انهار
انهار
مطالب خواندنی

آیت الله العظمی جوادی آملی (مدظله)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال: بنده امسال به حج تمتّع مشرّف مي‌شوم، به اين منظور، حدود سه سال پيش ثبت‌نام كرده و مبلغ يك ميليون تومان به حساب سازمان حج و زيارت واريز كردم، با توجه به اينكه هيچ‌گونه اختياري وجود نداشته و براي تشرّف، ملزم به مقررات دولت بوده‌ام، آيا به پول واريز شده خمس تعلق مي‌گيرد؟

پاسخ: اگر از درآمد همان سال بود نه پس‌انداز قبلي خمس ندارد.

سؤال: آيا اجازات كتبي از حضرت امام (رضوان الله تعالی) را تفويض مي‌فرمائيد؟

پاسخ:  اجازه‌هاي كتبي امام راحل(ره) تنفيذ مي‌شود.‏

سؤال: تجارت با پولي كه خمس آن داده شد و شريكي كه خمس پول خود را نداده چه صورت دارد؟

پاسخ:  معامله نسبت به خصوص خمس، محتاج به اجازه است، و قبل از اذن، تصرف در آن جائز نيست.‏

 سؤال: تجارت با پولي كه خمس آن داده شد و شريكي كه خمس پول خود را نداده چه صورت دارد؟

پاسخ:  معامله نسبت به خصوص خمس، محتاج به اجازه است، و قبل از اذن، تصرف در آن جائز نيست.‏

سؤال: آيا ممكن است به جاي تعيين يك روز معيّن براي احتساب خمس (سال مالي)، هر يك از اموالي را كه ممكن ‏است مشمول خمس شود جداگانه در نظر گرفت مثلاً روغني كه وارد منزل ميشود را در نظر گرفت و چنانچه ‏يكسال باقي ماند، خمس باقيمانده آن را احتساب و جدا نمود؟

پاسخ:  گرچه ميتوان براي هر درآمد، سال مالي جداگانه تعيين كرد، ليكن براي مجموع آنها تعيين نمودن آسانتر ‏است.‏

سؤال: آيا به مؤدّي براي صرف سهم سادات، اجازه كلّي ميدهيد يا در هر موردي، مصرف آن به اجازه حضرتعالي منوط است؟

پاسخ: احتياج به اجازهي موردي دارد.

سؤال: آيا هديه خمس دارد؟

پاسخ:  هديه اگر قابل توجّه باشد، خمس دارد.

سؤال: آيا به بنده اجازه ميدهيد با دوستان يا بستگاني كه يقين به خمس دادن آنان ندارم، رفت و آمد كنم؟

پاسخ:  در رفت و آمدهاي مرقوم مجازيد.

 سؤال: آيا تهيه وسايل براي جهيزيه كه چند سال بعد به مصرف ميرسد يا كنار گذاشتن پول براي آن، از مخارج سال به شمار ميآيد؟

پاسخ:  اگر تهيهي تدريجي وسايل مرقوم ممكن نباشد؛ چهاينكه تهيه دفعي آن مقدور نيست، وجوه جمع شده جزو هزينه سالانه محسوب ميشود.

 سؤال: آيا اگر از پول بين سال منزلي تهيه شود كه به آن نياز است، به آن خمس تعلّق ميگيرد؟

پاسخ: اگر پولِ مفروض از درآمد همان سال باشد، نه از قبل، خمس ندارد.

سؤال: آيا هزينه تعمير منزل كه از پول بين سال تأمين ميشود، مشمول خمس ميشود؟

پاسخ: پولي كه در اثناي سال، صرف تعميرات لازم ميشود، خمس ندارد.

 سؤال:  بنده براي اجاره‌ي منزل، مبلغي را به صورت رهن، به مدت يك سال در اختيار صاحب‌خانه ‏قرار دادم. پيش از رهن، سال بر پول نگذشته بود. پس از پايان مدت رهن نيز آن پول را صرف ‏خريد مسكن كردم. آيا پول مذكور مشمول خمس مي‌شود؟

پاسخ: فرض مزبور به نظر اينجانب خمس ندارد.

سؤال: كسي كه خانه‌اي از درآمد بين سال بخرد كه مشمول خمس نگردد و پس از چندسال، ‏آن را بفروشد و خانه ديگري بخرد كه به آن نياز دارد، آيا پول فروش منزل مشمول خمس ‏مي‌گردد؟ اگر قيمت آن بالا رود، چه حكمي دارد؟

پاسخ: اگر قبل از فروش خانه قبلي يا همزمان با فروش آن، خانه ديگري كه مورد نياز است ‏بخرد، خمس ندارد.

سؤال: بنده در طول دوران تحصيل، وام‌هاي دانشجويي و هداياي پدرم را پس‌انداز و به تدريج ‏خرج مي‌كردم. با توجه به اين‌كه يقين ندارم بر آن مبالغ سال گذشته باشد، آيا بر آن خمس ‏تعلق مي‌گيرد؟

پاسخ: اگر سال مالي، معين باشد و معلوم نباشد كه هزينه بعد از گذشت سال بود، خمس ‏ندارد.

سؤال: بنده فرش‌هاي مورد استفاده‌ي خود را براي تامين پول خريد مسكن فروختم. با توجه ‏به اين‌كه از گذشت سال بر فرش‌ها يقين ندارم، آيا آن فرش‌ها مشمول خمس مي‌شود؟

پاسخ: چون فرش‌ها هزينه‌ي لازم بود، متعلَّق خمس نيست.

سؤال: آيا به شهريه‌ي طلبگي خمس تعلّق مي‌گيرد؟

پاسخ: اگر ملكيت حاصل شود، نه صرف اباحه تصرف، متعلّق خمس مي‌شود.

سؤال: كسي كه منزل خود را اجاره داده و خود خانه ديگري اجاره كرده، آيا آن منزل مشمول ‏خمس مي‌شود؟

پاسخ: اگر پول اجاره منزل قبلي درآمد او محسوب مي‌شود، خمس دارد، ولي خود منزل ‏خمس ندارد.

سؤال: آيا مي‌توان خمس را بدون مراجعه به دفتر مراجع، محاسبه نمود و آنگاه به مرجع ‏پرداخت؟

پاسخ: حسابرسي اموال بايد طبق فتواي مرجع تقليد باشد و به دستور ايشان صرف شود. ‏

سؤال: براي احداث باغ پسته، بايد حدود پانزده سال روي زمين كار كنند تا باغ شروع به ‏باردهي كند. كساني كه در طول اين مدت، سال خمسي نداشته و مبالغي كه براي كود، ‏آب، شخم و ... هزينه كرده‌اند، غير مخمّس بوده‌ است، آيا اكنون براي محاسبه‌ي خمس، ‏بايد آنچه خرج‌كرده‌اند را كسر كنند؟

پاسخ: الف) هزينه احداث باغ كسر مي‌شود.‏

ب) قيمت فعلي باغ حساب مي‌شود.

سؤال: خواهشمند است سال خمسي و ميزان آن را درباره اموال اين‌جانب، در موارد سه‌گانه ‏ذيل، تعيين فرماييد: الف) منزل مسكوني كمتر از مورد نياز، ب) لوازم خانگي كه مورد ‏استفاده است و شايد متعلق خمس قرار گرفته باشد، ج) لوازم خانگي اضافي، به مبلغ ‏تقريبي پنجاه‌هزار تومان؛ از قبيل ظروف، البسه و خوراكي.‏

پاسخ: الف) منزل مسكوني كه با درآمد سال تهيه شده، خمس ندارد.‏

ب) لوازم خانگي خمس ندارد؛ مگر آن كه از پول مانده سال قبل تهيه شده باشد.‏

ج) لوازم اضافي كه در واقع جزو لوازم نيست و به عنوان تجمل تهيه شده، خمس دارد.‏

د) اولين فرصت را مبدأ سال مالي قرار دهيد.

سؤال: آيا حقوق بنياد شهيد به خانواده‌ي شهدا خمس دارد؟

پاسخ: خمس دارد.

سؤال: بنده با شراكت دو برادرم به شغل زرگري اشتغال داشتيم و وجوهات شرعي را به ‏حضرات آيات، خويي و مرعشي نجفي (قدّس سرّهما) مي‌پرداختيم. چند سال پيش، بخش ‏زيادي از سرمايه اصلي به سرقت رفت. پس از آن ما سه برادر از هم جدا شديم و به طور ‏جداگانه به كار ادامه داديم. از سرمايه اصلي كه حقوق شرعي آن پرداخته شده بود سه ‏كيلوگرم طلا به بنده تعلّق گرفت. آيا بنده بايد دوباره خمس آن را بپردازم؟تكليف درآمدهاي آينده چيست؟

پاسخ: الف) آنچه قبلاً تخميس شده مجدداً خمس ندارد.‏

ب) هرگونه درآمد بعدي پس از كسر هزينه‌ي سال، خمس دارد.

سؤال: بنده سر سال خمسي، پس از محاسبه‌ي مبلغي جزئي از مواد غذايي، مقداري بابت ‏سهمين بدهكار شدم. در ضمن، مبلغ قابل توجهي مقروض هستم. پس از گذشت دو ماه از ‏حساب سر سال، همچنان توانايي پرداخت خمس را ندارم. وظيفه ام چيست؟

پاسخ: الف) مقدار مقابل قرض سال خمس ندارد.‏

ب) شما مجازيد مواد غذايي مذكور را مصرف نماييد و در اولين فرصت امكانِ پرداخت، خمس ‏آن را به مصارف معين آن برسانيد.

سؤال: اينجانب مبلغي جهت ساخت حسينيه سيد الشهداء در نظر گرفته ام و قصد دارم در حساب بانکي مجزا نگهداري کنم تا اينکه ساخت و ساز حسينيه شروع شود و هيچگونه دخل و تصرفي در اين حساب و مبالغ آن نداشته باشم. آيا به اين پول خمس تعلق مي گيرد يا خير؟

پاسخ:  در صورتي که سال بر آن مبلغ نگذشته باشد و از ملک شما به عنوان هزينه سال خارج شده باشد، متعلق خمس نخواهد بود.

سؤال: شخصي مقلد حضرتعالي است و 23/10 (بیست و سوم دی ماه) حساب سال خمسي او مي‌باشد و مبلغ 000/500/3 تومان موجودي در حساب دارد و قصد دارد براي خود ماشين بخرد آيا خمس تعلق مي‌گيرد يا نه؟

پاسخ:  اگر ماشيني جزء هزينه زندگي و ضروريات باشد خمس ندارد و اگر براي تشريفات و مازاد هزينه باشد خمس تعلق مي‌گيرد.

سؤال: آيا پولي كه يك جوان بي‌زحمت براي خريد خانه در بانك مي‌گذارد يا جمع مي‌كند، خمس دارد؟

پاسخ:  اگر نيازمند به خانه است و تهيّه آن بدون پس‌انداز ممكن نيست، خمس ندارد.

سؤال: اينجانب بازنشسته و مستمرّي‌‌بگير هستم سنّ من 81 سال و هيچ‌گونه درآمدي به غير از مستمرّ ماهيانه ندارم و خانه مسكوني‌ام مُتعلّق به دخترم مي‌باشد و اولاد ذكور هم ندارم. عيالم 75 ساله و خانه‌دار و او هم هيچ‌گونه درآمدي نداشته و نان‌خور اينجانب است. سؤال اينجانب به شرح زير مي‌باشد:

از موقع بازنشستگي تاكنون كه 24 سال گذشته مقداري ناچيز پول براي روز مبادا و مخارج پيش‌بيني نشده پس‌انداز نموده‌ام آيا به اين پس‌انداز خمس تعلّق مي‌گيرد يا نه؟

پاسخ:  پس‌انداز هر چه اندك باشد مورد تعلّق خمس است.

سؤال: فردي منزل خريداري كرده به مبلغ ده ميليون و هفتصد هزار تومان از اين مبلغ هم دو ميليون تومان وام گرفته بايد قسطي پرداخت كند و اصلاً حساب سال نداشته در حال حاضر هم هفتصد هزار تومان پول نقد دارد مي‌خواهد حساب سال خمسي تعيين كند حكم چيست؟

پاسخ:  اگر كسي به قصد خريد منزل پول جمع كند و منزل در شأن او باشد، سال بگذرد خمس ندارد.

جواب2: هفتصد هزار تومان خمس دارد.

سؤال: آيا مهريه زن خمس تعلق مي‌گيرد يا نه؟

پاسخ:  اگر مهريه زن بيش از مهرالسنّه باشد آن مازاد خمس تعلق مي‌گيرد. ميزان مهرالسنه 500دينار است.

سؤال: به فتواي حضرتعالي، در حسابرسي سال خمس به پول قرض يا وام، خمس تعلق مي‌گيرد؟

پاسخ:  با گذشت سال و احتساب هزينه و قسط همان سال خمس تعلّق مي‌گيرد.

سؤال: آيا در روزهاي آخر سال، به حقوق ماهيانه كه در طول ماه مؤنه‌ي خانواده است، اما چند روزي است كه وارد سال خمسي شده و همچنين خريد برنج سال كه يك ماه قبل از پايان سال خمسي خريداري شده، خمس تعلّق مي‌گيرد؟

پاسخ:  با سپري شدن سال خمسي به درآمدهاي پديدآمده خمس تعلّق مي‌گيرد.

 سؤال: در شركت ما تعاوني تأسيس شده و اطلاعيه دادند كه هر كس مبلغ بيست هزار تومان به حساب شركت واريز كند به مدت شش ماه يخچال به صورت نيمه‌آزاد مي‌دهيم و من چون احتياج داشتم در تاريخ ... مبلغ ذكر شده را واريز كردم پس از مدت ده ماه به ما ندادند و من يخچال تهيه كردم و بلافاصله به شركت گفتم كه من يخچال نمي‌خواهم پول مرا بدهيد گفتند پول شما را به حساب شركت واريز كرديم هر موقع يخچال آورديم به شما مي‌دهيم مي‌توانيد براي خودتان بفروشيد يا ما براي شما مي‌فروشيم پولش را به شما مي‌دهيم.

بعد از گذشت يك سال يخچال آوردند و فروختند پولم را به من دادند و من آن پول را يك تخته فرش ماشيني شش متري خريدم براي منزل خودم كه به آن احتياج داشتم حالا نمي‌دانم خمس دارد يا خير آيا مي‌توانم روي اين فرش نماز بخوانم يا خير؟

پاسخ:  در فرض سؤال در صورتي كه مبلغ مزبور را جهت خريد يخچال مورد نياز به حساب واريز نموده و بعداً هم امكان دريافت آن را هر موقع كه مي‌خواستيد نداشته‌ايد و پس از آوردن يخچال و فروش آن قبل از رسيدن سال خمس‌تان وجه آن را جهت خريد فرش مورد نياز مصرف كرده باشيد خمس ندارد.

سؤال: هداياي نقدي كه به فرزند، توسط فاميل داده مي‌شود با توجه به اينكه فرزند تحت تكفّل بنده مي‌باشد و هداياي مزبور براي آنان ذخيره مي‌شود آيا متعلق خمس است

پاسخ:  در صورتي كه در اثناي سال هزينه نشود و مال ارزشمند شود متعلق خمس مي‌شود.

سؤال: اينجانب داراي يك باب منزل مسكوني بوده و از طرف ... يك واحد منزل به من دادند و مدت چند سال اين منزل دوّمي خالي است در حال حاضر براي توسعه منزل اوّلي قصد فروش آن دارم،

۱- آيا به اصل قيمت منزل دوّمي خمس تعلق مي‌گيرد؟

۲- آيا به ارزش افزوده هم خمس تعلق مي‌گيرد؟

۳-براي منزل دومي بعد از تحويل گرفتن مقداري هزينه نمودم آيا به مبلغ هزينه شده هم خمس تعلق مي‌گيرد.؟

پاسخ:  ۱-بلي خمس تعلق دارد، اگر نياز شأني او بود خمس تعلق نمي‌گيرد.

۲-تعلق مي‌گيرد چون به اصل منزل خمس تعلق مي‌گيرد.

۳-هزينه اگر از مال مخمس صرف شده از اصل فروش كم گردد مابقي خمس تعلق مي‌گيرد.

سؤال: شخصي مقلد حضرتعالي است و 23/10 (بیست و سوم دی ماه) حساب سال خمسي او مي‌باشد و مبلغ 000/500/3 تومان موجودي در حساب دارد و قصد دارد براي خود ماشين بخرد آيا خمس تعلق مي‌گيرد يا نه؟

 

سؤال7: آيا اگر كسي خانه داشته باشد و از درآمد بين سال خريداري نمايد و مشمول خمس نگردد و بعد از چند سال به دلايلي مجبور باشد آن خانه را بفروشد و با پول آن خانه ديگري بخرد كه به آن خانه نياز دارد، آيا پول فروش منزل مشمول خمس مي‌گردد يا نه؟ و اگر قيمت آن بالا رود چه حكمي دارد؟

سؤال8: آيا هديه‌هاي عروسي كه از طرف پدر يا پدر همسر و فاميل هديه مي‌گردد مشمول خمس مي‌گردد يا نه؟ اگر حتي يك سال مورد استفاده نگيرد در اين صورت چطور؟ آيا هديه ديگر مشمول خمس است يا نه؟

سؤال9: اگر كسي منزلي داشته باشد كه نياز به تعمير دارد و در حد شأن خود مي‌خواهد آن را تعمير نمايد (اين فرد حساب سال دارد) و از اول سال مثلاً تا 10 ماه پول جمع‌آوري نمايند و پولها را هزينه نمايد آيا آن پولها مشمول خمس مي‌گرد يا نه؟

پاسخ: جواب1: اگر سال مالي، معين باشد و معلوم نباشد كه هزينه بعد از گذشت سال بود خمس ندارد.

جواب2: چون فرش‌ها هزينه لازم بود متعلّق خمس نيست.

جواب3: فرض مزبور به نظر اينجانب خمس ندارد.

جواب4: فرض مرقوم با گذشت سال متعلق خمس است.

جواب5: اگر پولِ مفروض از درآمد همان سال باشد نه از سال قبل خمس ندارد.

جواب6: اگر پول اجارهٴ منزل قبلي درآمد او محسوب مي‌شود خمس دارد ولي خود منزل خمس ندارد.

جواب7: اگر قبل از فروش خانه قبلي يا همزمان با فروش آن خانه ديگري كه مورد نياز است بخرد خمس ندارد.

جواب8: هديه اگر قابل توجه باشد خمس دارد، و اگر اندك باشد خمس ندارد.

جواب9: پولي كه در اثناء سال صرف تعمير لازم مي‌شود خمس ندارد.

سؤال: آيا كلّ درآمد زن را خمس شامل مي‌شود؟

پاسخ: هرگونه درآمد بعد از كسر هزينه خمس دارد.

سؤال: براي خريد مطب و ابزار كار پزشكي پول جمع‌آوري كردم مطب و ابزار كار تهيه نمودم آيا خمس شامل مي‌شود يا خير؟

پاسخ: اگر ابزار كار پزشكي به منزله سرمايه ضروري براي ادامه زندگي باشد خمس ندارد.

سؤال: جوايزي كه بانكها به خاطر قرعه‌كشي به صاحبان حسابهاي قرض‌الحسنه مي‌پردازند مشمول خمس مي‌باشد يا خير؟

پاسخ: اگر جايزه در اثر فراهم كردن شرائط آن مصداق كسب باشد مشمول خمس است و اگر به صورت هديه باشد در صورتي كه اندك نباشد مشمول خمس مي‌شود.

خمس فیش واریزی حج تمتّع

سؤال: بنده امسال به حج تمتّع مشرّف مي‌شوم، به اين منظور، حدود سه سال پيش ثبت‌نام كرده و مبلغ يك ميليون تومان به حساب سازمان حج و زيارت واريز كردم، با توجه به اينكه هيچ‌گونه اختياري وجود نداشته و براي تشرّف، ملزم به مقررات دولت بوده‌ام، آيا به پول واريز شده خمس تعلق مي‌گيرد؟

پاسخ: اگر از درآمد همان سال بود نه پس‌انداز قبلي خمس ندارد.

حکم تجارت با پولي كه خمس آن داده نشده است

سؤال: تجارت با پولي كه خمس آن داده شد و شريكي كه خمس پول خود را نداده چه صورت دارد؟

پاسخ: معامله نسبت به خصوص خمس، محتاج به اجازه است، و قبل از اذن، تصرف در آن جائز نيست.‏

احتساب خمس جداگانه هر يك از اموالي را كه ممكن ‏است مشمول خمس شود

سؤال:آيا ممكن است به جاي تعيين يك روز معيّن براي احتساب خمس (سال مالي)، هر يك از اموالي را كه ممكن ‏است مشمول خمس شود جداگانه در نظر گرفت مثلاً روغني كه وارد منزل ميشود را در نظر گرفت و چنانچه ‏يكسال باقي ماند، خمس باقيمانده آن را احتساب و جدا نمود؟

پاسخ: گرچه ميتوان براي هر درآمد، سال مالي جداگانه تعيين كرد، ليكن براي مجموع آنها تعيين نمودن آسانتر ‏است.‏

اجازه صرف سهم سادات

سؤال: آيا به مؤدّي براي صرف سهم سادات، اجازه كلّي ميدهيد يا در هر موردي، مصرف آن به اجازه حضرتعالي منوط است؟

پاسخ:  احتياج به اجازه ي موردي دارد.

خمس هديه

سؤال: آيا هديه خمس دارد؟

پاسخ:  هديه اگر قابل توجّه باشد، خمس دارد.

رفت وآمد با بستگاني كه به يقين خمس نمی دهند

سؤال: آيا به بنده اجازه ميدهيد با دوستان يا بستگاني كه يقين به خمس دادن آنان ندارم، رفت و آمد كنم؟

پاسخ:  در رفت و آمدهاي مرقوم مجازيد.

كنار گذاشتن پول براي تهیه جهيزيه

سؤال: آيا تهيه وسايل براي جهيزيه كه چند سال بعد به مصرف ميرسد يا كنار گذاشتن پول براي آن، از مخارج سال به شمار ميآيد؟

پاسخ: اگر تهيه تدريجي وسايل مرقوم ممكن نباشد؛ چه اينكه تهيه دفعي آن مقدور نيست، وجوه جمع شده جزو هزينه سالانه محسوب ميشود.

حکم خرید منزل از درآمد بين سال

سؤال: آيا اگر از پول بين سال منزلي تهيه شود كه به آن نياز است، به آن خمس تعلّق ميگيرد؟

پاسخ:  اگر پولِ مفروض از درآمد همان سال باشد، نه از قبل، خمس ندارد.

حکم هزينه تعمير منزل ازدرآمد بين سال

سؤال: آيا هزينه تعمير منزل كه از پول بين سال تأمين ميشود، مشمول خمس ميشود؟

پاسخ:  پولي كه در اثناي سال، صرف تعميرات لازم ميشود، خمس ندارد.

حکم مبلغ رهن گذاشته شده

سؤال: بنده براي اجاره‌ي منزل، مبلغي را به صورت رهن، به مدت يك سال در اختيار صاحب‌خانه ‏قرار دادم. پيش از رهن، سال بر پول نگذشته بود. پس از پايان مدت رهن نيز آن پول را صرف ‏خريد مسكن كردم. آيا پول مذكور مشمول خمس مي‌شود؟

پاسخ:  فرض مزبور به نظر اينجانب خمس ندارد.

خمس فروش منزل

سؤال: كسي كه خانه‌اي از درآمد بين سال بخرد كه مشمول خمس نگردد و پس از چندسال، ‏آن را بفروشد و خانه ديگري بخرد كه به آن نياز دارد، آيا پول فروش منزل مشمول خمس ‏مي‌گردد؟ اگر قيمت آن بالا رود، چه حكمي دارد؟

پاسخ:  اگر قبل از فروش خانه قبلي يا همزمان با فروش آن، خانه ديگري كه مورد نياز است ‏بخرد، خمس ندارد.

حکم تعلق گرفتن خمس بر پولی که یقین برگذشت سال نباشد

سؤال: بنده در طول دوران تحصيل، وام‌هاي دانشجويي و هداياي پدرم را پس‌انداز و به تدريج ‏خرج مي‌كردم. با توجه به اين‌كه يقين ندارم بر آن مبالغ سال گذشته باشد، آيا بر آن خمس ‏تعلق مي‌گيرد؟

پاسخ:  اگر سال مالي، معين باشد و معلوم نباشد كه هزينه بعد از گذشت سال بود، خمس ‏ندارد.

هزينه‌هاي لازم،متعلَّق خمس نيست

سؤال: بنده فرش‌هاي مورد استفاده‌ي خود را براي تامين پول خريد مسكن فروختم. با توجه ‏به اين‌كه از گذشت سال بر فرش‌ها يقين ندارم، آيا آن فرش‌ها مشمول خمس مي‌شود؟

پاسخ:  چون فرش‌ها هزينه‌ي لازم بود، متعلَّق خمس نيست.

حکم خمس شهریه طلّاب

سؤال: آيا به شهريه‌ي طلبگي خمس تعلّق مي‌گيرد؟

پاسخ:  اگر ملكيت حاصل شود، نه صرف اباحه تصرف، متعلّق خمس مي‌شود.

حکم خمس منزل اجاره ای ودرآمد آن

سؤال: كسي كه منزل خود را اجاره داده و خود خانه ديگري اجاره كرده، آيا آن منزل مشمول ‏خمس مي‌شود؟

پاسخ:  اگر پول اجاره منزل قبلي درآمد او محسوب مي‌شود، خمس دارد، ولي خود منزل ‏خمس ندارد.

حکم پرداخت خمس بدون مراجعه به دفتر مراجع

سؤال: آيا مي‌توان خمس را بدون مراجعه به دفتر مراجع، محاسبه نمود و آنگاه به مرجع ‏پرداخت؟

پاسخ:  حسابرسي اموال بايد طبق فتواي مرجع تقليد باشد و به دستور ايشان صرف شود.

حکم فردی که سال خمسي نداشته است

سؤال: براي احداث باغ پسته، بايد حدود پانزده سال روي زمين كار كنند تا باغ شروع به ‏باردهي كند. كساني كه در طول اين مدت، سال خمسي نداشته و مبالغي كه براي كود، ‏آب، شخم و ... هزينه كرده‌اند، غير مخمّس بوده‌ است، آيا اكنون براي محاسبه‌ي خمس، ‏بايد آنچه خرج‌كرده‌اند را كسر كنند؟

پاسخ:  الف) هزينه احداث باغ كسر مي‌شود.‏

ب) قيمت فعلي باغ حساب مي‌شود.

نحوه احتساب خمس اموال

سؤال: خواهشمند است سال خمسي و ميزان آن را درباره اموال اين‌جانب، در موارد سه‌گانه ‏ذيل، تعيين فرماييد: الف) منزل مسكوني كمتر از مورد نياز، ب) لوازم خانگي كه مورد ‏استفاده است و شايد متعلق خمس قرار گرفته باشد، ج) لوازم خانگي اضافي، به مبلغ ‏تقريبي پنجاه‌هزار تومان؛ از قبيل ظروف، البسه و خوراكي.‏

پاسخ:  الف) منزل مسكوني كه با درآمد سال تهيه شده، خمس ندارد.‏

ب) لوازم خانگي خمس ندارد؛ مگر آن كه از پول مانده سال قبل تهيه شده باشد.‏

ج) لوازم اضافي كه در واقع جزو لوازم نيست و به عنوان تجمل تهيه شده، خمس دارد.‏

د) اولين فرصت را مبدأ سال مالي قرار دهيد.

خمس حقوق بنياد شهيد

سؤال: آيا حقوق بنياد شهيد به خانواده‌ي شهدا خمس دارد؟

پاسخ:  خمس دارد.

حکم اموال تخميس شده و درآمدهای بعدي

سؤال:.بنده با شراكت دو برادرم به شغل زرگري اشتغال داشتيم و وجوهات شرعي را به ‏حضرات آيات، خويي و مرعشي نجفي (قدّس سرّهما) مي‌پرداختيم. چند سال پيش، بخش ‏زيادي از سرمايه اصلي به سرقت رفت. پس از آن ما سه برادر از هم جدا شديم و به طور ‏جداگانه به كار ادامه داديم. از سرمايه اصلي كه حقوق شرعي آن پرداخته شده بود سه ‏كيلوگرم طلا به بنده تعلّق گرفت. آيا بنده بايد دوباره خمس آن را بپردازم؟تكليف درآمدهاي آينده چيست؟

پاسخ:  الف) آنچه قبلاً تخميس شده مجدداً خمس ندارد.‏ ب) هرگونه درآمد بعدي پس از كسر هزينه‌ي سال، خمس دارد.

بدهكاری ‏سهمين پس از رسیدن سال خمسي

سؤال: بنده سر سال خمسي، پس از محاسبه‌ي مبلغي جزئي از مواد غذايي، مقداري بابت ‏سهمين بدهكار شدم. در ضمن، مبلغ قابل توجهي مقروض هستم. پس از گذشت دو ماه از ‏حساب سر سال، همچنان توانايي پرداخت خمس را ندارم. وظيفه ام چيست؟

پاسخ: مقدار مقابل قرض سال خمس ندارد.‏ ب) شما مجازيد مواد غذايي مذكور را مصرف نماييد و در اولين فرصت امكانِ پرداخت، خمس ‏آن را به مصارف معين آن برسانيد.

حکم پول کنار گذاشته شده جهت ساخت حسينيه

اينجانب مبلغي جهت ساخت حسينيه سيد الشهداء در نظر گرفته ام و قصد دارم در حساب بانکي مجزا نگهداري کنم تا اينکه ساخت و ساز حسينيه شروع شود و هيچگونه دخل و تصرفي در اين حساب و مبالغ آن نداشته باشم. آيا به اين پول خمس تعلق مي گيرد يا خير؟

پاسخ:  در صورتي که سال بر آن مبلغ نگذشته باشد و از ملک شما به عنوان هزينه سال خارج شده باشد، متعلق خمس نخواهد بود.

حکم خرید ماشین وخمس آن

سؤال: شخصي مقلد حضرتعالي است و 23/10 (بیست و سوم دی ماه) حساب سال خمسي او مي‌باشد و مبلغ 000/500/3 تومان موجودي در حساب دارد و قصد دارد براي خود ماشين بخرد آيا خمس تعلق مي‌گيرد يا نه؟

پاسخ:  اگر ماشين جزء هزينه زندگي و ضروريات باشد خمس ندارد و اگر براي تشريفات و مازاد هزينه باشد خمس تعلق مي‌گيرد.

حکم پس انداز کنارگذاشته شده جهت خرید خانه

سؤال: آيا پولي كه يك جوان بي‌زحمت براي خريد خانه در بانك مي‌گذارد يا جمع مي‌كند، خمس دارد؟

پاسخ:  اگر نيازمند به خانه است و تهيّه آن بدون پس‌انداز ممكن نيست، خمس ندارد.

حکم خمس حقوق باز نشستگی پش انداز شده

سؤال: اينجانب بازنشسته و مستمرّي‌‌بگير هستم سنّ من 81 سال و هيچ‌گونه درآمدي به غير از مستمرّ ماهيانه ندارم و خانه مسكوني‌ام مُتعلّق به دخترم مي‌باشد و اولاد ذكور هم ندارم. عيالم 75 ساله و خانه‌دار و او هم هيچ‌گونه درآمدي نداشته و نان‌خور اينجانب است. سؤال اينجانب به شرح زير مي‌باشد: از موقع بازنشستگي تاكنون كه 24 سال گذشته مقداري ناچيز پول براي روز مبادا و مخارج پيش‌بيني نشده پس‌انداز نموده‌ام آيا به اين پس‌انداز خمس تعلّق مي‌گيرد يا نه؟

پاسخ:  پس‌انداز هر چه اندك باشد مورد تعلّق خمس است.

حکم خرید منزل با پول وام

سؤال: فردي منزل خريداري كرده به مبلغ ده ميليون و هفتصد هزار تومان از اين مبلغ هم دو ميليون تومان وام گرفته بايد قسطي پرداخت كند و اصلاً حساب سال نداشته در حال حاضر هم هفتصد هزار تومان پول نقد دارد مي‌خواهد حساب سال خمسي تعيين كند حكم چيست؟

پاسخ:  اگر كسي به قصد خريد منزل پول جمع كند و منزل در شأن او باشد، سال بگذرد خمس ندارد.

جواب2: هفتصد هزار تومان خمس دارد.

حکم خمس مهریه بانوان

سؤال: آيا مهريه زن خمس تعلق مي‌گيرد يا نه؟

پاسخ:  اگر مهريه زن بيش از مهرالسنّه باشد آن مازاد خمس تعلق مي‌گيرد. ميزان مهرالسنه 500دينار است.

حکم سال خمسی برای قرض یا وام

سؤال: به فتواي حضرتعالي، در حسابرسي سال خمس به پول قرض يا وام، خمس تعلق مي‌گيرد؟

پاسخ:  با گذشت سال و احتساب هزينه و قسط همان سال خمس تعلّق مي‌گيرد.

حکم سال خمسی حقوق ماهیانه

سؤال: آيا در روزهاي آخر سال، به حقوق ماهيانه كه در طول ماه مؤنه‌ي خانواده است، اما چند روزي است كه وارد سال خمسي شده و همچنين خريد برنج سال كه يك ماه قبل از پايان سال خمسي خريداري شده، خمس تعلّق مي‌گيرد؟

پاسخ:  با سپري شدن سال خمسي به درآمدهاي پديدآمده خمس تعلّق مي‌گيرد.

حکم سال خمسی حقوق ماهیانه

سؤال: آيا در روزهاي آخر سال، به حقوق ماهيانه كه در طول ماه مؤنه‌ي خانواده است، اما چند روزي است كه وارد سال خمسي شده و همچنين خريد برنج سال كه يك ماه قبل از پايان سال خمسي خريداري شده، خمس تعلّق مي‌گيرد؟

پاسخ:  با سپري شدن سال خمسي به درآمدهاي پديدآمده خمس تعلّق مي‌گيرد. حکم مشارکت درشرکت های تعاونی

سؤال: در شركت ما تعاوني تأسيس شده و اطلاعيه دادند كه هر كس مبلغ بيست هزار تومان به حساب شركت واريز كند به مدت شش ماه يخچال به صورت نيمه‌آزاد مي‌دهيم و من چون احتياج داشتم در تاريخ ... مبلغ ذكر شده را واريز كردم پس از مدت ده ماه به ما ندادند و من يخچال تهيه كردم و بلافاصله به شركت گفتم كه من يخچال نمي‌خواهم پول مرا بدهيد گفتند پول شما را به حساب شركت واريز كرديم هر موقع يخچال آورديم به شما مي‌دهيم مي‌توانيد براي خودتان بفروشيد يا ما براي شما مي‌فروشيم پولش را به شما مي‌دهيم. بعد از گذشت يك سال يخچال آوردند و فروختند پولم را به من دادند و من آن پول را يك تخته فرش ماشيني شش متري خريدم براي منزل خودم كه به آن احتياج داشتم حالا نمي‌دانم خمس دارد يا خير آيا مي‌توانم روي اين فرش نماز بخوانم يا خير؟

پاسخ:  در فرض سؤال در صورتي كه مبلغ مزبور را جهت خريد يخچال مورد نياز به حساب واريز نموده و بعداً هم امكان دريافت آن را هر موقع كه مي‌خواستيد نداشته‌ايد و پس از آوردن يخچال و فروش آن قبل از رسيدن سال خمس‌تان وجه آن را جهت خريد فرش مورد نياز مصرف كرده باشيد خمس ندارد.

حکم خمس هدایای نقدی

سؤال: هداياي نقدي كه به فرزند، توسط فاميل داده مي‌شود با توجه به اينكه فرزند تحت تكفّل بنده مي‌باشد و هداياي مزبور براي آنان ذخيره مي‌شود آيا متعلق خمس است

پاسخ:  در صورتي كه در اثناي سال هزينه نشود و مال ارزشمند شود متعلق خمس مي‌شود.

حکم خمس منزل دوم

سؤال: اينجانب داراي يك باب منزل مسكوني بوده و از طرف ... يك واحد منزل به من دادند و مدت چند سال اين منزل دوّمي خالي است در حال حاضر براي توسعه منزل اوّلي قصد فروش آن دارم،

۱- آيا به اصل قيمت منزل دوّمي خمس تعلق مي‌گيرد؟

۲- آيا به ارزش افزوده هم خمس تعلق مي‌گيرد؟

۳-براي منزل دومي بعد از تحويل گرفتن مقداري هزينه نمودم آيا به مبلغ هزينه شده هم خمس تعلق مي‌گيرد.؟

پاسخ:  ۱-بلي خمس تعلق دارد، اگر نياز شأني او بود خمس تعلق نمي‌گيرد.

۲-تعلق مي‌گيرد چون به اصل منزل خمس تعلق مي‌گيرد.

۳-هزينه اگر از مال مخمس صرف شده از اصل فروش كم گردد مابقي خمس تعلق مي‌گيرد.

حکم خمس پول درحساب بانکی

سؤال: شخصي  مقلد حضرتعالي است و 23/10 (بیست و سوم دی ماه) حساب سال خمسي او مي‌باشد و مبلغ 000/500/3 تومان موجودي در حساب دارد و قصد دارد براي خود ماشين بخرد آيا خمس تعلق مي‌گيرد يا نه؟

پاسخ: اگر ماشيني جزء هزينه زندگي و ضروريات باشد خمس ندارد و اگر براي تشريفات و مازاد هزينه باشد خمس تعلق مي‌گيرد.

حکم خمس خرید مسکن برای فرزند

سؤال: خريد يا ساخت منزل مسكوني براي فرزند (اعم از پسر و دختر) آيا متعلق خمس مي‌باشد.

پاسخ: در صورتي كه هزينهٴ اثناي سال باشد متعلق خمس نيست.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -