انهار
انهار
مطالب خواندنی

فتاوای آیت الله العظمی سیستانی (مدظله)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال:  سن واقعی یائسگی بانوان چند است ؟

جواب:  در باب حیض شصت سالگی و در باب عدّه پنجاه سالگی، با فرض انقطاع خون .

سؤال:  آیا بانوان حائض می توانند بیشتر از هفت آیه از قرآن بخوانند به جز آیات سجده و اگرچنان کاری جایز و مکروه باشد معنی کراهت آن چیست؟

جواب:  تلاوت بیش از هفت آیه به جز آیات سجده که به کلی نیست کراهت دارد ومعنای کراهت دراینجا کمتر بودن ثواب می باشد.

سؤال:  در موسم حج، برخی بانوان، داروهای طبّی می خورند تا عادت ماهانه را با تأخیر اندازد امّا در همان روز های عادت، به طور منقطع خون می بینند آیا چنان خونی، حیض است؟

جواب:  اگر سه روز پی در پی خون ببیند اگر چه در درون رحم باشد حیض است وگرنه احکام حیض را ندارد.

سؤال:  قرائت سوره فصلت وسجده آن برای زن حائض چه حکمی دارد؟

جواب:  اشکال ندارد وفقط آیاتی که سجده واجب دارد نباید خوانده شود.

سؤال:  دختر من دوازده ساله است وتازه عادت ماهانه شده است ولی مرتب خونریزی دارد وبه علت اینکه مدرسه می رود وسن اوکم است نمیتواند برای هر نماز غسل کند دکتر هم می گوید این امر در شروع عادت ماهانه دختران طبیعی است . تکلیف نمازهای اوچیست ؟

جواب:  اگر از ده روز تجاوز نکرد حیض است واگر تجاوز کرد وهمه آن یک نواخت بود به مقدار ایام عادت دختران فامیل هم سن وسال اوحیض وما بقی استحاضه است واگر یک نواخت نبود . آن چه به صفات حیض است حیض وما بقی استحاضه است واگر عادت دختران فامیل مختلف است می تواند ۷ روز حیض حساب کند ودر استحاضه اگر خون کم باشد که پنبه را فرا نمی گیرد غسل لازم نیست ووضوکفایت می کند ولی باید برای هر نماز وضوبگیرد واگر پنبه را فرا می گیرد اگر از آن تجاوز نمی کند یک غسل در شبانه روز کافی است وبه احتیاط واجب لازم است برای نمازهایی که استحاضه متوسط قبل از آن شد غسل کند وبرای هر نماز وضوبگیرد واگر تجاوز می کند باید برای نماز صبح یک غسل وبرای ظهر وعصر یک غسل وهمچنین مغرب وعشاء یک غسل انجام دهد .

سؤال:  برای خانمهایی که عذر شرعی دارند تا چه حدی می توانند به ضریح ائمه (علیهم السلام)نزدیک شوند ؟

جواب:  رفتن به رواقها مانعی ندارد و فقط از همان قسمتی که ضریح در آنجاقرار دارد به احتیاط واجب دوری کنند .

سؤال:  آیا میشود در ایام حیض به حمام رفت ؟

جواب:  مانعی ندارد.

سؤال:  اگر روزی ۷ حیض غسل کنم و به خیال این که پاک شده ام حنا به دست و پا بندم و بعد متوجه شوم که پاک نشده ام و حنا هم رنگ انداخته تکلیف چیست ؟

جواب:  گذاشتن حنا در ایام حیض مانعی ندارد .

سؤال:  آیا زردی بجا مانده از لکه بینی خانمها بر روی لباسها که بعد از شستشو باقی مانده است نجس است یا خیر لکه های بعد از حیض که بعد از شستشو بر روی لباس می ماند چطور ؟

جواب:  در صورتیکه فقط رنگ باشد و جرمیت نداشته باشد آن لکه خون نیست و لباس طاهر میشود .

سؤال:  حوله یا لباسی که قبل از غسل در موقع حیض استفاده شد بعد از غسل پاکی ایا برای استفاده نجس است؟

جواب:  پاک است و میتواننداستفاده کنند.

سؤال:  خانم هایی که عذر شرعی دارند به هنگام خواندن قران در برخورد با ایات سجده چگونه باید عمل نمایند؟آیا آیه را نخواند؟ یا سوره ای که در ان آیه سجده است را نباید بخواند؟

جواب:  فقط همان چهار آیه ای که سجده واجب دارد نخواند و خواندن آیات دیگر ان سوره ها اشکال ندارد.

سؤال:  دوره عادت ماهیانه ام منظم نیست اکثرا جلووکاهی عقب می افتد چندین بارهم حدود یک هفته قبل از شروعش لک می بینم وبعد از ان به تدریج خون بیشتر میشود وجمعا ازده روز تجاوز میکند در این حال تکلیف را بفرماید؟

جواب:  از اولی که خون مستمر است حیض به حساب می اید پس اگر از ده روز تجاوز کرد وهمه قرمز یا سیاه بود اگر در زنان فامیل عادت مشخصی نباشد میتوانید هفت روز را حیض وما بقی را استحاضه قرار دهید.

سؤال:  برای خانمها در عادت ماهیانه مربوط به سوره های سجده دار باید کل سوره را سجده کند؟

جواب:  فقط برای آیه سجده دار سجده لازم است ، البته خواندن آیات سجده در هنگام عادت ماهانه جایز نیست.

سؤال:  نزدیکی با زن در هنگام حیض چه حکمی دارد؟

جواب:  حرام است .

سؤال:  خانم هایی که عذر شرعی دارند به هنگام خواندن قران در برخورد با آیات سجده چگونه باید عمل نمایند؟آیا ایه را نخواند؟ یا سوره ای که در ان ایه سجده است را نباید بخواند؟

جواب:  فقط همان چهار ایه ای که سجده واجب دارد نخواند و خواندن آیات دیگر ان سوره ها اشکال ندارد.

سؤال:  اگر زن وشوهر بعد از نزدیکی بفهمند زن حائض است تکلیف چیست ؟

جواب:  چون نمیدانسته اند گناهی مرتکب نشده اند و زن بعد از پاک شدن برای حیض و جنابت یک غسل انجام میدهند.

سؤال:  اگر بعد از اذان ظهر عادت شوم و نماز خوانده باشیم آیا باید قضای آن را بجا بیاوریم؟

جواب:  اگر بمقداری بوده که فرصت برای نماز بوده باید آنرا هم قضا کنید.

سؤال:  آیا شنیدن تمام آیات سوره هایی که در آن سجده واجب دارد به صورت مستقیم برای خانم حائض اشکال دارد ؟

جواب:  شنیدن حرام نیست .

سؤال:  اگر تا ده روز در باطن خون بود ده روز تعدادش شود و سر ده روز غسل شود ؟

جواب:  اگر از ده روز تجاوز نکرد همه آن حیض است و پس از پاک شدن کامل باید غسل کند و اگر از ده روز تجاوز کرد اگر عادت عددی نداشته باشد روزهایی که خون صفات حیض داشته باشد حیض است و غیر آن استحاضه است و اگر همه آن یک نواخت باشد و عدد مشخص در زنان فامیل نباشد می تواند عددی را که مناسب او از ۳ تا ۱۰ حیض قرار دهد و بهتر است هفت را انتخاب کند و مابقی را استحاضه قرار می دهد .

سؤال:  تعداد روزهای حیض را چگونه باید حساب کرد ؟

جواب:  تا پایان آلودگی.

سؤال:  در حیض منظور از پاک شدن چیست ؟

جواب:  منظور این است که در باطن هم خون نباشد .

سؤال:  آیا زن در حال عادت ماهانه (حیض) می تواند نکاح یا عقد کند ؟

جواب:  اشکال ندارد .

سؤال:  تا به حال سابقه نداشته که من لک بینی داشته باشم و عادت ماهانه ام مرتب بوده، الان که در ماه مبارک رمضان هستیم طبق هر ماه سر موقع اتفاق افتاده ولی بصورت لک بینی مختصر که به شکل حیض نیست ولی زمان حیض است، می باشد که من هر روز قبل از اذان غسل می کنم و روزه می گیرم ولی در حین روز به طور مختصر لک قهوه ای رنگ می بینم، نمی دانم روزه های این روزها به چه صورت است؟ آیا باید قضای آن را بگیرم؟

جواب:  اگر زمان حیض باشد و خون سه روز مستمر باشد هرچند اولش بیرون بیاید و پس از آن بیرو نیاید ولی طور است که اگر پنبه ای را داخل کنید آلوده می شود حیض به حساب می آید ولی اگر منقطع شود حیض نیست بلکه استحاضه است.

سؤال:  دختری دارم ۱۱ ساله که مشکل ذهنی دارد او در اوایل آبانماه تکلیف شده و دوران پریود او را شروع گردید. سؤال من این است که پس از اتمام هر دوره پریود با توجه به اینکه او مشکل ذهنی دارد آیا من میتوانم هنگام استحمام ایشان نیت غسل نمایم و ایشان را غسل بدهم یا خیر و یا اگر راه دیگری وجود دارد لطفاً بفرمائید؟

جواب:  اگر مسائل را درک نمی کند تکلیفی بر او نیست و لازم نیست غسل کند و اگر متوجه می شود باید به او بگوید که باید غسل حیض کند و همین کافی است و نیت چیزی نیست که به زبان بیاورد و یا از قلب بگذراند.

سؤال:  چه حکمی دارد اگر زن حائض پس از ۷ روز آب زردی می بیند آیا اگر غسل کند می تواند با آن نماز بخواند و روزه بگیرد اگر مقاربتی انجام دهد و سپس آن اب زرد را ببیند چه حکمی دارد ؟

جواب:  اب زرد اگر خون نباشد پاک شده است و اگر خون باشد تا دوازدهم اگر قطع شود حیض است و الا استحاضه حساب می شود .

سؤال:  خواندن قرآن ، تفسیر قرآن و حفظ قرآن در ایام حیض چه حکمی دارد؟ در رساله نوشته شده است که خواندن بیش از هفت آیه کراهت دارد آیا به این معنی است که نباید خوانده شود ؟

جواب:  مانعی ندارد .

سؤال:  برخی خانمها در اثر بستن لوله رحم دیگر خون حیض نمی بینند ، مساله طهر غیر مواقعه و عده چنین زنهایی را بیان بفرمائید ؟

جواب:  حکم خانمهای را دارد که به صورت طبیعی حیض نمی شوند .

سؤال:  اگر زنی در هنگام عادت ماهیانه یا دانسته و یا ندانسته با شوهر خود جماع کند حکم شرعی انرا بیان فرمائید؟

جواب:  حکم خاصی ندارد فقط اگر از روی علم و اختیار بوده باید توبه کند .

سؤال:  زنی هستم ۲۸ ساله که به مدت ۱۵ روز مشکل پریودی داشتم . بعد از دو هفته از پاک شدن پرید قبلی به مدت ۵ روز لک بینی داشته که یکی دو بار از این ۵ روز مقدار خون بیشتر و سیاهتر بود . روزه ها را کامل گرفته و برای هر نماز نیز وضو گرفتم (بعضی وقتها که بیشتر بود تیمم بدل از غسل هم می کردم . از روز ششم تا پانزدهم خون به صورت غلیظ و روشن جاری شد (احتمالا پرید اصلی ) حال ۵ روز اول استحاضه است یا حیظ ؟ و اعمال (نماز وروزه ) در این شرایط چه خواهد بود ؟ مخصوصا ۵ روز اول ؟

جواب:  آن ۵ روز که بصورت لکه بینی بوده است استحاضه است و باید نماز را با شرایطی که در سال امده است و همچنین روزه را باید گرفت .

سؤال:  خانمهای غیر سید که بعد از ۵۰ سالگی قمری وخانمهای سید که بعد از ۶۰ سالگی خون را با او صاف ایام پریودی مشاهده می کنند ان خون حیض به حساب بیاورند یا خون استحاضه؟

جواب:  خونی که بعد از ۶۰سالگی دیده می شود استحاضه است وفرقی بین سید وغیر سید نیست وقبل از شصت سالگی اگر با شرائط باشد حیض است چه سید باشد چه نباشد.

سؤال:  عادت ماهیانه من هشت روزه است. در روز نهم لک زرد رنگی دیدم و دوباره غسل کردم و نماز خواندم. برای نماز شب روی لباس زیرم لک زردی بود نماز نخواندم و شب نزدیکی داشتم به امیدی که پاک شده ام اگر دوباره لک دیدم حکمش چیست؟ و اگر حامله شوم؟

جواب:  آبهایی که قبل از عادت ماهیانه خارج می شود تا وقتی که صدق خون نکند حکمی ندارد و اگر به هنگام وارسی خود در اواخر عادت ماهیانه بر روی پنبه زردی ببیند، به معنای استمرار عادت ماهیانه محسوب می شود، مادامی که از ده روز تجاوز نشده باشد ـ و اگر ترشحات دیگری غیر از خون ببیند ربطی به عادت ماهیانه ندارد و محکوم به طهارت است هرچند رنگش رو به زردی باشد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -