ميخ در صورتي به درد مي خورد و در تشکيل خيمه نقش دارد که، ستون آن خيمه بر پا باشد، نماز هم نقش ستون را در خانه و خيمه دين دارد که بدون آن، اعمال ديگر بي اثر و بي نتيجه است.
معاويه بن وهب،که يکي از راويان احاديث است از حضرت صادق(عليه السلام) پرسيد:«با فضليت ترين عملي که بندگان خدا با انجام آن به خداوند تقرب پيدا مي کنند کدام است ؟ حضرتش در پاسخ فرمودند: « بعد از خداشناسي هيچ عملي را که با فضليت تر از نماز باشد، سراغ ندارم.» و نيز حضرت صادق(عليه السلام) فرمودند: « محبوب ترين اعمال در نزد خداوند نماز است و آن آخرين وصاياي پيغمبران خدا است. يعني آخر ين موضوعي که به مردم درباره آن وصيت مي نموده اند، نماز است.»
حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلّم) نيز فرمودند: « احبُّ الاعمالِ الَي اللِه عزوجلّ الصلوهُ و البِرُ و الجهادُ.» يعني: محبوب ترين اعمال در پيشگاه خداوند متعال سه چيز است: 1-نماز. 2-نيکي و احسان به مردم. 3-جهاد در راه خداوند.
در نهج البلاغه، از حضرت امير مؤمنان(عليه السلام) نقل مي کند که حضرتش اصحاب خود را به مواظبت درباره نماز توصيه مي کردند و مي فرمودند:« به وسيله نماز خواندن به خداوند تقرب پيدا کنيد، که نماز به طور فرض و وجوب بر همه مؤمنان نوشته شده است و در اهميت آن همين اندازه کافي است که هنگامي که از اهل جهنم پرسيده مي شود: ما سَلککُم في سَقرَ ارتکاب چه عملي شما را به جهنم کشانده است ؟ در جواب مي گويند:لم نکُ منَ المُصلينَ يعني: ما چون جزء نماز گذاران نبوديم سر انجام به جهنم افکنده شديم. سپس افزودند که در جلو خانه انسان واقع شده است و انسان روزي پنج مرتبه خود را در آن شستشو مي دهد تشبيه کردند و روشن است کسي که روزي پنج مرتبه در نهر آبي خود راشستشو دهد چيزي از آلودگي در وجود او نمي ماند.
بعد از آن فرمودند:حق نماز را افرادي شناختند که هرگز اشتغالات و سرگرميها و زينت ها وزيورهاي دنيا آنان را از نماز غافل نمي کند که خداونددرباره آنان فرمودند: رجالٌ لاتُلهيهِم تِجارَهٌ و لا بيعٌ عَن ذکر اللهِ و اقامِ الصّلوهِ. يعني مرداني که، تجارت و خريد و فرش آنان را از ياد خداوند و نماز خواندن مشغول و غافل نمي سازد.»نماز را بايد بطور کامل، يعني بايد سعي کرد نماز را مطابق موازين اسلامي بجا آورد که اين موضوع يکي از علايم کمال يک مسلمان است.
هارون بن خارجه که يکي از رجال حديث است. ميگويد: در محضر حضرت صادق(عليه السلام) نام مردي از دوستان خود را بردم و ا ز او به عنوان داشتن کمالات انساني و اسلامي، ستايش کردم، حضرتش در اين مورد از من پرسيدند: « کيف صَلوتُهُ؟» يعني نماز او چگونه است ؟ که ازو اين بيان اين مطلب به دست مي آيد که شخص در صورتي قابل ستايش و تمجيد است که نمازش کامل باشد.و نيز حضرت صادق(عليه السلام) فرمود:«نخستين عملي که در روز قيامت مورد محاسبه الهي قرا ر مي گيرد نماز است که اگر آن مورد قبول واقع شد و با موازين اسلامي مطابق گرديد ساير اعمال نيز مورد قبول مي شود و اگر آن مردود شد، اعمال ديگر نيز مردود مي گردد.»
حضرت پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) نيز فرمودند: « در روز قيامت که بنده خداوند به پيشگاه خداوند خوانده مي شود نخستين چيزي که در رابطه با آن، آن بنده مورد مورد سؤال قرار مي گيرد نماز است که اگر آن را درست و کامل به جا آورده است نجات پيدا مي کند و گرنه در آتش دوزخ افکنده مي شود.»
2. محافظت بر نمازها
از جمله موضوعاتي که در احاديث اهل بيت عصمت(عليهم السلام) مورد تاکيد قرار گرفته است. محافظت بر نمازها است که بر هر مسلماني لازم است بر نمازهاي خود چه از جهت وقت و چه از جهات ديگر مواظبت کند که حضرت صادق(عليه السلام) فرمود: حضرت پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) فرمودند: « شيطان تا هنگامي که يک فرد مسلمان به نماز هاي پنجگانه خود اهميت کافي مي دهد و هر يک از آنها را در وقت خود مي خواند، گريزان است، ولي همين که محافظت به نمازهاي خود را از دست داد، شيطان بر او جرات پيدا مي کند و او را به ارتکاب گناهان بزرگ مي کشاند.»
3. هرگز نبايد نماز را سبک شمرد
در احاديث بسياري اهل بيت عصمت و طهارت – عليهم السلام – مسلمانان را از سبک شمردن نماز، بر حذر داشته اند.
حضرت پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلّم) فرمودند: « کسي که به نماز اهميت ندهد و آن را سبک بشمارد، سزاوار عذاب آخرت است. »
حضرت صادق(عليه السلام) فرمودند: « هنگامي که شخص نماز خود را سبک مي شمارد و آن را با عجله انجام مي دهد تا به کارهاي خود برسد، خداوند به ملائکه مي فرمايد: اين شخص چنين گمان مي کند که بر آورده شدن احتياجاتش در دست من نيست آيا نمي داند که برآورده شدن تمام احتياجاتش در دست من است ؟ »
حضرت باقر(عليه السلام) فرمود که حضرت پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) روزي در مسجد تشريف داشتند مردي وارد و مشغول نماز شد و رکوع و سجودش را بطور کامل نياورد و مانند کلاغي که منقار خود را زود زود به زمين مي زند و از زمين بر مي دارد، با عجله به رکوع و سجده مي رفت و بر مي خاست حضرتش فرمودند: « اگر اين مرد در حالي که نمازش اينطور است از دنيا برود به دين من از دنيا نرفته است. »و نيز حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلّم) در آن لحظه اي که چشم از اين جهان مي بسست فرمودند: « کسي که نماز خود را سبک مي شمارد از امت من نيست، و در روز قيامت در کنار حوض کوثر، بر من وارد نخواهد شد.»
حضرت صادق(عليه السلام) نيز در هنگام ار تحال به جهان آخرت فرمودند: « شفاعت ما در روز قيامت، به کسي که نماز خود را سبک مي شمارد، نخواهد رسيد.»
4. عواقب ترک نماز
تعدا د بسياري از احاديث اهل بيت عصمت(سلام الله عليهم) ترک نماز را، يکي از گناهان کبيره که موجب عذاب سخت جهنم است، شمرده و بلکه آن را گناهي معادل کفر معرفي نموده اند و دوباره عواقب زيانبار، آن مطالبي گفته اند:
حضرت پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) فرمودند: « ميان ايمان وکفر فاصله اي جز ترک نماز وجود ندارد.» حضرت صديقه کبري(سلام الله عليها) از پدر بزرگوارش پرسيد: « مجازات کسي که به نماز اهميت نمي دهد، چيست ؟» حضرتش در پاسخ فرمودند: « خداوند کسي را که به نماز جود اهميت نمي هد به 15 خصلت مجازات مي کند، که 6تا از آنها در دنيا و 3تا هنگام مرگ و 3تا در قبر و 3تا در روز قيامت است.
و آن شش تا که در دنيا است اين است: برکت از عمر او و همچنين از مال او برداشته مي شود و آثار صالحان از قيافه و سيماي او محو مي گردد، به اعمال نيک ديگر او نيز اجر کامل داده نمي شود، دعاهاي او مستجاب نمي شود و از دعاهاي صالحان بهره اي به او نمي رسد.و آن سه تا که با هنگام مرگ او ارتباط دارد اين است: با ذلت و گرسنگي و تشنگي مورد قبض روح واقع مي شود.
و آن سه تا که در قبر او است اين است: خداوند فرشته اي را مي گمارد که در قبر او را عذاب کند و به تنگي و تاريکي قبر نيز محکوم مي گردد.و آن سه تا که در قيامت است اين است: که هنگام خروج قبر فرشته اي او را به رو، در روي زمين مي کشد و به اين ترتيب محشور مي شود و با شدت به حساب او رسيدگي مي شود و خداوند هرگز نظر لطف بر او نمي افکند و سر انجام به عذاب جهنم گرفتار مي گردد.
5. موانع قبول نماز
بر اساس احاديثي که از اهل بيت عصمت (سلام الله عليهم) رسيده است اخلاق پست و بعضي از اعمال زشت انسان مانع قبول شدن نماز در درگاه حق تعالي مي گردد.کساني که داراي خوي حسد، تکبر، عجب، غرور و امثال اينها باشند يا مرتکب اعمال زشتي مانند، غيبت کردن، خوردن حرام، آشاميدن مسکرات، دادن خمس و زکات باشد، نمازشان قبول درگاه خداوند نيست.
مسلمانان بايد از اينها نيز اجتناب کنند تا اين عبادت مهم مورد قبول قرار بگيرد و همچنين کارهاي ثواب نماز را کم مي کند بجا نياورد، مثلاً در حال خواب آلودگي و خودداري از بول به نماز نايستد و در موقع نماز به آسمان نگاه نکند و نيز کارهايي که ثواب نماز را زياد مي کند بجا آورد، مثلاً انگشتر عقيقي به دست کند و لباسي پاکيزه بپوشد و شانه و مسواک کند و خود را خوشبو نمايد.
*****
6. نمازهاي مستحب
نماز هاي مستحبي زياد است و آنها را نافله گويند و بين نماز هاي مستحبي، به خواندن نافله هاي شبانه روز بيشتر سفارش شده و آنها در غير روز جمعه سي و چهار رکعتند، که هشت رکعت آن نافله ظهر و هشت رکعت نافله عصر و چهار رکعت نافله مغرب و دو رکعت نافله عشا و يازده رکعت نافله شب و دو رکعت نافله صبح مي باشد. و چون دو رکعت نافله عشا را بنابر احتياط واجب بايد نشسته خواند، يبک رکعت حساب مي شود. ولي در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر و عصر، چهار رکعت اضافه مي شود.
از يازده رکعت نافله شب، هشت رکعت آن بايد به نيت نافله شب و دو رکعت آن به نيت نماز شفع و يک رکعت آن، به نيت نماز وتر خوانده شود. و دستور کامل نافله شب خواهد آمد.
نمازهاي نافله را مي شود نشسته خواند، ولي بهتر است دو رکعت نماز نافله نشسته را يک رکعت حساب کند، مثلاً کسي که مي خواهد نافله ظهر را که هشت رکعت است نشسته بخواند، بهتر است شانزده رکعت بخواند و اگر مي خواهد نماز وتر را نشسته بخواند، دو نماز يک رکعتي نشسته، بخواند.
نافله ظهر و عصر را در سفر نبايد خواند، ئلي ولي نافله عشا را که نماز وُتيره ناميده مي شود به نيت اينکه شايد مطلوب خداوند باشد، مي تواند بجا آورد.
7. فضليت سحر خيزي و نماز شب
بايد توجه داشت که وقت سحر، وقت بسيار مبارکي است، وقت تهجد و عبادت خدا است وقت انس گرفتن با محبوب حقيقي در خلوت شب است، وقتي است که پيشوايان معصوم اسلام (سلام الله عليهم) مسلمانان را به بيداري و تهجد د ر آن ترغيب مي نمودند، وقتي است که وقتي است که علماي بزرگ و صلحاي روزگار هميشه در آن وقت از خواب بر مي خاستند و در پيشگاه حضرت حق به نماز خواندن و تلاوت قرآن و استغفار مي پرداختند و حل کمشکلات و قضاي حوايج مهم خود را در اين ساعت از آن ذات مقدس مي خواستند و به مقصود مي رسيدند.خداوند در دو جاي قرآن، کساني را که در سحرگاهان به استغفار مي پردازند و از خداوند کريم و رحيم بخشايش گناهان خود را مي خواهند مورد تمجيد قرار داده است.وقت سحربنابر اظهر، آخرين قسمت از يک ششم شب ميباشد.هر چند وقت نماز شب از نصف شب به بعد آغاز مي شود و تا طلوع فجر ادامه پيدا مي کند، ولي هر چه به طلوع فجر نزديکتر باشد، ثواب بيشتري دارد.براي نماز شب فضليت هاي فراواني و تاکيد بسياري در احاديث اهل بيت عصمت(عليهم السلام) ذکر شده است.حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلّم) در ضمن وصيتهاي خود به حضرت امير المؤمنان(عليه السلام) فرمودند: « عَليکَ بِصَلوهِ اللّيلِ، بِصلوهِ الّليلِ، بِصلوهِ اللّيلِ » يعني سه مرتبه فرمودند: نماز شب خواندن را بر خود لازم بشمار.
حضرت صادق(عليه السلام) فرمودند:« شرافت مؤ من در نماز شب خواندن و عزت مؤمن در اين است که متعرض اعراض مردم چيزهايي که مردم عنايت به پنهان ماندن آن دارند، نشود، به اين معنا که تفحص در امور مردم نداشته باشد و غيبت آنان را نکند.»
و نيز حضرت صادق(عليه السلام) فرمودند: « مال دنيا و فرزندان، زينت زندگي اين دنيا و نماز شب، زينت آخرت است. »
در احاديث اسلامي براي نماز شب علاوه بر اينکه ثواب و فضيلت فراوان اخروي ذکر شده است، فوايد دنيوي بسياري نيز براي آن بيان شده است.که حضرت صادق(عليه السلام) فرمود: « نماز شب بخوانيد که آن سنت پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) و رسم صلحايي است که پيش از شما مي زيستند و آن درد و مرض را از بدن شما دور مي کند. » و نيز فرمودند: « نماز شب خواندن روي انسان را سفيد و نوراني وخلق انسان را نيکو و بوي وي را پاکيزه مي کند و روزي را فراوان مي سازد و موجب اداي قرض انسان مي گردد و غم و اندوه را بر طرف مي نمايد و به چشم انسان جلوه و روشني مي بخشد. »حضرت رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند: « خانه هايي که در آنها نماز شب و قرآن خوانده مي شود، براي اهل آسمان روشنايي ميدهند به همان طوري که ستارگان آسمان براي مردم زمين، روشنايي مي دهند. » حضرت رضا (عليه السلام) فرمودند: « نماز شب خواندن را بر خود لازم بدانيد زيرا هر بنده مؤ مني که هشت رکعت نماز شب و دو رکعت نماز شفع و يک رکعت نماز وتر بخواند و در قنوت وتر 70مرتبه استغفار کند خداوند او را از عذاب قبر و از عذاب آتش نجات مي دهد وعمرش را در دنيا طولاني ميکند و در زندگي اقتصادي خداوند به او وسعت و گشايش ميدهد وهر خانه اي که در آن نماز شب خوانده شود آن خانه براي مردم آسمان روشنايي مي دهد همانطورکه ستارگان آسمان براي مردم روي زمين روشنايي مي بخشند. » براي د ستيابي به اين توفيق لازم است از اول شب تصميم بگيرند و مخصوصاً با کم غذا خوردن در شب خود را براي بيداري آماده سازند که حضرت امير المؤمنين(عليه السلام) فرمودند: « در سه چيز با سه چيز طمع مکن: 1-در بيداري شب با پرخوردن.2-در نور صورت با خوابيدن در جميع شب.3-در امان ماندن در دنيا با همنشيني با فاسقان و فاجران.»
8. کيفيت نماز شب به اين ترتيب است که:
هشت رکعت که هر دو رکعت به يک سلام انجام بگيرد به قصد نماز نافله شب خوانده شود و بعد از آن دو رکعت نماز به قصد نماز شفع مي خواند و از آن پس يک رکعت به نيت نماز وتر بجا مي آورد و بهتر اين است که قنوت نماز وتر را به اين ترتيب بجا بياورد:
1- دعاي فرج را که عبارت از اين دعا است: لا اله الله الحليم الکريم لا اله الا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع و سبحان الله رب الارضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و سلام علي المرسلين بخواند.
2- هفت مرتبه بگويد: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذوالجلال و الاکرام من جميع ظلمي و جرمي و اسرافي علي نفسي و اتوب اليه.بعد از آن 70مرتبه بگويد: استغفرالله ربي و اتوب اليه.پس از آن 300مرتبه بگويد: العفو. سپس براي چهل مؤمن دعا کند(به زبان غير عربي هم اشکال ندارد، مثلاً بگويد: خداوندا! فلاني را بيامرز) .از آن پس براي خود و پدر و مادر خود دعا کند و در خاتمه قنوت 7مرتبه بگويد: هذا مقامُ الغائذِ بکَ مِنَ النارِ.
9. فضيلت نماز جعفر طيار
نماز جعفر طيار، داراي ثواب و فضيلت بسيار است و بر اساس رواياتي که از اهل بيت عصمت(سلام الله عليهم) رسيده است تاثير زيادي در بخشيده شدن گناهان انسان دارد.
حضرت صادق(عليه السلام) فرمودند: « روزي که قلعه خيبر، دژ محکم يهوداني که در برابر پيشرفت اسلام جوان، سنگ اندازي مي کردند و هر روز نقشه اي مي کشيدند و تر فندهايي براي متوقف ساختن، بلکه بر انداختن نظام اسلامي، طرح مي کردند به دست سپاه اسلام فتح شد، جعفر از کشور حبشه که به سر پرستي جمعي از مسلمانان که در نتيجه فشار سردمداران کفر به آنجا مسافرت کرده بودند که تا در محيطي آزاد به اقامه مراسم دين قيام کنند و هم به تبليغ اسلام پرداخته، درخت دين را در آن سر زمين بنشانند، مسافرت کرده بود مراجعت کرد.حضرت رسول اکرم(صلي الله عليه و آله و سلم) از شنيدن اين جريان بسيار خرسند گرديد و فرمود: « والله ما ادري بايهما انا اشد سروراً بقدوم جعفر ام بفتح خيبر ». قسم به خداوند از اين دو جرياني که امروز براي ما پيش آمده است نمي دانم براي کدام يک بيشتر خشنود باشم، آيا براي فتح خيبر يا براي بازگشت جعفر ؟ و از جاي خود برخاست و جعفر را به آغوش کشيد و ميان دو چشم وي را بوسيد و فرمود هديه اي به تو بدهم.چون اين کلام را مسلمانان شنيدند افراد بسياري در ميان جمع گرد آمدند و چنين فکر مي کردندکه اين هديه طلا ونقره قابل توجهي خواهد بود. حضرتش به جعفر فرمودند: « چهار رکعت نماز به تو تعليم مي دهم اگر بتواني در هر روز و اگر نه در دو روز و گرنه در هر جمعه و اگر نتوانستي در هر ماه يک مرتبه و اگر نتوانستي در هر سال يک مرتبه بخوان، خداوند متعال گناهاني را که ما بين آن دو نماز انجام گرفته باشد مي آمرزد.سپس آن را بيان فرمود و توضيح آن به اين ترتيب است: چهار رکعت است به تشهد و دو سلام. در رکعت اول بعد از سوره حمد سوره «اذا زلزلت » و در رکعت دوم بعد از سوره « و العاديات» و در رکعت سوم پس از حمد، سوره « اذا جاء نصرالله » و در رکعت چهارم بعد از حمد سوره « قل هو الله احد» و در هر رعت بعد از فراغ از قرائت پانزده مرتبه مي گويد سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله و الله اکبر و در رکوع همين تسبيحات را ده مرتبه مي گويد و چون سر از رکوع بر مي دارد ده مرتبه و در سجده دوم ده مرتبه و بعد از سر بر داشتن پيش از اينکه برخيزد، ده مرتبه مي گويد و هر چهار رکعت را به همين تر تيب مي خواند که مجموعاً 300مرتبه مي شود. اگر نتواند اين سوره ها را بخواند بجاي آنها هم سوره قل هو الله احد را بخواند، ثواب و فضيلت اين نماز را بدست مي آورد.خواندن نماز جعفر در هر موقع مستحب است، ولي بهترين اوقات آن در روز جمعه هنگامي است که آفتاب در سطح زمين گسترش يافته باشد.علماي بزرگ اسلام و صلحاي روزگار در اين وقت برخواندن آن مواظبت داشته اند.نماز هاي مستحبي غير از اينها نيز بسيار است به کتاب مفاتيح الجنان و غير آن مراجعه بفرماييد.
10. نافله های یومیه (شبانه روزی) در غیر روز جمعه 34 رکعت هستند.
وقت نافله هاي يوميه
نافله نماز ظهر پيش از نماز ظهر خوانده مي شود و وقت آن از اول ظهر است تا موقعي که آن مقدرا از سايه شاخص که بعد از ظهر پيدا مي شود، به اندازه دو هفتم آن شود، مثلاً اگر درازي شاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدار سايه اي که بعد الظهر پيدا مي شود به دو وجب رسيد، آخر وقت نافله ظهر است.
نافله عصر پيش از نماز عصر خوانده مي شود و وقت آن تا موقعي است که آن مقدار از سايه شاخص که بعد از ظهر پيدا مي شود، به چهار هفتم آن برسد و چنانچه بخواهد نافله ظهر و نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند، بهتر است نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند و بنابر احتياط واجب، نيت ادا و قضا نکند.
وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتي که سرخي طرف مغرب که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پيدا مي شود از بين برود.
وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر است بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود.
نافله صبح پيش از نماز صبح خوانده مي شود و وقت آن بعد از گذاشتن از نصف شب به مقدار خواندن يازده رکعت نماز شب است، ولي احتياط آن است که قبل از فجر اول نخوانند مگر آنکه بعد از نافله شب بلافاصله بخوانند، که در اين صورت مانعي ندارد.
وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزديک اذان صبح خوانده شود.
مسافر و کسي که براي او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، مي تواند آن را در اول شب بجا آورد.
11. نماز غفيله
يکي از نماز هاي مستحبي نماز غفيله است که بين نماز مغرب و عشا خوانده مي شود و وقت آن بعد از نماز مغرب است تا وقتي که سرخي طرف مغرب از بين برود ودر رکعت اول آن، بعد از حمد بايد بجاي سوره اين آيه را بخوانند:
و ذاالنون اذ ذهب مغاصباً ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤ منين. ودر رکعت دوم بعد از حمد بجاي سوره اين آيه را بخوانند: و عنده مفاتح الفيب لا يعلمه الا هو و يعلم ما في البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا يعلمها و لا حبه في ظلمات الارض و لا رطب و لا رطب و لا يابس الا في کتاب مبين و در قنوت آن بگويد: اللهم اني اسالک بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا انت ان تصلي علي محّمدٍ و آل محّمدٍ و ان تفعل بي کذا و کذ، و بجاي کلمه کذا و کذا حاجتهاي خود را بگويد و بعد بگويد: اللهم انت ولي نعمتي و القادر علي طلبتي تعلم حاجتي فاسالک بحق محمّدٍ و آل محمّدٍ عليه و عليهم السلام لما قضيتها لي.
12. نماز حاجت. (طریقه خواندن نماز حاجت)
از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلّم) روایت است که هر کس این نماز را در روز پنجشنبه بخواند و در آخر نماز در حالی که به سجده رفته است حاجت خود را از خداوند بخواهد، حاجتش حتی اگر جابجا شدن کوهها یا نزول باران هم باشد برآورده خواهد شد.
در مقام و حکمت این نماز هر چقدر بگوییم کم گفته‌ایم و برای درک بهتر مقام این نماز در نزد خدواند متعال، به این روایت از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) اکتفا می‌کنیم که فرموده‌اند: هر کس این نماز را بخواند و چیزی از خدا نخواهد، رواست که خداوند بر او غضب کند.
و اما نکاتی که باید در خواندن این نماز جهت دستیابی به اجر واقعی به آن توجه کرد:
1- این نماز را با حضور قلب واقعی بخوانید.
2- نحوه‌ی خواندن این نماز را در طول هفته تمرین کنید تا بتوانید بدون هیچگونه اشکالی آن را بخوانید.
3- برنامه روز پنجشنبه خود را طوری تنظیم کنید که استراحت کافی داشته باشید و به هنگام خواندن این نماز هیچگونه احساس خستگی و کسالت در شما نباشد تا بتوانید نماز را کامل و بدون هیچ اشتباهی بخوانید.
4- در تعداد سوره‌ها دقت کنید و از خواندن بیشتر یا کمتر سوره ها جهت احتیاط خودداری کنید.
نحوه خواندن نماز:
این نماز، از دو نماز 2 رکعتی، و اعمال بعد از نماز تشکیل شده است.
نیت نماز: نماز حاجت روز پنجشنبه قربةً الی الله.
بهتر است «بین دو نماز» و همچنین «بین نماز دوم و اعمال بعد از نماز» فاصله نیفتد و از سخن و عمل اضافی خودداری کنید.
نماز اول:
در رکعت اول بعد از نیت، یکبار سوره‌ی حمد را بخوانید و 11 مرتبه سوره‌ی توحید(قل هو الله احد) و سپس همانند نمازهای معمولی به رکوع و سجود بروید.
در رکعت دوم یکبار سوره‌ی حمد را بخوانید و 21 مرتبه سوره‌ی توحید و بعد از آن قنوت نمازهای معمولی را بخوانید و سپس به رکوع و سجود بروید و بعد از سجده دوم، تشهد و سلام بگویید و نماز اول را تمام کنید.
نماز دوم:
در رکعت اول بعد از نیت، یکبار سوره‌ی حمد را بخوانید و «31 مرتبه» سوره‌ی توحید و سپس همانند نماز قبل به رکوع و سجود بروید.
در رکعت دوم، یکبار سوره‌ی حمد را بخوانید و «41 مرتبه» سوره‌ی توحید را تلاوت کنید و سپس قنوت بخوانید و بعد از آن به رکوع و سجود بروید و بعد از سجده دوم، تشهد و سلام بخوانید و نماز را تمام کنید.
بعد از دو نماز:
بعد از سلام نماز دوم، اعمال زیر را به جا آورید:
در حالت نشسته «51 مرتبه» سوره توحید را تلاوت کنید و بعد از آن «51 صلوات» بفرستید و سپس به سجده رفته و در حالت سجده صد مرتبه «یا الله» بگویید و بعد از آن در همان حالت سجده، حاجت خود را خداوند متعال بخواهید.
سه چیز از خدا بخواهید:
شما در سجده آخر هر چه دوست دارید می‌توانید از خدا بخواهید اما بهتر آنست که حاجات خود را به ترتیب زیر از خداوند طلب کنید و اطمینان قلبی داشته باشید که حاجات شما برآورده خواهد شد:
اول: تعجیل کردن در ظهور آقا امام زمان (عجل الله تعالی علیه) (چرا که این نماز در بعدازظهر پنجشنبه خوانده می‌شود).
دوم: در حق دیگران و هر آنکه محتاج دعای شماست دعایی کنید(چرا که دعای افراد در حق یکدیگر زودتر مستجاب می‌شود).
سوم: هرآنچه برای خود می‌خواهید از خداوند طلب کنید ضمن اینکه یادمان باشد بهترین دعا؛ «عاقبت به خیر شدن» است.
دو تذکر:
1-. یادمان باشد که این نماز، نمازی مستحبی است و همانطور که می‌دانید لازمه‌ی دستیابی به اجر واقعی مستحبّات، بجا آوردن واجبات است. همچنین لازمه‌ی دستیابی به اجر واقعی این نماز، خواندن نمازهای پنجگانه واجب است و باید حتماً بر خواندن نمازهای واجب خود پایبند باشیم.
2- شرط استجابت دعا؛ تلاش خود انسان است تا إنشاءالله همه‌ی دعاها و حاجات ما مستجاب شود. موفق باشید. التماس دعا. یاحقّ.  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -