انهار
انهار
مطالب خواندنی

روزه مسافر(آیت الله سیستانی)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
سؤال1: من ساکن تهران نیستم ولى محل تحصیلم در تهران است و فعلاً در تهران هستم و تا یک سال مى مانم اگر براى انجام کارى بعد از ظهر به شهر قم رفته و همان شب دوباره به تهران بازگردم مى توانم همان روز را روزه بگیرم یا خیر؟ دوم اینکه اگر شب به قم روم و اذان صبح به آنجا وارد شوم و تا قبل از ظهر به تهران برگردم مى توانم همان روز را روزه بگیرم؟
پاسخ: در هر دو فرض جایز است و در فرض دوم نیت روزه را بعد از رسیدن به تهران بکنید البته این در فرضى است که در قم یا در راه مفطرى مرتکب نشده باشید.
سؤال2: من در دانشگاه کرج قبول شده و مى بایست یک سال یا بیشتر، هر هفته پنج الى شش روز در ساعتهاى مختلف روز به کرج بروم و برگردم تکلیف نماز و روزه واجب و مستحب من چگونه است؟
پاسخ: کثیر السفر هستید و در تمام مسافرتهاى خود نماز شما تمام است و در ماه اول احتیاط کنید یعنى هم شکسته و هم تمام بخوانید.
سؤال3: اگرشخص روزه د‌اربعداز ظهر حرکت کند و روز بعد ، قبل از اذان ظهر برسد روزه او در این دو روز چه حکمى دارد؟
پاسخ: روزه در روز اول صحیح است و در روز دوم درسفر نیت روزه نکند تا وقتى که قبل ازظهر به وطن خود برسد که آنجا نیت روزه بکند بشرط اینکه در سفر مفطرى مرتکب نشده باشد.
سؤال4: بنده ساکن تهران و دانشجوى شهر رودهن می باشم از لحاظ شکسته شدن یا نشدن روزه توضیح بفرمایید؟
پاسخ: اگر در هفته سه روز به آنجا مىروید نمازتان تمام و روزه شما هم صحیح است.
سؤال5: در مورد نماز و روزه اى که بر اثر بعد مسافت شکسته مى شود سوال داشتم . من در خارج از کشور زندگى مى کنم و اینجا مردم از دوچرخه هم استفاده مى کنند و جاده دوچرخه با جاده ماشین متفاوت است و طول آن یکسان نیست . چطور باید مسافت را حساب کرد ؟
پاسخ: معیار مسافتى است که شخص طى مى کند .
سؤال6: اگر کسى در ماه مبارک رمضان قبل از ظهر از سفر به وطن خود رسیده و در سفر هیچ کارى که مفطر روزه باشد انجام نداده است فقط یک سیگار کشیده روزه آن روز را بگیرد ؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب بقیه روز را رجاء قصد روزه کند و بعد انرا قضا کند .
سؤال7: اگر روزه دار در ماه رمضان قبل از ظهر به وطن خود برسد و در سفر فقط یک سیگار کشیده باشد تکلیف روزه آن روز او چیست ؟
پاسخ: بنا بر احتیاط واجب قضا کنید .
سؤال8: شخصى است اهل خراسان و بیش از شش ماه است که براى راه اندازى یک باب نانوایى در شهریار دائما در رفت و امد است و گاهى 10 روز و گاهى کمتر یا بیشتر در آنجا مى ماند و دوباره به زادگاه خویش برمى گردد و همین مدت را نیز در زادگاهش میماند ضمنا مدتى را که به مسافرت مى رود براى پیگیرى کار به تهران و کرج نیز مى رود و دوباره به شهریار برمى گردد ، حال حکم نماز و روزه او چیست ؟
پاسخ: اگر از اول قصد تکرار مسافرتهاى مذکور نداشته است نماز او شکسته است و اما اگر از همان اول میدانست که براى شش ماه یا بیشتر ادامه دارد پس اگر در ماه ده روز یا بیشتر در مسافرت باشد البته در دو نوبت یا بیشتر کثیر السفر است و نماز او در تمام مسافرتهایش تمام است .
سؤال9: حکم سفر دانشجویان و سربازان که فاصله محل تحصیل آنها تا خانه بیشتر از مسافت شرع است چیست ؟
پاسخ: چنانچه این مسافرت بطور متوسط در ماه حداقل ده روز باشد و این برنامه براى شش ماه ادامه پیدا کند نماز و روزه در همه سفرها تمام است .
سؤال10: حکم در مورد روزه معلمى که محل کارش در شهرى به فاصله 30 کیلومتر از شهر محل سکونتش است چه مى باشد ضمنا حدود 9 سال با گمان اینکه شغل وى اقتضا به مسافرت مى نماید (مقلد امام بوده است) روزه هایش رابطور کامل گرفته است ؟
پاسخ: نماز و روزه اش تمام است
سؤال11: درباره دانشجویى که هفته اى 5 روز از اصفهان به میمه مى رود، آیا نماز و روزه او شکسته است؟
پاسخ: نماز او در همه سفرها و در همه جا تمام و روزه اش صحیح است.
سؤال12: اینجانب در هفته، 2 روز در شهر (تورنتو) و 5 روز در شهر (همیلتون) زندگى مى کنم. شهر (تورنتو) اقامتگاه خانوادگى و شهر (همیلتون) اقامتگاه شخصى بنده است. نماز و روزه کامل است یا مسافر؟
پاسخ: در هر دو جا نمازتان تمام است.
سؤال13: من به خاطر شغلم هفته اى دو روز شنبه و یکشنبه ها و گاهى از عصر روز جمعه ها به سفر مى روم. تصادفاً امکان دارد محل کار در همان حومه شهر باشد. محل سفر شهرهاى مختلف است ولى تعدادشان تقریباً مشخص است. شغل من فروشندگى است و هر کجا نمایشگاه باشد از طرف شرکتى که برایش کار مى کنم به محل نمایشگاه مى فرستند، سؤال من این است که حکم نماز و روزه من چیست؟
پاسخ: اگر به طور متوسط در ماه ده روز در سفر مى باشید نماز شما در همه سفرها تمام است و روزه را هم مىگیرید. و اگر کمتر از هشت روز است نماز شما شکسته است. و اگر 8 یا 9 روز است بین نماز شکسته و تمام جمع کنید و در روزه هم بین امساک در سفر و قضاء آن احتیاط کنید.
سؤال14: اینجانب طلبه اى هستم که حدود 22 سال در تهران سکونت داشتم و آنجا را وطن دائمى خود قرار داده بودم 4 ماه قبل براى مراقبت از والدینم که هر دو مریض هستند به اصفهان محل سکونت و تحصیل علوم دینى خود را تغییر دادم و به خیال اینکه به تهران باز نخواهم گشت از تهران نیت اعراض کردم و در طى این 4 ماه نماز را در تهران که مىرفتم شکسته مىخواندم حال بعد از 4 ماه معلوم شد که نیت اعراض اشتباه بوده و احتمال بازگشت به تهران بسیار زیاد است به سبب اصرار مأمومین که در مسجد بازار در خدمت آنها بودیم و نیز احتمال انتقال والدینم به تهران همراه خودم سؤال من این است آیا مىتوانم از این نیت اعراض رجوع کنم و تهران به عنوان وطن قبلى (وطن دوم) من باقى بماند؟
پاسخ: می توانید دوباره آنجا را وطن قرار دهید.
سؤال15: ما در محلى کار مى کنیم که وضعیت شغلى ما طورى است که 14 روز کار و 14 روز هم منزل مى رویم که بیشتر از 6 فرسخ است در این مدت 14 روز کار شاید یک یا دو بار هم مأموریت شغلى پیش بیاید که بیشتر از 6 فرسخ باشد و این از مسئولت شغلى ما نیز مى باشد.
در محل کار وظیفه نماز و روزه ما چیست؟
در مأموریت وظیفه نماز و روزه ما چیست؟
در بین محل کار و منزل وظیفه نماز و روزه ما چیست؟
اگر مأموریت در هر هفته باشد ولى در 14 روز منزل مسافرتى در بین باشد یا نباشد وظیفه نماز و روزه ما چیست؟
اگر 7 روز در محل کار و 14 روز در منزل باشد وظیفه نماز و روزه ما چیست؟
و اگر ما بواسطه کار باید هر روز این 14 روز شغلى را در تردد باشیم وظیفه نماز و روزه ما چیست؟
پاسخ: اگر یک هفته یا دو هفته در محل کار هستید و این وضع به مدت یکسال و نیم ادامه دارد آنجا در حکم وطن است و نمازتان در آنجا تمام و روزه صحیح است ولى در مأموریتها نماز شکسته است و اگر قبل از ظهر باشد روزه را مىتوانید بخورید و همچنین در سفر بین محل کار و وطن مگر اینکه مأموریتها به علاوه سایر مسافرتها به طور مستمر در ماه ده روز بشود که در اینصورت کثیر السفر شمرده مىشوید و نمازتان در همه مسافرتها حتى اگر به کشور دیگر باشد تمام است و همین حکم در صورتى است که 14 روز شغلى را در تردد باشید.
سؤال16: من در تهران زندگی م یکنم ودانشجو در اسلامشهر هستم و در روزهاى 4 شنبه و 5 شنبه به آنجا مى روم مى خواستم بدانم که آیا روزه من درست است یا خیر؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب هم باید روزه را بگیرید و هم قضا کنید.
سؤال17: با توجه به اینکه مسافر مى تواند در چهار مکان مقدس که در رساله عملیه ذکر گردیده نماز را تمام بخواند آیا شامل روزه هم مى شود؟ به عبارتى مسافر مى تواند در مکه مکرمه و یا مدینه منوره بدون قصد ده روز، روزه بگیرد؟
پاسخ: شامل روزه نمی شود.
سؤال18: من براى رفتن به سر کار هر روز مسافتى حدود 150 کیلومتر طى می نمایم آیا با این شرایط بنده می توانم روزه بگیرم؟
پاسخ: چنانچه این وضعیت، شش ماه در یک سال یا سه ماه در بیشتر از یک سال طول مىکشد شما کثیر السفر هستید و د رهمه سفرها باید نمازتان را تمام بخوانید و روزه بگیرید و در ماه اول هم باید احتیاط کنید.
سؤال19: حکم نماز و روزه دانشجویان در محل آموزش خارج از وطن چیست؟
پاسخ: اگر در محل درس سه یا چهار یا پنج روز مىماند و قصد استمرار براى مدت 2 سال داشته باشند محل درس آنها در حکم وطن است و اگر روزانه رفت و آمد مىکنند یا حداقل در ماه 10 بار سفر مىکنند کثیر السفر و در همه جا نمازشان تمام و روزه صحیح است.
سؤال20: من سه روز در هفته از حد ترخص مى گذرم تکلیف نماز و روزه من چیست؟
پاسخ: تمام است.
سؤال21: دانشجویی که در شهری غیر از شهر خودش می باشد حکم نماز و روزه او چیست ؟
پاسخ: اگر قصد داشته باشد تا دو سال در آنجا باشد هر چند هفته اى 48 ساعت تمام با استقرار در خانه و غیره باشد محل درس در حکم وطن است و نماز و روزه اش تمام است البته در ماه اول احتیاط کند مگر اینکه قصد 10 روزه بکند سؤال22: حکم روزه مستحب در سفر چیست ؟
پاسخ: مشروع نیست مگر با نذر.
سؤال23: آیا کسى که محل کارش در شهر دیگرى است ولى منزلش در شهر دیگرى و از این جهت باید هفته اى دو بار مسافرت کند باید نماز و روزه خود را چگونه بجا آورد؟
پاسخ: اگر کار او تا دو سال حداقل به همین نحو است در هر دو شهر نمازش تمام است.
سؤال24: مسافرت در ماه رمضان برای روزه دار چه صورت دارد؟
پاسخ: مانعی ندارد ولی اگر مسافرت برای فرار از روزه باشد مکروه است.
سؤال25: اگر کسی قصد مسافرت به خارج از محل زادگاه خود داشته باشد و قصد هر روز ماندن نداشته باشد میتواند روز ه بگیرد و نماز تمام بخواند یا خیر ؟
پاسخ: نمیتواند روزه بگیرد و نماز را شکسته بخواند.
سؤال26: شغل اینجانب در ورامین میباشد و وطنم تهران و ساعت کاریم از صبح تا شب میباشد نماز و روزه بنده چه حکمی دارد؟
پاسخ: کثیر السفر هستید و در تمام سفرهایتان نمازتان تمام و روز تان صحیح است.
سؤال27: زنی هستم که برای دیدن والدینم از دبی به ایران آمدم وفقط 8 روز مرخصی دارم الان منزل ابوی هستم آیا روزه بگیرم یا نه؟
پاسخ: اگر شهر پدرتان زادگاه شما نباشد نماز شما شکسته وروزه صحیح نیست .
سؤال28: 1) بدلیل کاری که دارم حداقل 3 روز در هفته از محل سکنت خود خارج می شوم آیا روزه کامل است یا خیر؟
2) اگر به جهت تفریح وکار متفرقه به سایر شهرها نیز سفر کنم چگونه است؟
پاسخ: اگر این برنامه خداقل 6 ماه ادامه دارد نماز وروزه شما در همه جا تمام است.
سؤال29: لطفا بفرمایید اینکه فرد در 4 جا میتواند نمازش را تمام بخواند ایا مثالا اگر هتلی در کربلا و یا مکه و یا مدینه و یا کوفه باشد نیز میتواند نمازش را تمام بخواند و روزه اش را بگیرد یا تنها اختصاص حائر دارد اگر صحن و سرای جدید اضافه شود چطور؟
پاسخ: درمکه و مدینه جایز است ولی در شهر کربلا و کوفه جایز نیست بلکه تنها در حرم یا مسجد کوفه جایز است .
سؤال30: من دانشجو هستم در شهری دور و در هر هفته شاید ممکن باشد از محل تحصیلم دور شوم حکم نماز و روزه من در محل تحصیلم چطور است؟
پاسخ: اگر تحصیل شما در انجا حد اقل 2 سال ادامه دارد نماز و روزه شما در انجا تمام است و در ماه اول اگر کمتر از ده روز انجا بمانید احتیاطا بین شکسته و تمام جمع کنید.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -