مطالب خواندنی

استفتائات نذر- آیت الله العظمی سیستانی مدظله

بزرگ نمایی کوچک نمایی
استفتائات نذر- آیت الله العظمی سیستانی مدظله
سؤال: اگر کسى نذر کند که اگر فلان کار درست شود این مقدار پول براى امام زمان (علیه السلام) مىدهد، آیا این نذر شرعاً صحیح است و آن پول به کجا صرف شود؟
پاسخ: اگر براى خدا نذر و نام خدا را نبرد صحیح نیست.
سؤال: زنى که شوهر دارد وشاغل نیز میباشد آیا میتواند از پولى که در آمد خودش است بدون اجازه شوهر نذر نماید؟
پاسخ: در صحت نذر او بدون اجازه شوهر در غیر حج و زکات و صدقه و بر والدین وصله رحمش اشکال است.
سؤال: آیا مى توان بجاى انجام نذر روزه ، مبلغى ریالى براى آن در نظر گرفت اگر جواب مثبت است این مبلغ با چه مبنایى محاسبه مى شود؟
پاسخ: واجب است به نذر خود عمل کند واگر عاجز باشد ، بنابر احتیاط واجب باید عوض هر روز750 گرم گندم یا آرد به فقیر بدهد.
سؤال: همسر اینجانب قبل از ازدواج نذر مى کند که مسیر منزل تا امامزاده اى را پیاده طى کند اما اکنون بنده به عنوان همسر ایشان به این کار رضایت ندارم حال تکلیف همسر اینجانب چیست ؟
پاسخ: اگر با حقوق همسر منافات دارد وفاء به نذر متوقف بر اذن شوهر است .
سؤال: شخصى نذر کرده است که نماز شب بخواند در صورتى که آن را ترک کند میزان کفاره آن چه مقدار مى باشد ؟
پاسخ: با مخالفت در یک شب نذر حنث مى شود و باید کفاره بدهید و کافى است به ده مسکین هر یک 750 گرم گندم یا آرد بدهید .
سؤال: آیا کسى که قضاى روزه دارد جایز است که نذر روزه کند ؟
پاسخ: اشکال ندارد و آنرا بعد از قضا روزه هایش بجا مى آورد .
سؤال: شخصى نذر کرده که در روز هفتم محرم یک گوسفند به نام حضرت عباس (س) ذبح کند ولى بعلت مشغولیت و موانع نتوانست انجام دهد آیا دادن آن در روزهاى بعد مجزى است ؟
پاسخ: اگر نتوانسته است به نذر عمل نماید از ذمه او ساقط است .
سؤال: اگر کسى نذر کرد روزه بگیرد و سفر کرد ، در صورت امکان گرفتن آن در شهر خود و محل اقامت مى تواند در سفر روزه نذرى را بگیرد ؟
پاسخ: اگر روز آنرا معین نکرده باشد نمى تواند آن را در سفر بگیرد .
سؤال: اگر کسى چنین بگوید (نذر مى کنم اگر در این امتحان موفق شدم از فلان کار حرام دست بردارم ) نذر او منعقد است ؟
پاسخ: هیچ اثرى بر این جمله نیست بلکه تعهد هم محقق نیست .
سؤال: اگر کسى گوسفند معینى را نذر کند و بعد بمیرد بدل آن لازم است ؟
پاسخ: لازم نیست .
سؤال: اگر نذر کرده باشد براى حضرت عباس علیه السلام مى شود آنرا صرف آبرسانى روستاى محروم نمود ؟
پاسخ: اگر مورد بخصوصى در وقت نذر کردن در نظر نداشته اید باید در جهتى مصرف شود که مربوط به آن حضرت است مانند صرف در مجالسى که در آنها از آن حضرت و فضائل و مصائبش یاد مى شود .
سؤال: نذرهائى که براى حضرت امام حسین  علیه السلام و حضرت ابالفضل علیه السلام مى شود چگونه باید مصرف شود ؟
پاسخ: مى شود در راه اقامه عزا براى آنها مصرف نمود .
سؤال: آیا مى توان مصرف نذر را هنگام نذر افراد واجب النفقه قرارداد ؟
پاسخ: اشکال ندارد .
سؤال: اگر کسى نذر کرد و تخلف نمود کفاره آن چیست و آیا استمرار آن لازم است ؟
پاسخ: کفاره اش اطعام ده فقیر یا پوشاندن آنها است و اگر نتواند سه روز را روزه بگیرد . و نذر پس از حنث باطل مى شود و عمل به آن لازم نیست .
سؤال: گوسفندهائى که براى ائمه معصومین علیه السلام نذر شده ، آیا مى توان مصرف عروسى فقراء صورت بگیرد ؟
پاسخ: باید طبق نذر عمل شود .
سؤال: انداختن نذورات و هدایا در ضریح ائمه  علیه السلام در عراق با علم به اینکه دولت در جهت مقاصد خود خرج مى کند چه حکمى دارد؟
پاسخ: در فرض مذکور جائز نیست .
سؤال: آیا مى توان نذورات و هدایا ائمه علیه السلام در عراق را به فقراء همانجا پرداخت نمود ؟
پاسخ: هدایا را مى توانند در این راه مصرف کنند ولى اگر پولى را نذر امام یا امامزاده کرده اند باید در مصارف حرم آنها یا کمکم به زوار درمانده یا اقامه مجالس در بزرگداشت آن بزرگوار یا چاپ و نشر کتب مربوط به آنان استفاده شود .
سؤال: من نذر کرده بودم که40 هفته پشت سر هم به زیارت حضرت عبد العظیم بروم تا اینکه خدا فلان چیز را به من بدهد ولى قصدم خیلى جدى نبود و فکر میکردم که هر وقت بخواهم ، مى توان نروم و اصلا فکر نمیکردم که این کار بر من واجب مى شود و عدم انجام آن گناه است بنابراین بعد از 3ـ4 هفته خسته شدم وآن را رها کردم تکلیف چیست؟
پاسخ: اگر با صیغه صحیح نذر کرده اید باید عمل کنید واگر فقط در قلب بوده یا مثلا صیغه بدون نام خدا بوده نذر باطل است وچیزى بر شما نیست.
سؤال: اگر زنى بدون مشورت با شوهر خود نذرى کرده باشد ودر هنگام اداى نذر شوهرش راضى نباشد تکلیفش چیست؟
پاسخ: اگر با حقوق شوهرش در استماعات منافات داشته باشد باطل است.
سؤال: کسى که نذر کرده نماز مستحبى را هفته اى یکبار بخواند در صورت ترک کفاره آن چه مقدار میباشد آیا در صورت تکرار کفاره هم تکرار مى شود؟
پاسخ: کفاره مخالفت نذر، اطعام 10 فقیر است و کفایت مى کند به ده فقیر هر نفر 750 گرم گندم بدهید. و در صورت تکرار بیش از یک کفاره لازم نیست.
سؤال: نذر کردن انسان انجام امور زیر را چه حکمی دارد؟
الف) برای زنان راه رفتن با پای کاملا برهنه در روز عاشورا تا جائیکه قصد دارد؟
ب) یک روز تمام گدائی کردن؟
پاسخ: لازم نیست و اگر گدائی کردن هتک بر شخص باشد حرام است.
سؤال: نذورات مردم برای هیئت در صورتی که مقداری ازآن باقی بماند و نتوان آنرا نگهداشت (بطور مثال مواد غذایی مانند قند و شکر و روغن و...) چه حکمی دارد؟
پاسخ: با اجازه متبرعین در موارد و مناسبات دیگر مصرف شود.
سؤال: زید نذر کرده اگر فلان قطعه یا فلان چیز فروخته شود کذا : اکنون بخش عمده آن چیز مورد نطر فروخته شده است تکلیف در جهت وفا به نذر چیست ؟
پاسخ: هرگاه همه آن فروخته شد باید به نذر خودوفا کند .
سؤال: اگر نذر سفره داشتیم بجای آن میتوانم پول آنرا به فقیر بدهم ؟
پاسخ: اگر نذر با صیغه شرعی باشد باید طبق نذر عمل شود.
سؤال: اگر کسی نذر کند که 13 و 14 و15 هر ماه روزه بگیرد و 15 ماهی به سفر رود تکلیف چیست؟
پاسخ: سفر کردن وی مانعی ندارد ولی ان روز را باید قضا کند.
سؤال: آیا اگر در نذر صیغه نذر را نخوانده باشیم میتوان آن را به جای نیاورد؟
پاسخ: مانعی ندارد.
سؤال: تکلیف ما در مقابل نذرهایی که فراموش کرده ایم چیست؟
پاسخ: اگر متعلق نذر فراموش شده باشد باید احتیاط کرد واگر ممکن نیست یا حرجی است امتثال ظنی کند.
سؤال: آیا صیغه نذر باید حتماً عربى باشد؟
پاسخ: به غیر عربى هم با همان صیغه صحیح است و مى گوید: براى خدا بر من هست اگر ...
سؤال: کفاره نذر چیست؟
پاسخ: کافى است 10 مسکین را اطعام کند هر مسکین 750 گرم گندم یا نان.
سؤال: نذر کردن انسان انجام امور زیر را چه حکمی دارد؟
الف) برای زنان راه رفتن با پای کاملا برهنه در روز عاشورا تا جائیکه قصد دارد؟
ب) یک روز تمام گدائی کردن؟
پاسخ: لازم نیست واگر گدائی کردن هتک بر شخص باشد حرام است.
سؤال: کسیکه گوسفندی معینی را نذر کرده که در فرض برآورده شدن حاجت قربانی کند اما مدت طولانی است که حاجتش روا نگردیده است واین گوسفند مشکل آفرین شده وایجاد دردسر میکند آیا میتوان آن را بفروشد ودر فرض قضاء حاجت مشابه آنرا بخرد واداء نذر نماید؟
پاسخ: اگر مطمئن نیستید که حاجت شما برآورده می شود یا در نذر ملتزم به حفظ ونگه داشتن آن نشده اید می توانید آن را بفروشید.
سؤال: اگر انسان نذری بکند ولی از سختی های آن نذراطلاع کافی نداشته باشد بعد از نذر کردن به سختی های آن کار پی ببرد آیا انجام آن نذر واجب است یاخیر؟
پاسخ: اگر قادر باشد ونذر با صیغه صحیح شرعی باشد باید انجام داد.
سؤال: اگر انسان مطمئن باشد که زمانی نذری کرده است ولی هر چه فکر کند یادش نیاید آن نذر چه بوده حکم آن چیست؟
پاسخ: اگر متعلق نذر مردد بین چند چیز معین باشد باید همه آنها را انجام دهد واگر مردد بین چیزهای نامحدودی باشد به مقداری انجام دهد که یقین به اشتغال ذمه باقی نباشد.
سؤال: نذورات مردم برای هیئت در صورتی که مقداری ازآن باقی بماند ونتوان آنرا نگهداشت (بطور مثال مواد غذایی مانند قند وشکر وروغن و...) چه حکمی دارد؟
پاسخ: با اجازه متبرعین در موارد ومناسبات دیگر مصرف شود.

  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.



کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -