انهار
انهار
مطالب خواندنی

غسل جنابت؛ آیت الله سیستانی مدظله

بزرگ نمایی کوچک نمایی
.
غسل جنابت؛ آیت الله سیستانی مدظله
سؤال: بابدن خیس می توان غسل جنایت کرد ؟
پاسخ: مانعی ندارد .
سؤال: بعد از تطهیر وانجام غسل جنابت آبی که از انسان خارج میشود نجس است یا خیر؟
پاسخ: اگر قبل از غسل ادرار کرده وبعد از ادرار هم استبراء انجام داده است آن آب پاک است.
سؤال: در صورتیکه با همسرم نزدیکی کنم و دخولی انجام نگیرد آیا همسرم بایستی غسل کند ؟
پاسخ: اگر شهوت حاصل شد غسل واجب است .
سؤال: در زمستان چون هوا سرد است و نمیشود همیشه پس از نزدیکی غسل نمود و امکان سر ما خوردگی زیاد است تکلیف چیست ؟ آیا می توان تیمم کرد و هر موقع هوا بهتر بود غسل کنیم ؟
پاسخ: تیمم باطل است به فرض سؤال .
سؤال: اگر زن جنب پس از غسل جنابت آبی از او خارج شود و شک کند که منی است یا خیر چه حکمی دارد ؟ و آیا دوباره باید غسل کند ؟
پاسخ: تجدید غسل لازم نیست .
سؤال: اگر شخص جنب بدلیل تنبلی غسل نکند و بجای آن تیمم کند اما بعد غسلش را انجام دهد این کار گناه دارد ؟
پاسخ: اگر با ان تیمم نماز خوانده نمازش باطل است .
سؤال: در صورتی که در حال خواب انسان جنب شود(منی از آن خارج شود) وبنا به دلایلی نتواند غسل کند خواندن نماز چگونه است؟
پاسخ: نماز خواندن در فرض سوال باطل است وباید غسل کند.
سؤال: اگر شک داشته باشیم محتلم شده ایم یا نه حکم چیست؟
پاسخ: غسل لازم نیست.
سؤال: اگر منى بدون شهوت از بدن خارج شود آیا غسل واجب است؟
پاسخ: غسل واجب مى شود.
سؤال: اگر منى بدون شهوت یک قطره شفاف خارج شود غسل جنابت واجب است؟
پاسخ: اگر منى باشد یا علائم منى را داشته باشد غسل واجب مى شود.
سؤال: غسل جنابت را مى شود زیر دوش انجام داد؟
پاسخ: انجام غسل زیر دوش اشکال ندارد.
سؤال: آیا آبی که قبل از منی از انسان خارج می شود (وذی) ، اگر از راه و ملاعبه حرام خارج شده باشد نجس است یا خیر ؟ غسل لازم است یا خیر ؟ مبطل وضو است یا خیر ؟
پاسخ: پاک است و موجب غسل نمی شود و مبطل وضو هم نیست .
سؤال: من تاحدود 27 سالگی یک مسئله را نمی دانستم و این که آدم وقتی استمنا میکند با ید غسل کند و تمام این مدت را از سن تکلیف تا 27 سالگی را نماز و روزه می گرفتم که استمنا کرده بودم ولی غسل نکرده بودم تکلیف این همه روزه و نمازهای من چیست ایا باید همه را قضا بگیرم ؟
پاسخ: هر نوع بازی با آلت تناسلی موجب غسل نیست . اگر به اوج لذت جنسی رسیده باشید و درآن حال آبی خارج شده باشدغسل واجب است و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر آب زیادی خارج شود با شهوت هر چند به اوج لذت نرسد. و اگر نمازی در این حال بدون غسل خوانده اید باطل است و باید قضاء کنید ولی آن چه پس از یک غسل مشروع چه واجب مانند حیض وچه مستحب مانند جمعه خواند ه باشید صحیح است.
سؤال: رطوبتی که از خانمها به هنگام ملاعبت با همسر بدون دخول خارج میشود چه حکمی دارد و چه موقع حکم منی دارد و باید غسل انجام داد؟
پاسخ: رطوبت زیادی که به هنگام ملاعبه خارج می شود که نوعا باسستی بدن همرا ه است نجس است و موجب غسل می شود.
سؤال: هنگامى که در حال بازى بایک بازى رایانه اى هستم مایعى شفاف از من خارج مى شود که نمى دانم منى است یا نه؟
پاسخ: آب مزبور محکوم به طهارت است و غسل لازم نیست.
سؤال: آیا با غسل جنابت از حرام مى شود نماز خواند؟
پاسخ: بلى مى شود.
سؤال: می گویند قبل از غسل جنابت باید ادرار و استبراء کرد ، اگر در میان غسل قطره‌اى از فرد خارج شود باید غسل را تکرار کرد یا نه؟
پاسخ: لازم نیست غسل را تکرار نماید ولى بنابر احتیاط واجب براى نماز وضو نیز بگیرد.
سؤال: آیا می شود به جاى چند غسل جنابت واجب فقط یک غسل انجام داد؟
پاسخ: مانعى ندارد.
سؤال: غسل جنابت در ماه رمضان اگر موقعیت غسل نبود بعد از اذان صبح می شود غسل کرد؟
پاسخ: اگر فرصتى براى غسل نباشد باید تیمم کند سپس در صورت ارتفاع ضرورت براى نماز غسل کند.
سؤال: در ایام ماه مبارک اگر شخصى بعد از اذان صبح بیدار شود در حالى که احتیاج به غسل جنابت داشته باشد تکلیف چیست؟ آیا آن روز را نمى شود روزه گرفت؟
پاسخ: روزه درست است و براى نماز غسل کنید.
سؤال: در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح به منظور انجام غسل جنابت به حمام رفتم . کمى بعد از شروع غسل اب بطور غیر معمول سرد شد طوریکه از ادامه غسل باز ماندم و اذان گفته شد . بعد از آن با تهیه شدن مقدارى اب گرم غسل را ادامه دادم و بعد اب حمام هم گرم شد و غسل را به پایان رساندم ولى هوا روشن شده بود . لطفاً بفرمائید : 1 _ آیا گناهى مرتکب شده ام؟ 2 _ روزه این روز چه حالتى پیدا مى کند ؟
پاسخ: روزه مزبور صحیح است و در چنین حالتى وظیفه تیمم است و بعد غسل انجام مى دهد و نماز را بعد از غسل مى خواند .
سؤال: عرق کسى که از حرام جنب شده چه حکمى دارد و آیا با آن مى توان نماز خواند و غسل جنابت از حرام با آب گرم چگونه است ؟
پاسخ: پاک است و نماز با آن مانعى ندارد .
سؤال: من چون نمی دانستم که جنابت غسل دارد. یکسال اول تکلیفم را بدون غسل نماز خواندم. آیا باید آنها را اعاده کنم؟
پاسخ: هر نمازى که بعد از جنابت و قبل از یک غسل مشروع انجام داده اید باطل است و باید قضا کنید و اما اگر غسلى کرده باشید هرچند غسل جمعه که مستحب است کفایت می کند البته غسلهایى که استحباب یا وجوب آنها شرعاً ثابت نیست کفایت نمی کند.
سؤال: اگر انسان بعد از غسل متوجه شود به جایى از بدن از آب نرسیده غسل او صحیح است یا خیر؟
پاسخ: شستن همان مقدار کافى است مگر اینکه آن قسمت در سر یا گردن باشد که براى مراعات ترتیب بدن را هم باید شست.
سؤال: اگر بر من دو غسل واجب باشد (غسل حیض و جنابت) آیا مىتوانم در یک غسل بگویم نیت مى کنم غسل حیض و جنابت انجام دهم و با دو نیت یک غسل انجام دهم؟
پاسخ: اشکال ندارد بلکه اگر یکى از آنها را هم انجام دهید و دیگرى را اصلاً نیت نکنید هم کافى است.
سؤال: در غسل ترتیبی آیا در استخر و امثال آن می توان داخل آب شد و زیر آب روی بدن با حرکت دست غسل نمود یا خیر ؟
پاسخ: هر قسمتی را که می خواهد غسل بدهد اگر همان قسمت را از آب بیرون بیاورد و به نیت غسل در آب فرو ببرد کافی است .
سؤال: آیا فرد غیر جنب می تواند برای خواندن نماز غسل جنابت کند ؟
پاسخ: خیر ولی می تواتند با غسلی که مشروعیت آن ثابت باشد مانند غسل جمعه نماز بخواند .
سؤال: کسی که استمنتاء می کند و بعد از آن غسل می کند آیا می شود با آن غسل نماز خواند و یا اینکه باید دوباره وضو بگیرد؟
پاسخ: با همان غسل نماز بخواند احتیاجی به وضو نیست.
سؤال: جنابت بانوان به چه صورت است و در چه مواردی غسل جنابت بر آنان واجب می شود ؟
پاسخ: اگر به اوج تلذذ جنسی برسد و آب بیرون بیاید آن آب نجس و موجب جنابت است و همچنین نباید احتیاط واجب اگر قبل از آن خارج شود اگر زیاد باشد که لباسهای زیر را خیس کند .
سؤال: برای هر غسلی از جمله غسل جنابت چه نیتی کنیم ؟
پاسخ: کافی است نیت طهارت بکند.
سؤال: غسل جنابت را باید با اب خالی انجام داد یا با مواد شوینده مثل شامپو در ضمن میتوان ابتدا حمام کرد وسپس با همان بدن خیس غسل جنابت راانجام داد؟
پاسخ: آب خالی کافی است، ومیتواند با بدن خیس غسل کرد.
سؤال: آیا باید حتماً در موقع اذان غسل جنابت را انجام داد وآیا باید حتماً با آن غسل نماز خواند؟
پاسخ: واجب نیست.
سؤال: میخواستم بدانم در هنگام غسل جنابت اگر یکی از کارهایی که وضو را باطل میکند پیش آید بعد از اتمام غسل برای نماز وضو واجب است یا با همان غسل میتواند نماز خواند؟
پاسخ: به احتیاط واجب برای نماز در اینصورت باید وضو گرفت.
سؤال: اگر من غسل جنابت را فراموش کنم و پس از چهار روز به یاد بیاورم که غسل جنابت انجام نداده ام ... در آن صورت باید غسل جنابت را انجام دهم و آیا باید نمازهای گذشته ام را قضا کنم؟
پاسخ: باید غسل کنید و نماز ها را قضا کنید.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -