مطالب خواندنی

متفرقات غسل

بزرگ نمایی کوچک نمایی
استفتائات غسل (آیت الله العظمی بهجت قدس سره)
متفرقات غسل
خواندن آیات سجده دار بر جنب
سؤال718. آیا خواندن آیات سجده دار بر جنب حرام است؟
پاسخ: خواندن سوره هایى که آیه سجده واجب در آن ها است براى جنب حرام است، هر چند همان آیه سجده نباشد.
غسل کردن با غُساله
سؤال726. آیا غسل کردن با غساله لباس، با توجه به قلیل بودن آب صحیح است؟
پاسخ: اگر آب قلیل طاهر باشد، صحیح است و غساله غسله ى مزیله نجس است و هم چنین غسله ى مطهره بنابر احوط.
مقدار انجام نماز با غسل جنابت
سؤال733. بعد از غسل جنابت چند نماز را مى توان بدون وضو خواند و فاصله زمانى بعد از غسل تا اداى نماز چه قدر است؟
پاسخ: تا وقتى که حدث اصغر از او صادر نشده مى تواند با آن نماز بخواند، و این زمان به هر مقدار که باشد مانعى
دارد.
غسل جمعه به جاى غسل جنابت
سؤال735. به مدت دو سال احکام جنابت را نمى دانستم و غسل جمعه انجام مى دادم، نماز من چگونه است؟
پاسخ: غسل جمعه چون به نیّت وظیفه بوده، کفایت از غسل جنابت مى کند ولى نمازهایى را که بدون هیچ غسلى به جا آورده اید باطل بوده است.
حکم عمره در صورت غسل احتیاطى نمودن
سؤال736. در اثناى حج عمره رطوبتى از من خارج شد که شک داشتم منى است یا نه، ولى احتیاطا غسل کردم، عمره من چه حکمى دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد اما با غسل احتیاطى، اکتفا از وضو نمى توانید بکنید.
اشتباه در غسل ارتماسى
سؤال849. من تا چندى پیش نمى دانستم که زیر دوش حمام رفتن غسل ارتماسى نیست و مدّتى غسل جنابت را به این نحو انجام مى دادم. تکلیف نمازهایى که تاکنون خوانده ام چیست؟
پاسخ: باید قضا شود، مگر این که با قصد وظیفه، خود به خود غسل ترتیبى حاصل مى شده است.
ترشح آب از بدن جنب
سؤال740. اگر قبل از غسل جنابت آبى از روى بدن شخص جنب به جاى دیگر ترشح کند، آیا این آب پاک است یا نجس؟
پاسخ: اگر آن قسمت از بدن او پاک بوده، آن آب پاک است.
نگاه به عورت دیگرى در وقت غسل
سؤال748. آیا نگاه به عورت دیگرى هنگام غسل، غسل را باطل مى کند؟
پاسخ: نگاه به عورت دیگرى، غیر از همسر، حرام است اما موجب باطل شدن غسل نمى شود.
مقدار آب غسل
سؤال749. آب غسل تا چه اندازه اسراف نیست؟
پاسخ: موارد آن مختلف است ولى مستحب است بیش از یک صاع مصرف نشود.
مهیا نبودن آب و مکان براى غسل کردن
سؤال755. اگر غسلى بر انسان واجب باشد، ولى آب گرم و مکان مناسب نباشد، حکم چیست؟
پاسخ: تا ممکن است باید آب را گرم کند و غسل کند.
تفاوت غسل با دوش گرفتن
سؤال756. آیا براى غسل جنابت، دوش گرفتن کافى است یا باید به ترتیب عمل کرد؟
پاسخ: باید به ترتیبى که در رساله ذکر شده عمل نمود و دوش گرفتن به تنهایى از غسل کفایت نمى کند.
غسل جنابت، بدون جنب شدن
سؤال757. اگر کسى بدون جنب شدن، غسل جنابت انجام دهد، مى تواند با آن غسل نماز بخواند؟
پاسخ: نمى تواند با آن نماز بخواند و لازم است جهت نماز وضو بگیرد.
عدم امکان غسل نمودن
سؤال759. اگر بر انسان غسل واجب شود و در منزل حمام وجود نداشته باشد و هوا چنان سرد باشد که نشود براى غسل بیرون رفت چه باید کرد؟
پاسخ: باید در همان اطاق یا دستشویى تا جایى که ممکن است غسل را به جا آورد.
جهتِ قبله هنگام غسل کردن
سؤال760. آیا در حال غسل، باید رو به قبله باشیم؟
پاسخ: لازم نیست.
جهل به حکم غسل
سؤال763. چندین سال روزه گرفتم و نماز خواندم در حالى که نمى دانستم جنب باید غسل کند، اکنون تکلیف نمازها و روزه هاى من چیست؟
پاسخ:هرغسلى کرده باشید، هر چند غسل مستحبى، چون قصد وظیفه هم داشته اید، ممکن است کفایت از غسل جنابت نموده باشد؛ ولى نماز و روزه هایى را که یقین دارید بدون هیچ غسلى در حال جنابت به جا آورده اید، باید قضا کنید و کفاره ى روزه ها را نیز اگر جاهل قاصر غیر ملتفت به سؤال نبودید ادا کنید وگر نه کفاره واجب نیست، هر چند احوط است.
غسل نکردن به خاطر خجالت
سؤال766. در سحر ماه مبارک رمضان، محتلم بودم و به خاطر خجالت و تنگى وقت، غسل نکردم، وظیفه من چیست؟
پاسخ: اگر تیمم هم نکردید، باید قضاى روزه را با اداى کفاره ى آن به جا آورید.
برهنگى بدن در هنگام غسل
سؤال767. آیا در هنگام غسل بدن باید برهنه باشد؟
پاسخ: اگر بدون برهنه کردن بدن، آب به تمام اعضاى غسل برسد، اشکالى ندارد و مى تواند با لباس غسل کند.
اندازه ظرف آب غسل
سؤال768. اگر براى غسل بخواهیم از ظرف آب استفاده کنیم، اندازه ظرف باید چه قدر باشد و چند بار باید آب بریزیم؟
پاسخ: باید به مقدارى آب بریزید که تمام اعضاى بدن را غسل دهید.
غسل هاى واجب
سؤال769. تعداد غسل هاى واجب براى مرد و زن چند تا هست؟
پاسخ: در این رابطه به ماقبل مسأله ى 349 رساله مراجعه نمایید.
قضاى غسل جمعه
سؤال770. آیا مى شود غسل جمعه را در روز دیگر به نیّت قضا انجام داد؟
پاسخ: روز شنبه مى توان آن را قضا کرد. (توضیح بیشتر در قبل از مسأله ى 551 رساله، بند یک ذکر گردیده است.)
حرکت در هنگام غسل
سؤال771. آیا حرکت کردن در هنگام غسل، آن را باطل مى کند؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
شرم و حیا براى غسل
سؤال772. آیا شرم و حیا مى تواند موجب به تأخیر انداختن غسل جنابت شود؟
پاسخ: جایز نیست به علت شرم و حیا غسل جنابت را به تأخیر انداخت به گونه اى که نماز انسان قضا شده و یا مرتکب اعمالى که نیاز به طهارت دارد، شود.
نماز با غسل جنابت احتیاطى
سؤال774. آیا با غسل جنابت احتیاطى مى شود نماز خواند؟
پاسخ: خیر، نمى توان.
غسل نکردن به خاطر سحرى خوردن
سؤال780. اگر کسى در سحرگاه ماه رمضان جنب باشد و حمام نرود، آیا مى تواند مشغول خوردن سحرى شود و بعد از اذان غسل نماید؟
پاسخ: نمى تواند و باید قبل از اذان غسل کند.
عدم امکان غسل در شب زفاف
سؤال782. اگر کسى در شب زفاف نتوانست غسل کند، آیا مى تواند نماز صبح را با تیمم بخواند؟
پاسخ: حتى الامکان باید غسل کند.
عدم جواز ورود جنب در مسجد
سؤال784. آیا شخص جنب مى تواند به جهت امور واجب عرفى ـ مثل این که لازم است در مجلس ترحیم نزدیکان در تمام وقت شرکت داشته باشد ـ وارد مسجد شود، در حالى که تا پایان مراسم دسترسى به آب براى انجام غسل ندارد؟
پاسخ: نمى تواند.
وارد شدن جنب به امام زاده ها
سؤال785. شخص جنب مى تواند به عنوان زیارت در حرم امامزاده ها وارد شود یا نه؟
پاسخ: مى تواند.
نماز با غسل زیارت
سؤال786. آیا نماز زیارت قبور ائمّه ـ صلوات اللّه علیهم اجمعین ـ را، مى شود با غسل زیارت خواند؟
پاسخ: باید وضو هم بگیرد.
غسل با بدن نجس
سؤال792. اگر در غسل با بدن نجس زیر دوش برود که هم غسل کند و هم بدنش پاک شود، آیا غسلش صحیح است؟
پاسخ: اگر قبل از غسل دادن هر قسمتى آب کشیده شود، هر چند به ادامه ى جریان آب، کافى است.
غسل با آب هاى کشاورزى که دارو به آن اضافه مى کنند
سؤال802. آیا در آب کشاورزى که برخى از کشاورزان به آن ها دارو اضافه کرده اند، مى شود غسل کرد؟
پاسخ: تا از صدق آب مطلق خارج نشده، مانعى ندارد.
شستن موى زنان در غسل
سؤال801. در غسل آیا بر زن واجب است تمام موهایش را بشوید؟ با توجه به این که آب به تمام پوست رسیده است؟
پاسخ: شستن تمام اطراف موهاى بلند لازم نیست و شستن پوست کافى است.
غسل جنابت همراه با غسل دیگر
سؤال811. اگر شخصى غسل جنابت را همراه غسل دیگر با هم انجام دهد و به عبارتى یک غسل کند براى هر دو، آیا در این صورت باز نیازى به وضو نیست؟
پاسخ: خیر، نباید وضو بگیرد.
غسل مریض
سؤال813. مریضى که نمى تواند غسل کند، چه وظیفه اى دارد؟
پاسخ: لازم است تیمم بدل از غسل نماید.
نایب گرفتن در غسل
سؤال822. اینجانب خود قادر به شستشو و انجام غسل نیستم، آیا مى توانم براى آب ریختن و شستن نایب بگیرم و خود نیّت غسل کنم؟ آیا غسل به این نحو صحیح است؟
پاسخ: بله، در آن مقدارى که توانایى ندارید صحیح است.
 

  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -