مطالب خواندنی

احکام روزه

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال:در برخی کشورها چندین روز آفتاب طلوع و یا غروب نمی کند نماز و روزه در این کشورها چگونه است؟

جواب:  احتیاط واجب آن است که نماز را با اوقات نزدیکترین کشور و یا شهری که در بیست چهار ساعت دارای شب و روز می باشد تطبیق دهد و نمارهای پنجگانه را برابر اوقات شرعی آنجا بخواند هر چند با قصد قربت مطلقه.
و اما روزه را باید به کشوری برود که بتواند روزه ماه رمضان را بگیرد که فضیلت بسیار دارد و اگر ممکن نشد در غیر ماه رمضان چنان کند و قضا به جا آورد.

سؤال:حکم کسی که ماه رمضان بر اساس شهادت دو نفر ۲۹ روز روزه گرفته اند چیست ؟

جواب:  قضا لازم نیست .

سؤال:آیا عمل استمنا در ماه مبارک رمضان حرام است (خود ارضائی) ؟

جواب:  حرام است و یکی از مبطلات است .

سؤال:اگر شخصی استمناء در ماه رمضان انجام دهد البته به نیت آمدن منی نباشد ولی از او منی خارج شود چه حکمی دارد؟

جواب:  اگر از خود وثوق نداشت روزه او باطل است و اگر با علم به مسأله باشد کفاره هم به علاوه قضاء واجب است و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر جاهل مقصر مردد باشید.

سؤال:اگر کسی در ماه رمضان عمداً کاری کند که از او منی بیرون آید آیا باید ۶۰ روز روزه بگیرد یا خیر؟

جواب:  اگر عالم به این بود که این کار روزه را باطل میکند باید کفاره بدهد و نیز بنابر احتیاط واجب اگر جاهل مقصر متردد باشد. و کفاره آن این است که ۶۰ روز روزه بگیرد یا ۶۰ فقیر را سیر کند ولو به اینکه به هرکدام یک مد (۷۵۰ گرم) طعام بدهد.

سؤال:شستن دهان برای شخص روزه دار چه حکمی دارد؟

جواب:  مانعی ندارد .

سؤال:آیا زنان می توانند برای گرفتن همه روزه های ماه رمضان از قرص ضد بارداری استفاده کنند تا حیض نشوند؟

جواب:  مانعی ندارد.

سؤال:اگر کسی در شب ماه رمضان در خواب محتلم شود و بعد بیدار شود و دوباره بخوابد بدون اینکه بداند آیا صبح شده یا حکم آن چه می باشد؟

جواب:  اگر یقین و یا اطمینان داشته باشد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود، و تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود روزه او صحیح است و اگر اطمینان نداشته باشد بنابر احتیاط واجب قضا بر او واجب می شود.

سؤال:با توجه به اولین مسأله در رساله در مورد روزه که باید مقداری قبل و مقداری قبل از اذان صبح و مغرب نباید کار مبطل روزه کرد تا یقین حاصل شود که تمام را روزه بوده ایم، این مقدار زمانی چقدر است؟ و با توجه به معین کردن وقت اذان بطور دقیق در ایران آیا لزومی دارد؟ و اگر شخصی ندانسته این زمان را رعایت نکند ولی یقین حاصل کرده باشد، حکم چیست؟

جواب:  لازم نیست قبل از طلوع فجر امساک کند مگر اینکه یقین که اگر احتیاط نکند بعضی از روزها خوردن او بعد از فجر خواهد بود در این صورت از باب احتیاط لازم است قبل از فجر امساک کند و به هر حال در طرف فجر تا یقین به طلوع فجر حاصل نشده است امساک لازم نیست ولی در طرف مغرب تا یقین به دخول وقت حاصل نشده خوردن جایز نیست و معیار اذان یا تعیین وقت توسط تقویم نیست بلکه معیار در طرف مغرب از بین رفتن سرخی طرف مشرق است و این حکم در صورتی که علم به سقوط قرص باشد مبنی بر احتیاط است و نسبت به گذشته اگر یقین به خوردن در روز حاصل نشود حکم به صحت می شود.

سؤال:در روزه قضای ماه رمضان اگر سهواً (قبل از ظهر ـ بعد از ظهر) چیزی خورده شود و زمان کافی برای گرفتن روزه قضا باشد حکم روزه چیست؟

جواب:  اگر از روی سهو باشد روزه را باطل نمی کند.

سؤال:مالیدن روژ به لب در ماه مبارک رمضان برای خانمها چه حکمی دارد؟

جواب:  مانعی ندارد.

سؤال:در ماه مبارک رمضان امتناع از خوردن سحری چه حکمی دارد؟ و آیا خوردن سحری مستحب است؟

جواب:  ممکن است موجب شدت ضعف شود، لذا خوب است که انسان سحری بخورد.

سؤال:اگر زن و شوهر جوانی در ماه رمضان در زمانی که روزه هستند ناخاسته و بدون کنترل خود با هم نزدیکی کنند و روزه شان باطل شود چه باید بکنند؟

جواب:  قضا و کفاره واجب است و کافی است اطعام شصت مسکین هر مسکینی ۷۵۰ گرم گندم یا آرد برای هر یک از زن و شوهر.

سؤال:حکم نماز و روزه دانشجویان و طلاب در سفر برای تحصیل و در محل تحصیل چیست؟

جواب:  اگر در ماه به طور متوسط ده روز سفر کند باید نماز را در همه سفرها تمام بجا آورد و روزه را بگیرد و اگر قصد داشته باشد در محل تحصیل دو سال بماند آنجا مقرّ وی است و نماز را بجا آورد و روزه بگیرد.

سؤال:من شخصی دانشجو هستم که در شهری دیگر تحصیل می کنم. شهر من قزوین و محل تحصیلم تهران می باشد من ممکن است هر هفته یا هر دو هفته یک بار به وطنم برگردم (پنج شنبه ها و جمعه ها در شهر خود میباشم) و دوباره به محل تحصیلم تهران برمیگردم حال سؤالم این است که آیا نمازم در محل تحصیلم تهران تمام است یا شکسته و اینکه روزه ام شکسته است یا تمام و سؤال دیگرم ایکه آیا حضرت آیت الله محل تحصیل را وطن میدانند یا خیر؟

جواب:  اگر مدت تحصیل به دو سال یا بیشتر طول می کشد تهران در حکم وطن خواهد بود.

سؤال:آیا ریختن قطره در چشم با توجه به اینکه مقداری از آن از راه مجرای اشکی وارد دهان می شود روزه را باطل می کند؟ استفاده از اسپری ریه برای آسم چطور؟

جواب:  در هر دو مورد روزه صحیح است مگر در اینکه در اسپری علم پیدا کند که آن ماده که اسپری مذکور مشتمل بر آن است وارد دستگاه هاضمه می شود.

سؤال:آیا نگاه کردن به عکسهای مبتذل و چت کردن در باره موضوعات مستهجن روزه را باطل می کنند؟

جواب:  باطل نمی کند.

سؤال:بنده دانشجو در یکی از ایالتهای امریکا مشغول به تحصیل هستم. در حال حاضر که ماه مبارک رمضان می باشد، یک سؤالی برایم پیش آمد که من بخاطر نبودن امکانات لازم و کمبود وقت بیشتر اوقات مجبورم بیرون از محل سکونتم افطار کنم و در عین حال غذاهایی که در آنها گوشت مصرف شده مانند مرغ و گوشت سفارش دهم که در این صورت آنها به طریق اسلامی ذبح نشده اند. در این حال خواستم نظر علماء را در این باره سؤال کنم و راه حلی را برای من جویا باشند؟

جواب:  روزه باطل نمی شود ولی خوردن آنها حرام است و دهان شما و آنچه با آن اصابت کند نجس می شود.

۱ سؤال:ما زنان مسلمان شیعی که در اروپا هستیم برای متحد الشکل بودن و جلوگیری از بعضی توهین های از روسری استفاده نمی کنیم ولی روزه را می گیریم آیا شرعاً مورد قبول هست یا خیر؟ اگر نه چه باید کرد؟

جواب:  روزه صحیح است.

سؤال:پایین بردن آب دهان در ماه رمضان به صورت عمدی چه حکمی دارد؟

جواب:  مبطل روزه نیست.

سؤال:آیا سیگار کشیدن در هنگام روزه را باطل می کند یا نه؟

جواب:  بنابر احتیاط واجب باطل می کند.

سؤال:جوانی هستم ۱۷ ساله که درجه چشمانم روی هم بالای ۱۱ است. آیا روزه گرفتن بر من واجب است؟

جواب:  اگر ترس ضرر یا شدت مرض باشد واجب نیست.

سؤال:اگر روزه باشیم و در هنگام خواب منی از بدن خارج شود و متوجه شویم، روزه باطل است یا نه؟

جواب:  روزه باطل نمی شود.

سؤال:برای گرفتن روزه و نماز قضا برای میت (مثلا ده سال) آیا چند نفر در یک زمان می توانند این تکلیف را انجام دهند . ( برای مثال ۵ نفر و هرکدام دو سال نماز و روزه بگیرند ) ؟

جواب:  می توانند و ترتیب معتبر نیست .

سؤال:در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح به منظور انجام غسل جنابت به حمام رفتم . کمی بعد از شروع غسل اب بطور غیر معمول سرد شد طوریکه از ادامه غسل باز ماندم و اذان گفته شد . بعد از آن با تهیه شدن مقداری اب گرم غسل را ادامه دادم و بعد اب حمام هم گرم شد و غسل را به پآیان رساندم ولی هوا روشن شده بود . خواهشمندم بفرمائید :
۱ _ آیا گناهی مرتکب شده ام ؟
۲ _ روزه این روز چه حالتی پیدا می کند ؟

جواب:  روزه مزبور صحیح است و در چنین حالتی وظیفه تیمم است و بعد غسل انجام می دهد و نماز را بعد از غسل می خواند .

۲ سؤال:آیا دخول در ماه رمضان بدون انزال روزه را باطل می کند ؟

جواب:  مبطل روزه است .

سؤال:اگر در زمان روزه بودن منی بدون دخالت از مجری بیرون اید آیا روزه باطل می شود یا نه ؟ بطوریکه در روز دو دفعه یسا بیشتر این اتفاق بیفتد ؟ و آیا غسل باید انجام شود یا نه ؟ هر بار ؟

جواب:  روزه باطل نمی شود و غسل لازم است .

سؤال:در روزه غیر ماه رمضان در حالیکه نماز صبح خوانده و می خوابد و در خواب محتلم می شود روزه اش درست است یا نه ؟

جواب:  روزه صحیح است .

سؤال:در اوایل سن تکلیف ۶ روز ماه رمضان را به حرام شکستم ولی با توجه به این موضوع که بعدا کفاره آن را می دهم روزه مستحبی زیادی گرفتم حکم چیست ؟ آیا باز هم می توانم بگیرم ؟مبلغ ریالی آن چقدر می شود و چگونه قابل پرداخت است ؟

جواب:  تا قبل از قضاء آن روزه ها نمی توانید روزه مستحبی بگیرید و کفاره برای هر یک روز اطعام ۶۰ فقیر است که می توانید به هر یک ۷۵۰ گرم کندم بدهید .

سؤال:شرایط سنی برای روزه داری چیست ؟

جواب:  بلوغ است که در دخترها نشانه آن تمام شدن نه سال قمری است و در پسرها یکی از سه چیز اول : روئیدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت و همچنین در صورت و پشت لب .دوم: بیرون امدن منی . سوم : تمام شدن پانزده سال قمری .

سؤال:روزه شخص جنبی که بعد از اذان صبح از خواب بیدار شده است و بعد از اذان صبح غسل جنابت کرده چه حکمی دارد ؟

جواب:  روزه صحیح است .

سؤال:همسر اینجانب برای اینکه بتواند تمام ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد از قرص ضد بارداری استفاده می کند . اما متاسفانه در یک شب که نتوانسته بودیم سحر بیدار شویم و نتواتنسته بود از قرص استفاده کند در اثر غفلت و عدم اشنائی با مساله شرعی (بخاطر اینکه دوره ماهانه اش اغاز نشود و حداقل ۱ هفته از ماه مبارک را از دست ندهد ) صبح بعد از اذان از قرص استفاده کرده و بعد برای رفع ناراحتی معده که در اثر استفاده از قرص بوجود امده اندکی غذا نیز مصرف نموده است .
حال سوال این است که آیا به خاطر این اشتباه باید کفاره هم بدهد ؟
با توجه به اینکه بعد از وقوف به مساله تا افطار امساک کرده است . در ضمن در صورتی که کفاره واجب گردد آیا بعد از ادای آن از گناه مبرا هست یا خیر ؟

جواب:  اگر اطمینان داشت که خوردن آن جایز است فقط آن روز را قضا کند .

سؤال:کسی که در قطبین (شش ماه شب و شش ماه روز ) زندگی می کند حکم نماز و روزه آن چطور است ؟

جواب:  در مورد نماز به احتیاط واجب باید ملاحظه نزدیکترین مکانی کند که هر ۲۴ ساعت یک شبانه و روز دارد و به نیت قربت مطلق نمازهای پنجگانه را طبق اوقات آنجا بجای آورد و در مورد روزه نیز واجب است که در ماه رمضان به شهری برود که بتواند در آن روزه بگیرد یا بعد از آن برود و قضا کند و اگر نمی تواند به جای روزه باید فدیه بدهد .

سؤال:زدن آمپول تقویتی برای فرد روزه دار حکمش چیست؟

جواب:  مانعی ندارد و مضر به روزه نیست.

سؤال:کسانی که در نزدیکی قطب شمال زندگی می کنند در روزهایی که طولش ۲۰ ساعت تا ۲۲ ساعت است چه تکلیفی برای روزه دارند؟

جواب:  چنانچه تمکن دارد روزه بگیرد و اگر تمکن ندارد بعداً قضاء کند و اگر از آنهم متمکن نیست فقط فدیه بدهد.

سؤال:در ایام ماه مبارک اگر شخصی بعد از اذان صبح بیدار شود در حالی که احتیاج به غسل جنابت داشته باشد تکلیف چیست؟ آیا آن روز را نمی شود روزه گرفت؟

جواب:  روزه درست است و برای نماز غسل کنید.

سؤال:حکم مهاجرین در چگونگی روزه گرفتن (بیشتر از ۲ سال در بلاد غرب) چیست؟

جواب:  نماز را تمام بخوانند و روزه را کامل بگیرند.

سؤال:آیا شخصی که محل شغل دائم او در شهری دیگر در فاصله بیش از ۳۰ کیلومتر قرار دارد و هر روز در رفت و برگشت می باشد. حکم روزه داشتن او چگونه است؟

جواب:  کثیر السفر هستید و روزه شما در تمام سفرها صحیح است.

سؤال:من متولد شهرستان ارومیه هستم بیش از ۲۰ سال است که در تهران ساکن و شاغل هستم در حال حاضر در کرج ساکن شده ام و برای کار هر روز به تهران می آیم و برمی گردم آیا روزه بر من صحیح می باشد یا خیر؟

جواب:  چنانچه پس از یک ماه از سکونت در کرج و رفت و آمد هر روزه به تهران باشد روزه شما اشکال ندارد حتی اگر در کرج و یا در بین راه باشید.

سؤال:با توجه به اینکه مسافر می تواند در چهار مکان مقدس که در رساله عملیه ذکر گردیده نماز را تمام بخواند آیا شامل روزه هم می شود؟ به عبارتی مسافر می تواند در مکه مکرمه و یا مدینه منوره بدون قصد ده روز، روزه بگیرد؟

جواب:  شامل روزه نمی شود.

سؤال:در چه صورتی باطل کردن روزه مستحب است؟

جواب:  مستحب است برای کسی که صوم مستحب گرفته روزه خود را قطع کند اگر برادر مؤمنی او را به طعامی دعوت کند.

سؤال:استفاده از عطر و ادکلن برای روزه دار چه حکمی دارد؟

جواب:  مانعی ندارد .

سؤال:مسواک زدن بعد از اذان صبح با خمیر داندانهای موجود چه حکمی دارد؟

جواب:  مانعی ندارد ولی رطوبت آن را نبلعد.

سؤال:مدت یکسال و نه ماه است که به فرزندم شیر می دهم. در ۲۳ دی ماه امسال دو سال شیردهی تمام می شود. در طول روز فرزندم به تناوب شیر می خورد. میخواستم بپرسم که آیا در ماه رمضان امسال باید روزه بگیرم یا نه؟

جواب:  روزه بگیرید.

سؤال:آیا بخارات آب داخل حمام اگر استشمام شود مبطل روزه می باشد یا خیر؟ در صورتی که مبطل روزه باشد برای استحمام چه باید کرد در مورد مه غلیظ حکم چگونه است؟

جواب:  استنشاق آن مبطل روزه نیست بله در صورتیکه بخار غلیظ یا مه به آب تبدیل شود و وارد جوف گردد مبطل روزه است.

سؤال:با توجه به یکسان نبود تاریخ شبهای قدر در ایران و کشورهای دیگر آیا شب واقعی در ایران است یا در آن کشورها؟ و آیا برای هر سرزمین یک شب قدر جداگانه وجود دارد یا خیر؟

جواب:  هر یک عمل به تکلیف خود می کند.

سؤال:آیا خوردن یا نخوردن سحری در ماه رمضان اشکالی در روزه گرفتن دارد یا خیر؟

جواب:  اشکال ندارد.

سؤال:من سه روز در هفته از حد ترخص می گذرم تکلیف نماز و روزه من چیست؟

جواب:  تمام است.

سؤال:نگاه کردن به صفحه اینترنت در زمانی که انسان روزه می باشد و یک تصویر غیر عادی ظاهر می شود چه حکمی دارد؟

جواب:  روزه را باطل نمی کند اگرچه شرعاً در مواردی نباید نگاه کرد.

سؤال:در سوئد فعلاً روزها کوتاه است اما بعد ممکن است اینطور نباشد و اگر ماه مبارک رمضان در تابستان بیفتد ممکن است طول روز از ۲۰ ساعت هم تجاوز کند. در این مورد نظر معظم له چیست؟

جواب:  در فرض تمکن باید روزه گرفت.

سؤال:من اولین سالی هست که روزه بر من واجب شده و امروز که روز اول هست را روزه گرفته ام. می خواستم بپرسم من که نمی دانستم اگر اخلاط سینه به دهان برسد نباید فرو برد و من که فرو بردم، روزه من باطل است یا نه؟

جواب:  باطل نیست.

سؤال:من در خانواده ای بدنیا آمده ام که هیچ آشنایی با مسایل مذهبی نداشتم و حتی پدرم مخالف مذهب است ولی به لطف خدا به مرور زمان با مسایل مذهبی آشنا شدم و پله پله معارف دینی را آموختم ولی این مسیر طولانی بود و مسایلی چون ولایت امامان، نیاز به مرجع و... را تا مدتی خیلی توجه نمی کردم.
من نمازهایی را که در آن زمان خوانده ام بدلیل اینکه مثلاً مقید به قرائت از مخارج درست نبوده ام و... را که چند سال می شود دوباره بخوانم آیا واجب است؟ در مورد روزه هایم با توجه به درست نبودن غسلهایم در اوایل و روزه هایی که اجازه روزه به من نمی دادند چه؟

جواب:  اگر مطمئن بودید که قرائت به آن نحو صحیح است قضا لازم نیست و اگر غسل صحیح نبوده نماز باطل است ولی روزه صحیح است البته بهتر است وجه بطلان غسل را بنویسید و روزه هایی که با اجبار خورده اید قضاء لازم است و کفاره ندارد.

سؤال:من از بدو تولد در شیراز زندگی کرده و آنجا وطن من بود. حدود هفت سال پیش برای تحصیل به تهران رفته و در آنجا ساکن شدم. البته از وطن اصلیم نیز عدول نکردم پس از شش سال زندگی در تهران، حدود یک سال پیش به شیراز برگشتم. در حال حاضر در شیراز زندگی می کنم و در همانجا هم کار می کنم، اما شغلی نیز در تهران دارم. به همین دلیل قبلاً هفته ای دو روز و در حال حاضر یک هفته در میان، سه روز در تهران هستم. لازم به ذکر است که احتمال زیاد دارد دوباره به تهران برگردم و در آنجا زندگی کنم. به همین دلیل از تهران نیز عدول نکردم و در این یک سال در تهران نمازم را تمام میخواندم. می خواستم بپرسم آیا این عمل صحیح بوده یا خیر و تکلیف من چیست؟ ضمناً اگر می بایست نمازم را شکسته می خواندم تکلیف نماز و روزه این مدت چیست؟

جواب:  کاری که می کنید صحیح است و هر دو شهر برای شما حکم وطن را دارد.

سؤال:اگر بر اثر فراموشی مسئله کاری انجام دهیم که باعث باطل شدن روزه می شود ، آیا روزه باطل است یا نه ؟

جواب:  باطل نمی شود.

سؤال:لطفا بفرمایید اینکه فرد در ۴ جا میتواند نمازش را تمام بخواند ایا مثالا اگر هتلی در کربلا و یا مکه و یا مدینه و یا کوفه باشد نیز میتواند نمازش را تمام بخواند و روزه اش را بگیرد یا تنها اختصاص حائر دارد اگر صحن و سرای جدید اضافه شود چطور؟

جواب:  درمکه و مدینه جایز است ولی در شهر کربلا و کوفه جایز نیست بلکه تنها در حرم یا مسجد کوفه جایز است .

سؤال:آیا تزریق خون به بدن موجب ابطال روزه می شود؟

جواب:  مبطل نیست.

سؤال:اگر اخلاط سینه از حلق پایین برود روزه را باطل می کند؟

جواب:  فرو بردن اخلاط سر و سینه، تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط مستحب آن است که آن را فرو نبرند .

 


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -