انهار
انهار
مطالب خواندنی

فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

١ – حکم جوایز مسابقات علمی

سؤال:لطفا جواب سوالات زیر را مرقوم فرمایید : آیا حکم جایزه در مسابقات علمی و مسابقات قرآنی و دینی و مسابقات ورزشی یکسان است؟ آیا اگر پول جایزه از شرکت کنندگان در مسابقه گرفته شود و به ضمیمه مقداری پول از خارج به افراد برتر داده شود ایرادی دارد؟ اگر همه پول جایزه از خود شرکت کنندگان باشد چطور؟ اگر تمام پول جایزه را شخص ثالث بدهد چه حکمی دارد؟

جواب:در هیچ یک از اینها نمی توان شرط بندی کرد که شخص برنده جایزه از سوی بازنده یا شخص ثالث بگیرد؛ می توانند مسابقات را به صورت رایگان و بدون شرط انجام دهند، سپس مسوولین به عنوان تشویق به آنها جایزه بدهند.

٢ – شرط بندی با دستگاه های تفریحی

سؤال:در مراکز تفریحی دستگاه هایی وجود دارد که پول می دهی ولی کالای مد نظرتان را اگر برنده شوید برمی دارید. آیا این کار شرط بندی است؟

جواب:این نوعی شرط بندی و حرام است.

٣ – استفاده از مال بدست آمده از شرط بندی

سؤال:شخصی که برای یک بازی شرط بندی کرده و بر اثر باخت خوراکی می دهد و چند نفر از آن خوراکی خورده و بعد متوجه می شوند که به خاطر شرط بوده حکم برای این چند نفر چیست؟

جواب:اگر نمی دانستند مسئولیتی ندارند.

٤ – شرط بستن با استخوان پرنده

سؤال:آیا شرط بستن با استخوان جناق مرغ در بین اعضاء یک خانواده اشکالی دارد؟

جواب:جایز نیست.

٥ – شرط بر سر بازی رایانه ای

سؤال:کسی یک نوع بازی رایانه ای را از یک نفر می گیرد. در صورتی که آن شخص برای اتمام بازی شرط بگذارد که اگر بازی را به اتمام برسانی مبلغی را به تو می دهم. آیا می توان با اتمام رساندن بازی، آن مبلغ را از او گرفت؟

جواب:در صورتیکه آن بازی فایده عقلایی داشته باشد مانعی ندارد.

٦ – شرط بندی یکطرفه

سؤال:آیا اینکه در یک بازی به طرف مقابل بگوییم اگر برنده شوی فلان کالا را برای تو می گیرم اما او در صورت بازنده شدن چیزی به ما بدهکار نباشد اشکالی دارد؟

جواب:قمار مطلقا حرام است و شرط بندی نیز جایز نیست حتّی برای اعضای خانواده، مگر در مسابقات اسب سواری و تیراندزی آن هم در بین مسابقه دهندگان، نه تماشاچیان یا دیگر افراد.

٧ – شرط بندی برای نشانه گیری یک هدف

سؤال:اینجانب به همراه خانواده ام به طور خودمانی هدفی را در چند متری نصب کرده و آن را با شرط بندی نشانه می رویم آیا این عمل نیز مصداق رمایه می شود؟

جواب:مانعی ندارد.

٨ – مسابقاتی که جایزه را فرد سوم می پردازد

سؤال:چرا در مسابقه بین دو نفر یا دو گروه، اگر فرد سومی جایزه را بپردازد قمار محسوب نمی شود؟ در حالیکه فلسفه قمار در آن موجود است!

جواب:اگر با نفر سوم قرارداد ببندند ، آن هم حکم قمار را دارد ولی اگر فرد سوم به عنوان هدیه و جایزه ، بدون قرارداد بدهد ، اشکالی ندارد .

٩ – حکم قمار و شرط بندی بین اعضای خانواده

سؤال:حکم قمار و شرط بندی از نظر اسلام چیست؟ آیا حکم آن دو با هم متفاوت است؟ با توجه به اینکه امام خمینی (ره) حکم آن را حرام می دانسته اند، آیا اگر فرزند با پدر و مادرش و یا همسر با همسر خود بخواهد برای بازی شرط بندی کند، حکم آن فرق می کند؟

جواب:قمار مطلقا حرام است و شرط بندی نیز جایز نیست حتی برای اعضای خانواده، مگر در مسابقات اسب سواری و تیراندازی آن هم در بین مسابقه دهندگان.

١٠ – شرط بندی در مسابقات اسب سواری

سؤال:چند مدتی است در سایت فدراسیون اسب دوانی جمهوری اسلامی ایران اقدام به شرط بندی بر روی اسب شده است که مبالغی هنگفت نیز صرف این کار می شود. اینجانب نه دارای اسب می باشم و نه سوار کار و به عنوان یک شرکت کننده در شرط بندی از شما مرجع عالی قدر چند سوال داشتم.

آیا پول پرداختی برای شرکت در مسابقه صحیح می باشد؟

آیا شرکت در چنین مسابقاتی ( شرط بندی در مسابقات اسب سواری، تیراندازی و شمشیر زنی ) مجاز است؟

پول دریافتی به عنوان برنده جایز است؟

پول دریافتی را می توان خرج کرد؟

جواب:این کار در شرع اسلام جایز نیست و سایت مزبور نباید به کار حرام دست بزند. تنها سوارکاران می توانند با هم شرط بندی کنند.

١١ – شرط بندی در مسابقات اسب سواری

سؤال:چند مدتی است در سایت فدراسیون اسب دوانی جمهوری اسلامی ایران اقدام به شرط بندی بر روی اسب شده است که مبالغی هنگفت نیز صرف این کار می شود. اینجانب نه دارای اسب می باشم و نه سوار کار و به عنوان یک شرکت کننده در شرط بندی از شما مرجع عالی قدر چند سوال داشتم.

آیا پول پرداختی برای شرکت در مسابقه صحیح می باشد؟

آیا شرکت در چنین مسابقاتی ( شرط بندی در مسابقات اسب سواری، تیراندازی و شمشیر زنی ) مجاز است؟

پول دریافتی به عنوان برنده جایز است؟

پول دریافتی را می توان خرج کرد؟

جواب:این کار در شرع اسلام جایز نیست و سایت مزبور نباید به کار حرام دست بزند. تنها سوارکاران می توانند با هم شرط بندی کنند.

١٢ – دریافت هزینه ی بازی از درآمد شرط بندی

سؤال:بنده مالک مغازه ی بازی های رایانه ای هستم. مدتی افرادی اقدام به بازی رایانه ای فوتبال کرده و طبق قرار خودشان فرد بازنده هزینه بازی را پرداخت می نماید. حال سوال این است که گرفتن این پول از نظر شرعی برای مالک مغازه دارای اشکال است؟ و اگر این پول دارای اشکال است، مبلغی را که طی این مدت با جهل به مسئله دریافت کرده ایم و با دیگر درآمد ها مخلوط شده است، حکم شرعی آن چگونه است؟

جواب:باید به مقداری که یقین دارید به صاحبانش برسانید و اگر آن ها را نمی شناسید از طرف آن ها در راه خدا صدقه دهید و چنان چه نه مقدار و نه صاحبش معلوم است، با دادن خمس آن اموال پاک می شود.

١٣ – شرط بندی در مسابقه رانندگی

سؤال:از قدیم سوارکاری یک ورزش پایه بود و شرط بندی در آن اشکالی ندارد. آیا امروز که رانندگی جایگزین سوارکاری شده میتوان در آن شرط بندی کرد؟

جواب:مسابقه رانندگی را نمی توان جانشین مسابقه اسب دوانی کرد.

١٤ – شرط بندی برای انجام اعمال مستحب

سؤال:بین دو یا چند نفر، اگر تعبیر به امثال این الفاظ شود که اگر در مسابقهء فوتبال برنده شدی من موظفم یک جزء قرآن برای اموات تو بخوانم و اگر من برنده شدم تو باید بخوانی چنین قراری شرعاً صحیح است؟

جواب:این گونه شرط صحیح نیست.

١٥ – شرط بندی بر روی متراژ کوچه

سؤال:بین دو یا چند نفر اگر دربارهء حقیقتی خارجی (مثلاً اندازهء عرض یک کوچه) اختلاف شود و تعبیر به امثال این الفاظ شود که "اگر عرض فلان کوچه، ده متر به بالا بود تو موظفی فلان قدر پول بدهی یا فلان قدر صلوات بفرستی و... اگر کمتر از ده متر بود من موظفم چنین کنم) چنین قراری شرعاً صحیح است؟

جواب:این گونه شرائط باطل است .

١٦ – شرط بندی برای ورزش های متناسب با اسب سواری و تیراندازی

سؤال:نظر به اینکه پیامبر اکرم شرط بندی برای تیراندازی و اسب سواری را جایز دانسته اند‌ شرط بندی برای بازی ها و ورزش های امروزی متناسب با آن دو ورزش چه حکمی دارد؟

مانند: دارت - تیراندازی با تفنگ بادی - بیلیارد - موتور سواری - رالی ماشین.

جواب:در مورد وسائل سواری و سلاح هایی که در جنگ می توان از آن استفاده کرد همین حکم جاری است.

١٧ – شرط بندی بین زن و شوهر

سؤال:شرط بندی بین زن و شوهر چه حکمی دارد ؟

جواب:جائز نیست.

١٨ – شرط بندی در اسب سواری، شنا و تیراندازی

سؤال:آیا شرط بندی در اسب سواری و شنا و تیر اندازی اشکال دارد؟ چرا؟

جواب:شرط بندی خود اسب سواران و تیراندازان اشکالی ندارد ولی شرط بندی در شنا جایز نیست.

١٩ – گرفتن حق شرکت در مسابقه و دادن جایزه ثابت

سؤال:آیا می توان از عده ای پولی به عنوان حق شرکت در مسابقه دریافت کرد و یک جایزه ثابت را (که به مقدار پول جمع آوری شده بستگی ندارد) بین برندگان بدون قرعه کشی (تاکید می کنم، بدون قرعه کشی) تقسیم کرد؟ و اگر کسی با پرداخت پول بیشتر حق انتخاب بیشتری (و بالطبع شانس بالاتری برای برد) داشته باشد، مسئله چگونه است؟

جواب:جایز نیست.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -