انهار
انهار
مطالب خواندنی

استفتائات پزشکی- جلوگیری- آیت الله العظمی مکارم مدظله

بزرگ نمایی کوچک نمایی
استفتائات پزشکی- آیت الله العظمی مکارم مدظله
جلوگیری
1- وازکتومی (بستن لوله مردان)
سؤال:آیا عمل بستن لوله مردان_ وازکتومی در مواردی که طرفین تمایلی به داشتن فرزند دیگری ندارند مجاز می باشد؟
پاسخ:برای جلوگیری از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعی که بی ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود یعنی مرد یا زن برای همیشه از قابلیت تولید مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است ولی اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع می باشد، تنها در صورت ضرورت فردی یا اجتماعی جایز است.
2- حکم جلوگیری از انعقاد نطفه
سؤال:حکم جلوگیرى از انعقاد نطقه را بیان کنید
پاسخ:براى جلوگیرى از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعى که بى ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن به طور دائم نشود ذاتا مجاز است ولى اگر مستلزم نظر و لمس نا مشروع باشد تنها در صورت ضرورت فردى یا اجتماعى جایز است.
3- حکم راههای جلوگیری از بارداری
سؤال:بهترین راه برای جلوگِیری از بارداری از نظر اسلام کدام است؟
پاسخ:برای جلوگیری از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعی که بی ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود یعنی مرد یا زن برای همیشه از قابلیت تولید مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است ولی اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع می باشد، تنها در صورت ضرورت فردی یا اجتماعی جایز است.
4- عمل وازکتومی
سؤال:بسمه تعالی با عرض سلام اینجانب و همسرم دارای دو فرزند هستیم و تمایلی برای بچه دارشدن مجدد نداریم با توجه به این که مصرف قرص های بارداری برای زنان نیز ایجاد اشکال می کند می توانم خود را با عمل وازکتومی عقیم نمایم یا خیر؟
پاسخ:هرگاه قابل برگشت باشد مانعی ندارد
5- بستن لوله های رحم
سؤال:ضمن عرض سلام آیا بستن لوله های رحم اشکال شرعی دارد؟با توجه به اینکه 15 درصد افراد پس از باز کردن مجدد لوله ها حامله میشوند و در بقیه افراد نیز با روش ivf امکان حاملگی به طور صد در صد وجود دارد.
پاسخ:در صورتیکه سبب عقیم شدن دائم نباشد اشکالی ندارد ولی اگر نظر و لمس حرام در آن صورت گیرد باید تنها در مواقع ضرورت این کار انجام شود.
6- جلوگیری که مسلتزم لمس و نظر حرام است
سؤال:جلوگیرى از انعقاد نطفه، شرعاً چگونه است؟
پاسخ:براى جلوگیرى از انعقاد نطفه هر وسیله اى که بى ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن (مثل این که مرد یا زن براى همیشه از قابلیّت تولید مثل بیفتد) نشود مجاز است، ولى اگر مستلزم نظر یا لمس حرام باشد جایز نیست مگر در موقع ضرورت.
7- اجبار زن به جلوگیری توسط مرد
سؤال:خانمى براى جلوگیرى از باردارى مى خواهد دستگاه بگذارد و براى این کار دکتر زن باید به عورت او نگاه کند دست بزند.با توجّه به این دو نکته غیر مجاز و این که جلوگیرى از باردارى معالجه نیست، آیا این کار جایز است؟
پاسخ:اگر ضرورت فردى یا اجتماعى نباشد جایز نیست و در صورت ضرورت (به تشخیص اطباى مورد وثوق) جایز است.
8- بستن لوله های رحم
سؤال:بستن لوله هاى رحم به منظور جلوگیرى از حمل چه حکمى دارد؟
پاسخ:تا ضرورتى نباشد جایز نیست.
9- بستن لوله های رحم به خاطر بیماری
سؤال:بستن لوله هاى رحم از نظر شرع مقدّس اسلام در بیماریهاى مختلف چه حکمى دارد؟
پاسخ:هرگاه قابل بازگشت نباشد جایز نیست و در صورت قابل بازگشت بودن جایز است (مشروط بر این که موجب لمس و نظر حرام نشود) ولى در موارد ضرورى جایز است.
10- جلوگیری به وسیله «آی یو دی»
سؤال:در مورد استفاده از «آى یو دى» که اثر آن جلوگیرى از لانه گزینى نطفه بسته شده است آیا جواز شرعى وجود دارد یا خیر؟
پاسخ:هرگاه موجب لمس و نظر حرام نشود مانعى ندارد، مگر این که ضرورت فردى یا اجتماعى ایجاب کند.
11- بستن لوله ها بدون اجازه شوهر
سؤال:آیا زن بدون اجازه شوهر مى تواند اقدام به بستن لوله بنماید؟
پاسخ:اگر ضرورتى نباشد جایز نیست.
12- زن و مردی که توانایی انعقاد نطفه سالم را ندارند
سؤال:در مواردى که حاصل حاملگى جنینهاى داراى نقص در خلقت یا بیمارى ژنیتیکى است، آیا مى توان با بستن لوله هاى زن یا مرد اقدام به جلوگیرى از حاملگى بعدى کرد؟
پاسخ:هرگاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظه اى هرچند نسبت به بچّه وجود داشته باشد جایز است.
13- اولویت زن یا مرد برای بستن لوله
سؤال:در صورتى که بستن لوله هاى زن یا مرد اجازه داده شود حقّ تقدّم با کدام یکى است؟
پاسخ:در شرایط مساوى بعید نیست مرد مقدّم باشد.
14- بستن لوله به خاطر خطرات جدی بارداری
سؤال:با توجّه به منابع علمى پزشکى معتبر در مورد مادرانى که بیش از پنج زایمان داشته اند و داراى سنّ بالاتر از 35 سال مى باشند مبنى بر این که اگر حامله شوند در معرض خطرات جسمى قرار دارند، آیا مجاز به بستن لوله هاى رحم هستند؟
پاسخ:چنانچه خطر قطعى یا به احتمال قابل ملاحظه اى باشد جایز است.
15- اجبار پزشکان به عقیم سازی
سؤال:پزشکى که در استخدام دولت مى باشد، بفرمایید
الف) اگر از طرف دولت موظّف شد براى کنترل موالید، مردان و زنان را عقیم سازد چه تکلیفى دارد؟
ب) اگر طبیب را براى انجام این کارها مجبور نمودند در چه مرحله اى از اجبار، چنین اقدامى براى وى معصیت محسوب نمى گردد؟
ج) آیا در مورد اجبار، ضمانى هم به عهده طبیب خواهد آمد؟
پاسخ:الف) هرگاه کارشناسان متدیّن ضرورت این کار را تصدیق کنند مانعى ندارد.
ب) اگر منظور از اجبار این است که شغل خود را از دست مى دهد، نباید تن به کار حرام بدهد.
ج) طبیب در این حال ضامن است.
16- ترویج جلوگیری به منظور کنترل جمعیت
سؤال:تبلیغ و ترویج مردم مسلمان ایران در امر جلوگیرى و کنترل جمعیّت به عنوان یک کار فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جامعه ایرانى در منابر و محافل دینى، شرعاً چه حکمى دارد؟ آیا خلاف شرع است (بدون این که کسى ما را وادار سازد و این را تشخیص شخصى دانسته و انجام دهیم)؟
پاسخ:در صورتى که اهل خبره و کارشناسان متدیّن، مسأله کنترل و محدود ساختن موالید را یک ضرورت اجتماعى تشخیص دهند، شرعاً مى توان به طور موقّت با آن موافقت کرد و یا در صورت لزوم به طور حساب شده از آن تبلیغ نمود. در ضمن باید توجّه داشت که افزایش نسل به عقیده هیچ کس جزء واجبات نیست و بنابراین محدود ساختن، حرام نمى باشد، مگر در مناطقى که تغییر بافت جمعیّتى به زیان مسلمین یا پیروان مکتب اهل البیت(علیهم السلام) باشد که در چنین مواردى باید برنامه کنترل موالید تعطیل شود. در ضمن باید در موارد کنترل جمعیّت به جاى افزایش کمّى به سراغ افزایش کیفى رفت، تا مسلمانانى عالم تر و کارآمدتر به جامعه اسلامى تحویل داده شود و عزّت و عظمت مسلمین حفظ شود و نیز باید توجّه داشت که در مواردى که طبق تشخیص اهل خبره متعهّد، کنترل جمعیّت ضرورى است، باید حتماً از وسایل مشروع استفاده کرد، نه از وسایل نامشروعى مانند سقط جنین و امثال آن.
17- بیرون آوردن دستگاه جلوگیری از بارداری
سؤال:خانمى نمى دانسته که گذاشتن دستگاه درون رحم مستلزم نظر و لمس حرام است و این کار را انجام داده لکن حالا فهمیده است، آیا باید آن را بیرون بیاورد؟ با توجّه به این که اگر آن را خارج نکند مجبور است هر چند وقت یک بار براى معاینه نزد دکتر برود این مستلزم نظر و لمس حرام است.
پاسخ: مادامى که بیرون آوردن آن لازم نباشد مى تواند آن را به حال خود باقى بگذارد و بعد به عنوان ضرورت آن را خارج نماید.
18- عقیم کردن توسط پزشک
سؤال:هرگاه پزشک مرد یا زنى را عقیم کند، آیا باید دیه بپردازد؟
پاسخ:دیه ندارد. ولى اگر قابل بازگشت نباشد، شرعاً جایز نیست.
19- حکم شرعی جلوگیری از انعقاد نطفه
سؤال:جلوگیرى از انعقاد نطفه، شرعاً چگونه است؟
پاسخ:براى جلوگیرى از انعقاد نطفه هر وسیله اى که بى ضرر باشد، و باعث نقص مرد یا زن نشود، (مثل اینکه مرد یا زن براى همیشه از قابلیت تولید مثل بیفتد) مجاز است; ولى اگر مستلزم نظر یا لمس حرام باشد جایز نیست، مگر در موقع ضرورت.
20- بستن لوله برای جلوگیری
سؤال:آیا براى جلوگیرى از بچّه دار شدن، جایز است لوله زنان یا مردان بسته شود؟
پاسخ:در مواردى که به تشخیص اهل خبره، کنترل جمعیّت ضرورت داشته باشد، براى جلوگیرى از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعى که بى ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود، (مثل اینکه مرد یا زن براى همیشه از قابلیّت تولید مثل ساقط شوند) ذاتاً مجاز است، ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد، تنها در صورت ضرورت فردى یا اجتماعى جایز است.  
استفتائات پزشکی- آیت الله العظمی مکارم مدظله
جلوگیری
1- وازکتومی (بستن لوله مردان)
سؤال:آیا عمل بستن لوله مردان_ وازکتومی در مواردی که طرفین تمایلی به داشتن فرزند دیگری ندارند مجاز می باشد؟
پاسخ:برای جلوگیری از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعی که بی ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود یعنی مرد یا زن برای همیشه از قابلیت تولید مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است ولی اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع می باشد، تنها در صورت ضرورت فردی یا اجتماعی جایز است.
2- حکم جلوگیری از انعقاد نطفه
سؤال:حکم جلوگیرى از انعقاد نطقه را بیان کنید
پاسخ:براى جلوگیرى از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعى که بى ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن به طور دائم نشود ذاتا مجاز است ولى اگر مستلزم نظر و لمس نا مشروع باشد تنها در صورت ضرورت فردى یا اجتماعى جایز است.
3- حکم راههای جلوگیری از بارداری
سؤال:بهترین راه برای جلوگِیری از بارداری از نظر اسلام کدام است؟
پاسخ:برای جلوگیری از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعی که بی ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود یعنی مرد یا زن برای همیشه از قابلیت تولید مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است ولی اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع می باشد، تنها در صورت ضرورت فردی یا اجتماعی جایز است.
4- عمل وازکتومی
سؤال:بسمه تعالی با عرض سلام اینجانب و همسرم دارای دو فرزند هستیم و تمایلی برای بچه دارشدن مجدد نداریم با توجه به این که مصرف قرص های بارداری برای زنان نیز ایجاد اشکال می کند می توانم خود را با عمل وازکتومی عقیم نمایم یا خیر؟
پاسخ:هرگاه قابل برگشت باشد مانعی ندارد
5- بستن لوله های رحم
سؤال:ضمن عرض سلام آیا بستن لوله های رحم اشکال شرعی دارد؟با توجه به اینکه 15 درصد افراد پس از باز کردن مجدد لوله ها حامله میشوند و در بقیه افراد نیز با روش ivf امکان حاملگی به طور صد در صد وجود دارد.
پاسخ:در صورتیکه سبب عقیم شدن دائم نباشد اشکالی ندارد ولی اگر نظر و لمس حرام در آن صورت گیرد باید تنها در مواقع ضرورت این کار انجام شود.
6- جلوگیری که مسلتزم لمس و نظر حرام است
سؤال:جلوگیرى از انعقاد نطفه، شرعاً چگونه است؟
پاسخ:براى جلوگیرى از انعقاد نطفه هر وسیله اى که بى ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن (مثل این که مرد یا زن براى همیشه از قابلیّت تولید مثل بیفتد) نشود مجاز است، ولى اگر مستلزم نظر یا لمس حرام باشد جایز نیست مگر در موقع ضرورت.
7- اجبار زن به جلوگیری توسط مرد
سؤال:خانمى براى جلوگیرى از باردارى مى خواهد دستگاه بگذارد و براى این کار دکتر زن باید به عورت او نگاه کند دست بزند.با توجّه به این دو نکته غیر مجاز و این که جلوگیرى از باردارى معالجه نیست، آیا این کار جایز است؟
پاسخ:اگر ضرورت فردى یا اجتماعى نباشد جایز نیست و در صورت ضرورت (به تشخیص اطباى مورد وثوق) جایز است.
8- بستن لوله های رحم
سؤال:بستن لوله هاى رحم به منظور جلوگیرى از حمل چه حکمى دارد؟
پاسخ:تا ضرورتى نباشد جایز نیست.
9- بستن لوله های رحم به خاطر بیماری
سؤال:بستن لوله هاى رحم از نظر شرع مقدّس اسلام در بیماریهاى مختلف چه حکمى دارد؟
پاسخ:هرگاه قابل بازگشت نباشد جایز نیست و در صورت قابل بازگشت بودن جایز است (مشروط بر این که موجب لمس و نظر حرام نشود) ولى در موارد ضرورى جایز است.
10- جلوگیری به وسیله «آی یو دی»
سؤال:در مورد استفاده از «آى یو دى» که اثر آن جلوگیرى از لانه گزینى نطفه بسته شده است آیا جواز شرعى وجود دارد یا خیر؟
پاسخ:هرگاه موجب لمس و نظر حرام نشود مانعى ندارد، مگر این که ضرورت فردى یا اجتماعى ایجاب کند.
11- بستن لوله ها بدون اجازه شوهر
سؤال:آیا زن بدون اجازه شوهر مى تواند اقدام به بستن لوله بنماید؟
پاسخ:اگر ضرورتى نباشد جایز نیست.
12- زن و مردی که توانایی انعقاد نطفه سالم را ندارند
سؤال:در مواردى که حاصل حاملگى جنینهاى داراى نقص در خلقت یا بیمارى ژنیتیکى است، آیا مى توان با بستن لوله هاى زن یا مرد اقدام به جلوگیرى از حاملگى بعدى کرد؟
پاسخ:هرگاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظه اى هرچند نسبت به بچّه وجود داشته باشد جایز است.
13- اولویت زن یا مرد برای بستن لوله
سؤال:در صورتى که بستن لوله هاى زن یا مرد اجازه داده شود حقّ تقدّم با کدام یکى است؟
پاسخ:در شرایط مساوى بعید نیست مرد مقدّم باشد.
14- بستن لوله به خاطر خطرات جدی بارداری
سؤال:با توجّه به منابع علمى پزشکى معتبر در مورد مادرانى که بیش از پنج زایمان داشته اند و داراى سنّ بالاتر از 35 سال مى باشند مبنى بر این که اگر حامله شوند در معرض خطرات جسمى قرار دارند، آیا مجاز به بستن لوله هاى رحم هستند؟
پاسخ:چنانچه خطر قطعى یا به احتمال قابل ملاحظه اى باشد جایز است.
15- اجبار پزشکان به عقیم سازی
سؤال:پزشکى که در استخدام دولت مى باشد، بفرمایید
الف) اگر از طرف دولت موظّف شد براى کنترل موالید، مردان و زنان را عقیم سازد چه تکلیفى دارد؟
ب) اگر طبیب را براى انجام این کارها مجبور نمودند در چه مرحله اى از اجبار، چنین اقدامى براى وى معصیت محسوب نمى گردد؟
ج) آیا در مورد اجبار، ضمانى هم به عهده طبیب خواهد آمد؟
پاسخ:الف) هرگاه کارشناسان متدیّن ضرورت این کار را تصدیق کنند مانعى ندارد.
ب) اگر منظور از اجبار این است که شغل خود را از دست مى دهد، نباید تن به کار حرام بدهد.
ج) طبیب در این حال ضامن است.
16- ترویج جلوگیری به منظور کنترل جمعیت
سؤال:تبلیغ و ترویج مردم مسلمان ایران در امر جلوگیرى و کنترل جمعیّت به عنوان یک کار فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جامعه ایرانى در منابر و محافل دینى، شرعاً چه حکمى دارد؟ آیا خلاف شرع است (بدون این که کسى ما را وادار سازد و این را تشخیص شخصى دانسته و انجام دهیم)؟
پاسخ:در صورتى که اهل خبره و کارشناسان متدیّن، مسأله کنترل و محدود ساختن موالید را یک ضرورت اجتماعى تشخیص دهند، شرعاً مى توان به طور موقّت با آن موافقت کرد و یا در صورت لزوم به طور حساب شده از آن تبلیغ نمود. در ضمن باید توجّه داشت که افزایش نسل به عقیده هیچ کس جزء واجبات نیست و بنابراین محدود ساختن، حرام نمى باشد، مگر در مناطقى که تغییر بافت جمعیّتى به زیان مسلمین یا پیروان مکتب اهل البیت(علیهم السلام) باشد که در چنین مواردى باید برنامه کنترل موالید تعطیل شود. در ضمن باید در موارد کنترل جمعیّت به جاى افزایش کمّى به سراغ افزایش کیفى رفت، تا مسلمانانى عالم تر و کارآمدتر به جامعه اسلامى تحویل داده شود و عزّت و عظمت مسلمین حفظ شود و نیز باید توجّه داشت که در مواردى که طبق تشخیص اهل خبره متعهّد، کنترل جمعیّت ضرورى است، باید حتماً از وسایل مشروع استفاده کرد، نه از وسایل نامشروعى مانند سقط جنین و امثال آن.
17- بیرون آوردن دستگاه جلوگیری از بارداری
سؤال:خانمى نمى دانسته که گذاشتن دستگاه درون رحم مستلزم نظر و لمس حرام است و این کار را انجام داده لکن حالا فهمیده است، آیا باید آن را بیرون بیاورد؟ با توجّه به این که اگر آن را خارج نکند مجبور است هر چند وقت یک بار براى معاینه نزد دکتر برود این مستلزم نظر و لمس حرام است.
پاسخ: مادامى که بیرون آوردن آن لازم نباشد مى تواند آن را به حال خود باقى بگذارد و بعد به عنوان ضرورت آن را خارج نماید.
18- عقیم کردن توسط پزشک
سؤال:هرگاه پزشک مرد یا زنى را عقیم کند، آیا باید دیه بپردازد؟
پاسخ:دیه ندارد. ولى اگر قابل بازگشت نباشد، شرعاً جایز نیست.
19- حکم شرعی جلوگیری از انعقاد نطفه
سؤال:جلوگیرى از انعقاد نطفه، شرعاً چگونه است؟
پاسخ:براى جلوگیرى از انعقاد نطفه هر وسیله اى که بى ضرر باشد، و باعث نقص مرد یا زن نشود، (مثل اینکه مرد یا زن براى همیشه از قابلیت تولید مثل بیفتد) مجاز است; ولى اگر مستلزم نظر یا لمس حرام باشد جایز نیست، مگر در موقع ضرورت.
20- بستن لوله برای جلوگیری
سؤال:آیا براى جلوگیرى از بچّه دار شدن، جایز است لوله زنان یا مردان بسته شود؟
پاسخ:در مواردى که به تشخیص اهل خبره، کنترل جمعیّت ضرورت داشته باشد، براى جلوگیرى از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعى که بى ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود، (مثل اینکه مرد یا زن براى همیشه از قابلیّت تولید مثل ساقط شوند) ذاتاً مجاز است، ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد، تنها در صورت ضرورت فردى یا اجتماعى جایز است.  

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -