مطالب خواندنی

استفتائات نذر - آیت الله العظمی بهجت قدس سره

بزرگ نمایی کوچک نمایی
استفتائات نذر- آیت الله العظمی بهجت قدس سره
تعریف نذر
سؤال1020: نذر چیست؟
پاسخ:  نذر آن است که انسان ملتزم شود کار خیرى را براى خدا به جا آورد یا کارى را که نکردن آن بهتر است، براى خدا ترک کند.
مطلوبیت نذر
سؤال1021. آیا نذر کردن شرعا مکروه است یا مستحب؟
پاسخ:  از آن جهت که سبب واجب نمودن امور غیرواجب براى انسان مى‏گردد، کراهت دارد و منافاتى با رجحان و استحباب آن از جهات دیگر ندارد، به نحوى که در جاى خود توضیح داده شده است.
اذن همسر و پدر
سؤال1022. آیا در عهد زن و فرزند، اذن همسر و پدر معتبر است؟
پاسخ:  بنابر احتیاط واجب باید اذن بگیرد؛ ولى بدون اذن هم وضعا عهد را باید منعقد به حساب آورد.
نذر بچه ممیز بالغ یا نابالغ
سؤال. آیا نذر بچه ممیّز بالغ یا نابالغ صحیح است؟ و در صورت صحت، اگر نذر او مالى باشد با فرض عدم استقلال و تمکن مالى او وظیفه چیست؟
پاسخ:  نذر غیربالغ صحیح نیست. (و توضیح بیشتر در مسأله‏ى 2129 و 2131 رساله ذکر شده است.)
زنی که نذر کرده چهل هفته به جمکران برود
سؤال1025. خانم‏هایى که نذر کرده‏اند چهل هفته‏ى متوالى در مسجد مقدس جمکران حضور پیدا کنند و اعمال آن را به‏جا آورند، در صورتى که چند هفته در ایام حیض هستند، چه وظیفه‏اى دارند؟ از آن جا که حیاط مسجد و سالن مراسم جزو مسجد نیست، آیا باید حضور پیدا کنند؟
پاسخ:  اگر نیّت نذر، داخل شدن در خصوص مسجد بوده است و پى در پى بودن متناسب با حال خود را قصد نموده، نه پى در پى بودن حتّى با حال حیض را، نذر منعقد است و حضور در ایّام حیض لازم نیست و غیر آن حساب مى‏شود.
نذر زن برای آمدن به جمکران
سؤال1027. خانمی  که بدون اجازه‏ى شوهر از پول خودش نذر مسجد مقدّس جمکران مى‏نماید، آیا صحیح مى‏باشد؟
پاسخ:  بنابر احتیاط از حیث حکم وضعى نذر منعقد است، گرچه اجازه گرفتن از همسر احوط تکلیفى است.
نذر نماز در مسجد به جماعت
سؤال1030. نذر کننده‏اى نذر نموده است که نمازش را در مسجد و به جماعت بخواند. در مسجد جا نبوده و در حیاط مسجد به جماعت خوانده است. آیا همین مقدار کفایت مى‏کند؟
پاسخ:  از آن جا که عمل به نذر متعذّر است، همان بیرون بخواند کافى است، البته در فرضى که به جماعت در مسجد دیگرى هم نمى‏رسد.
مراد از قید هر چه زودتر در نذر
سؤال1031. شخصى عهد شرعى کرده است که کار خیرى را هر چه زودتر انجام بدهد، اگر از قیدِ هر چه زودتر انجام دادن تخلّف کند، آیا لازم است پس از زمان تخلّف، آن کار خیر را انجام نماید و آیا این تخلّف موجب کفّاره مى‏شود؟ کفّاره‏اش چیست؟ و اگر بخواهد در آینده وفاى به عهد کند، آیا مقیّد است به هر چه سریع‏تر انجام دادن یا فقط نفس کارِ خیر باید محقّق شود و در صورتى که قید هر چه زودتر، همواره با عهد انجام کار خیر باشد، به تعداد تأخیرهایى که مى‏اندازد موجب کفّاره است؟
پاسخ:  اگر مقصود او فورا ففورا نبوده و یک بار انجام دادن کار خیر، مقصود بوده با فرض تخلّف، وفاى بعد از آن لازم نیست؛ ولى بنابر احتیاط آن کار را قضا کند و یک عهد ـ که منحلّ به عهدها به تعداد دفعات نشود ـ بیش از یک تخلّف و بیش از یک کفّاره ندارد و کفّاره‏ى عهد در مسأله‏ى 2148 رساله ذکر شده است.
نذر دادن صدقه و انداختن در صندوق
سؤال1032. اگر کسى نذر کند صدقه بدهد، چنان‏چه آن را در صندوق‏هاى نصب شده براى صدقه بیاندازد، کفایت مى‏کند؟
پاسخ:  انداختن در صندوق کفایت نمى‏کند و باید صدقه بدهد.
تلف شدن گوسفند نذری پیش از زمان نذر
سؤال1033. شخصى نذر کرده گوسفند معیّنى را روز هفتم محرم ذبح کند. اگر روز ششم گوسفند بدون افراط و تفریط تلف شود، آیا نذر کننده باید چیزى جریمه بدهد؟
پاسخ:  جریمه ندارد.
زودتر ذبح کردن گوسفند نذری در حال مرگ
سؤال1034. فردى گوسفندى را نذر کرده که روز هفتم محرّم ذبح نماید، اگر روز پنجم گوسفند مُشرِف به مرگ شود، آیا مى‏شود آن را در روز پنجم ذبح نموده و گوشت آن را در روز هفتم به مصرف رسانید؟
پاسخ:  اگر مى‏داند که تا روز هفتم گوسفند تلف مى‏شود، مانع ندارد.
نذر غیر مقدور
سؤال1035. بعضى از افراد از زمان کودکى دچار یک سرى بیمارى‏هاى شدید روانى شناخته شده از نظر علم روان‏شناسى مى‏باشند که ترک آن تنها به مرور زمان و تحت مراقبت‏هاى پزشک میسّر است و باز هم شاید موفّق به ترک آن عادات روانى نشوند، حال اگر چنین شخصى در ترک آن عادت نذر کند، آیا چنین نذرى منعقد مى‏شود؟
پاسخ:  اگر متعلَّق نذر غیر مقدور باشد، نذر منعقد نمى‏شود.
خواندن قرآن نذری در نماز
سؤال1036. شخصى نذر کرده، هر روز یک جزء قرآن را بخواند، آیا مى‏تواند این جزء را ضمن نماز واجب یا مستحبّى انجام دهد؟
پاسخ:  مانعى ندارد.
نذر روزه برای گناه
سؤال1037. چنان‏چه فردى نذر کند که اگر فلان گناه را مرتکب شد، روزه بگیرد. آیا پس از ارتکاب، روزه بر او واجب است یا کفّاره‏ى نذر؟
پاسخ:  در فرض مزبور، نذر به روزه تعلّق گرفته است و باید روزه بگیرد و اگر روزه نگرفت، از نذر تخلّف نموده و کفاره دارد.
نذر آیت الکرسی و اندازه آن
سؤال1038. اگر نذر کرده آیة‏الکرسى را بخواند، تا «العلى العظیم» کفایت مى‏کند یا تا «هم فیها خالدون» بخواند؟
پاسخ:  اگر در نذرش متعیّن بوده است که آیة‏الکرسى همان آیه‏ى اوّل از «اللّه‏ لا اله الاّ هو الحىّ القیّوم» تا «و هو العلى العظیم» است، تا همین‏جا کفایت مى‏کند و در غیر این صورت، احتیاطا تا آخر بخواند.
نذورات ائمه علیهم السلام
سؤال1039. نذورات ائمّه طاهرین ـ سلام‏اللّه‏علیهم‏اجمعین ـ و نیز حضرت ابوالفضل ـ علیه‏السّلام ـ که مؤمنین متوسّل مى‏شوند. در صورت احراز رضایت صاحبان پول، آیا مى‏شود صرفِ اموراتى مانند بقعه و عزاى حضرت اباعبداللّه‏ الحسین ـ علیه‏السّلام ـ و مثل آن نمود؟
پاسخ:  نذورات هر یک از ائمّه‏ى طاهرین ـ علیهم‏السّلام ـ یا حضرت ابوالفضل ـ علیه‏السّلام ـ را مى‏توانید، صرف مجالس روضه و اطعام براى خود آن حضرت بنمایید، نه دیگرى.
فراموشی نذر زیارت عاشورا
سؤال1040. فردى نذر اطعام در روز معیّن یا خواندن زیارت عاشورا در روز معیّن را نموده، ولى فراموش مى‏کند آن را به جا آورد. آیا قضاى آن بر وى لازم است؟
پاسخ:  احتیاطا باید آن را قضا نماید.
مصرف گوشت زیادی نذری در جای دیگر
سؤال1041. شخصى نذر کرده پنج گوسفند را در روز هفتم محرم در حسینیه‏اى معین ذبح نماید و در صیغه نذر قید کرده است که در روز هفتم باید مصرف شود، چنان‏چه بعد از ذبح گوسفند و مصرف آن مقدارى گوشت اضافه بیاید، آیا مى‏شود آن را در حسینیّه دیگر و در جاى دیگر مصرف کرد؟ یا مى‏شود کنار گذاشت براى روزهاى دیگر یا این که گوشت اضافى را در همان روز بین فقرا و مردم تقسیم نماییم؟
پاسخ:  اگر همان روز در همان حسینیّه مصرف آن ممکن نیست، مى‏تواند در غیر آن روز در همان حسینیه یا در غیر آن مکان در همان روز صرف کند و فرقى بین انتخاب زمان و مکان نیست.
نذر برای اماکن مذهبی غیر معتبر
سؤال1042. بعضى از افراد براى اماکن مشکوکى نذر مى‏کنند (مانند قدمگاه‏هاى منسوب به امیرالمؤمنین ـ علیه‏السّلام ـ و حضرت ابوالفضل ـ علیه‏السّلام ـ )، سپس آن را در خیرات آن محلّ مصرف مى‏کنند، آیا این کار جایز است؟
پاسخ:  باید در محل نذر مصرف شود.
فراموشی نوع نذر
سؤال1043. نذر کننده‏اى نوع نذر را فراموش کرده است. چه وظیفه‏اى دارد؟
پاسخ:  باید آن را در امور خیر و نیک صرف کند یا اگر مشتبه در چند عمل عبادى باشد، باید امر عبادى را به جا آورد.
فراموشی متعلق نذر
سؤال1044. شخصى نذر کرده و متعلّق نذر و آن‏چه براى آن نذر کرده و مقدار آن را فراموش نموده است، وظیفه چیست؟
پاسخ:  احتیاطا مقدار متیقّن را صدقه بدهد.
نذر روزه در سفر
سؤال1045. آیا مسافر مى‏تواند نذر روزه کند و در سفر روزه بگیرد؟
پاسخ:  اگر نذرش را معلّق بر سفر کرده یا اعمّ از سفر و حضر نذر کرده است، مى‏تواند در سفر روزه بگیرد.
عدم انحلال نذر فرزند توسط پدر
سؤال1046. آیا نذر پسر مشروط به اذن پدر است و آیا پدر مى‏تواند پس از انعقاد نذر آن را منحلّ کند؟
پاسخ:  بنابر احتیاط واجب مشروط نیست و منحلّ نمى‏شود.
نذر زن قبل از ازدواج
سؤال1047. آیا نذرى که زن قبل از ازدواج کرده، مشروط به اذن شوهر است یا شوهر مى‏تواند ردّ کند؟
پاسخ:  مشروط به اذن شوهر نیست و حقّ ردّ آن را ندارد.
نذر بردن هر روزه فرزند به حرم
سؤال1048. اگر کسى نذر کند در صورت برآورده شدن حاجتش، فرزند خردسال (دوساله) خود را هر روز به حرم ببرد، آیا این نذر منعقد است؟ با توجه به زحمت و مشقّتى که براى فرزند هست آیا ولایت پدر آن قدر توسعه دارد که چنین نذرى را درباره‏ى فرزندش بنماید؟ اگر این نذر منعقد شود، حنث آن چگونه است؟ آیا براى هر روز که تخلف کند، یک حنث مى‏آید یعنى در هفته، هفت حنث و هفت کفاره مى‏آید یا این‏که با یک تخلف، نذر رأسا حنث شده است؟
پاسخ:  در اوقاتى که ضرر دارد یا بچه مریض است، بردن او جایز نیست و در اوقات دیگر باید او را ببرد و اگر با علم و عمد از نذر تخلّف کند، کفّاره دارد و نذر مذکور منحلّ مى‏شود که در صورت تخلّف، کفّاره متعدّد دارد.
نذورات مکان های متبرکه ی غیر معتبر
سؤال1049. بنا به گفته‏هاى مردم یک صد سال پیش تاکنون در محلى حوالى یک روستا، در جوار درختى مدفنى مى‏باشد و بعدا یکى از اهالى محل فوق خواب دید و به نام سیّد محمد تغییر یافت. کسى نام والدینش را نمى‏داند و هیچ‏گونه سندى در دسترس نیست. مردم غروب جمعه زیر درخت شمع روشن و نذر مى‏نمودند. باز بنا به گفته‏ها در بعضى مواقع نذرشان اجابت مى‏شد. زمان تعریض جاده، 25 سال پیش درخت را قطع نمودند. اکنون با درست نمودن سرپناه چوبى و با بستن پارچه سبز به دور آن، مردم جهت اداى احترام به محل فوق مراجعه و فاتحه‏خوانى مى‏نمایند. در ضمن کنار سرپناه فوق، صندوق نذورات نصب مى‏باشد و تاکنون مبالغى جمع‏آورى شده است.
1) آیا مى‏توانیم در محل فوق با توجه به احتمال مجدّد تعریض جاده، بناى متبرکه به نام «سید محمد» احداث نماییم؟
2) آیا مى‏توانیم در محل فوق به نیّت حضرت‏ابوالفضل العباس ـ علیه‏السّلام ـ ، بناى متبرکه احداث نماییم؟
3) آیا مى‏توانیم مبلغ فوق یا مقدارى را به صورت بلاعوض جهت ساخت مسجد و حسینیه محلّ استفاده نماییم؟
4) آیا مى‏توانیم مبلغ فوق یا مقدارى را به صورت قرض‏الحسنه جهت ساخت مسجد و حسینیه محلّ استفاده نماییم؟
5) آیا مى‏توانیم مبلغ فوق یا مقدارى را به صورت بلاعوض جهت کارهاى عمرانى و آبادى محلّ استفاده نماییم؟
تکلیف شرعى ما نسبت به محلّ فوق و نذورات جمع شده و نذورات آینده را مشخص نمایید.
پاسخ:  مانعى ندارد، با عدم معلوم بودن مصرف، نذورات مزبور و هدایا صرف ساخت حسینیه و روضه‏خوانى و اطعام دادن بشود، واللّه‏ العالم.
تردید در مکان نذر
سؤال1050. شخصى نذر کرده است و مقدار نذر را مى‏داند ولى در مورد محلّ و مکان مصرف نذر بین یکى از سه مکان مردّد است، مثلاً حرم حضرت رضا ـ علیه‏السّلام ـ یا حضرت معصومه ـ علیهاالسّلام ـ یا حضرت عبدالعظیم ـ علیه‏السّلام ـ . تکلیف این شخص چیست؟
پاسخ:  احتیاطا بین سه محل توزیع کند.
صرف وجوه خیر در مساجد
سؤال1051. اگر کسى پولى را به عنوان صرف در امور خیریه و قربةً‏الى‏اللّه‏ پرداخت نماید، آیا مى‏شود در ساخت مناره و تزیینات مسجد خرج نمود؟
پاسخ:  احتیاط است که در ضروریّات مسجد باشد، مگر با اجازه‏ى دهنده.
صرف وجوهات پرداخت شده برای امام زمان
سؤال1052. آیا پول‏هایى که مردم براى امام زمان ـ عجّل‏اللّه‏تعالى‏فرجه‏الشّریف ـ و یا به عنوان بیمه‏ى امام زمان ـ علیه‏السّلام ـ پرداخت مى‏نمایند، مى‏توان در برگزارى مسابقات فرهنگى اعتقادى، جهت ترویج فرهنگ مهدویت مصرف نمود؟
پاسخ:  در موارد اطمینان به رضایت حضرت ـ عجّل‏اللّه‏تعالى‏فرجه‏الشّریف ـ مانعى ندارد.
کفاره نذر و کفاره یمین
سؤال1053. آیا کفّاره‏ى نذر با کفّاره‏ى یمین (قسم) یکى است یا فرق مى‏کند؟
پاسخ:  به مسأله‏ ى 2137 و 2121 رساله رجوع شود.
نذر اهل کتاب
سؤال1054. مرسوم است بین بعض اهل کتاب در موارد گرفتارى براى حضرت ابوالفضل العبّاس ـ علیه‏السّلام ـ نذر مى‏کنند، آیا نذر آن‏ها منعقد مى‏شود؟
پاسخ:  نذر کافر منعقد نمى‏شود.
عدم توانایی نذر به علت پیری
سؤال1055. شخصى نذر کرده سالى ده بیست روز، روزه بگیرد؛ ولى اکنون به علّت کهولت توان آن را ندارد، وظیفه‏اش چیست؟
پاسخ:  ظاهرا نذرش ساقط مى‏شود
نذر با کتابت
سؤال1056. آیا نذر کردن با کتابت منعقد مى‏شود؟
پاسخ:  ظاهرا منعقد نمى‏شود؛ مگر مثل کفایت اشاره از کسى که توانایى سخن گفتن ندارد، باشد.
صیغه فارسی نذر
سؤال1057. صیغه‏ ى نذر فارسى را مرقوم فرمایید؟
پاسخ:  به قصد قربت و نزدیک شدن به خداوند متعال بگوید: براى خداوند، به عهده‏ى من باشد که فلان کار را انجام دهم.
 صرف صندوق حضرت ابالفضل علیه السلام در خیرات
سؤال1058. صندوقى به نام حضرت ابوالفضل ـ علیه‏السّلام ـ در مغازه‏ى شخصى است و مردم به نام حضرت پول مى‏ریزند و اسمی  هم از نذر نمى‏برند، آیا جایز است در امور خیریّه مصرف شود؟
پاسخ:  احتیاط در این است که به مصارفى که نسبت به حضرت ابوالفضل العبّاس ـ علیه‏السّلام ـ دارد، مانند مجالس عزادارى ایشان و کمک به زایرین آن حضرت مصرف شود.
مراد از قربانی در نذر
سؤال1059. شخصى نذر مى‏کند که قربانى بدهد و خانواده‏ى فقیرى براى عروسى نیاز به گوشت دارد. مى‏تواند گوسفند بخرد و به آن‏ها بدهد؟ فقط گوشت یا مرغ بدهد چه طور است؟
پاسخ:  اگر گوسفند بدهد و ذبح کنند اشکال ندارد، ولى گوشت و مرغ کفایت نمى‏کند.
فراموشی روزه نذری بعد از سهل انگاری
سؤال1060. شخصى نذر مى‏کند که در ایّام هفته یک روز را روزه بگیرد. چون وسعت وقت بوده، سهل‏انگارى مى‏کند و روز آخر هم فراموش مى‏نماید، وظیفه‏اش چیست و فرقى هم بین روزه و غیر روزه هست یا نه؟
پاسخ:  در فرض مرقوم، تخلّف نذر نشده است و قضاى روزه را به جاى آورد.
نذر صدقه برای ترک نماز شب
سؤال1061. شخصى نذر کرده اگر نماز شب را نخواند، مبلغى به فقیر صدقه بدهد. اگر نماز شب ترک شد، فقط آن مبلغى که نیّت کرده به ذمّه‏اش مى‏آید یا کفّاره‏ى نذر را هم باید بدهد؟
پاسخ:  فقط مبلغ را باید بدهد.
قطع عمل نذری با وسعت وقت
سؤال1062. اگر وقت نذر وسیع باشد و انسان شروع به انجام آن نماید، آیا مى‏تواند قطع کند و پیش از انقضاى وقت آن را انجام دهد؟
پاسخ:  مانع ندارد.
نذر صدقه برای ترک سیگار شوهر
سؤال1064. اگر زنى نذر نماید که اگر شوهرش ترک سیگار کند، خرج هر هفته‏ى سیگار او را صدقه دهد و شوهر مدّتى است ترک کرده است. آیا بر زن از اوّلین هفته واجب است یا تأخیرجایز است و در صورت تأخیر آیا قضا و کفّاره دارد؟
پاسخ:  نذر زن بدون اجازه‏ى شوهر بنابر احتیاط واجب منعقد مى‏شود. بنابراین اگر اداى نذر مقیّد به هفته یا وقت معیّن باشد، باید به همان عمل کند و این هم در صورتى است که صیغه‏ى نذر جارى شده باشد.
موارد وجوب نذر
سؤال1065. نذر در چه صورتى واجب مى‏شود؟
پاسخ:  عمل بر طبق نذر واجب است، ولى خود نذر کردن واجب نیست. به مسایل نذر (2128 به بعد) در رساله مراجعه شود.
انحلال نذر
سؤال1066. مراد از انحلال نذر چیست؟ و موارد انحلال کدام است؟ و آیا در صورت انحلال و تخلّف نذر، کفاره بر هر فرد واجب است؟
پاسخ:  مراد از انحلال، سقوط نذر از وجوب عمل به آن است، مثلاً اگر نذر براى ترک مطلق فعلى باشد، با تخلّف از آن کفاره واجب است ولى نذر پس از آن منحل مى‏شود و هم چنین اگر در وقت عمل، کار نذر شده شرعا مرجوح شود، نذر منحلّ مى‏شود و معناى دیگر انحلال نذر، تعدّد واقعى نذر به تعداد دفعات و افراد است، مثل این که نذر کند هر هفته کارى را انجام دهد و یا به طور مستمر سیگار کشیدن را ترک کند و براى هر دفعه سیگار کشیدن، صدقه بدهد که در این صورت براى هر تخلّف، کفاره جداگانه لازم است.
انجام عمل برای رضای خدا
سؤال1067. فردى چنین نیّت کرده است: «در صورتى که مشکل من حل شد، براى رضاى خدا فلان عمل را انجام مى‏دهم» و عبارت بر عهده‏ى من باشد را نگفته است، آیا نذر او منعقد گردیده است؟
پاسخ:  اگر منظور انجام کار مورد رضایت خدا بوده است، نه واجب قراردادن کارى که مورد رضاى خدا است بر خود، این نذر شرعى نیست.
افراط وسواس در نذر
سؤال1068. بعضى از افراد به خصوص قشر زنان، گاهى در نذر کردن در یک مورد به حدّ افراط و وسواس شدید مى‏رسند، به طورى که بعد از گذشت زمان و تأخیر در برآورده شدن، با شنیدن موارد جدید نذر، آن‏ها را نیز به نذر خود اضافه مى‏نمایند. آیا وفاى به همه‏ى آن‏ها لازم است و همه‏ى آن‏ها منعقد شده است یا فقط همان نذر اوّلى منعقد گردیده است؟
پاسخ:  اگر صیغه‏ى شرعیّه‏ى نذر را نخوانده‏اند وظیفه‏اى ندارند و اگر با صیغه، نذرهایى را منعقد نموده‏اند، وفاى به همه‏ى آن‏ها لازم است.
استفاده از نذورات با درآمد نامشروع
سؤال1069. استفاده از نذوراتى که از پول‏هاى نامشروع تهیه شده است، چه صورت دارد؟
پاسخ:  اگر از عین مال نامشروع باشد، استفاده از آن جایز نیست.
خرج کردن نذر در امر خیر
سؤال1070. آیا مى‏توان به جاى اداى نذرى که نوع و زمان آن را مشخص کرده‏ایم، پول آن را در دیگر موارد مذهبى و خیریّه خرج کنیم؟
پاسخ:  خیر، باید طبق نذر عمل شود.
تبدیل نذر
سؤال1071. شخصى نذر کرده هر سال در عاشورا به عزاداران شربت بدهد، اگر عاشورا مصادف با زمستان سرد شود و دوران فصل مصرف شربت در نزد مردم مطلوب نباشد، آیا مى‏تواند نذر خود را عوض کند.
پاسخ:  نوشیدنى مناسب هر فصل، مثل شیر و غیر آن را بدهد.
عبارت قسم به جای نذر
سؤال1072. آیا با این جمله (به خدا قسم اگر...) نذر محقق مى‏شود؟
پاسخ:  خیر، اما با وجود شرایط، مى‏تواند احکام قسم را که در رساله مذکور است، داشته باشد (به مسأله‏ى 2122 رجوع شود.)
فراموش کردن نذر خود
سؤال1073. حکم فردى که نمى‏داند نذرش چه بوده است چیست؟
پاسخ:  مطلق خیرات کفایت مى‏کند.
ادا نکردن نذر در وقت خود
سؤال1074. شخصى که نذرى با وقت معینى نموده، اگر در آن وقت معین، آن را ادا نکند، تکلیف چیست؟
پاسخ:  اگر تخلف بدون عذر باشد، کفاره واجب است و باید فى الجمله قضا هم نماید.
انجام ندادن نذر به علت بیماری
سؤال1075. اگر کسى به جهت بیمارى نتوانست به نذر عمل کند، آیا کفاره بر او واجب است؟
پاسخ:  چون عذر داشته، کفاره ندارد.
نذر خون ریختن
سؤال1076. آیا ریختن خون (صرفا سر بریدن قربانى) امرى راجح است و نذر به آن تعلق مى‏گیرد؟ مثلاً برخى نذر مى‏کنند در مقابل دسته‏ى عزاى امام حسین خون بریزند و پس از برآورده شدن حاجت خود، هر سال مقابل دسته عزا سر گوسفند را مى‏برند و گوشت آن را خود و خانواده خود مصرف مى‏کنند، آیا عمل آنان مشروع است؟
پاسخ:  بله، مشروع است
کفاره نذر
سؤال1077. کفار تخلف نذر چیست؟
پاسخ:  به مسأله‏ ى 2137 رساله رجوع شود.
انجام چند نذر با یک عمل
سؤال1078. اگر چند نفر به یک شخص پول بدهند تا در شب عاشورا روضه امام حسین ـ علیه‏السّلام ـ بخواند، آیا با یک روضه مى‏تواند نیّت تمام آن نذرها را بنماید، یا باید براى هر یک روضه جداگانه‏اى بخواند؟
پاسخ:  باید براى هر کدام روضه‏ى جداگانه بخواند.
نذر قمه زدن به فرزند
سؤال1079. فردى نذر کرده که اگر خداوند فرزندى به وى عطا نمود، هر سال در روز عاشورا به سر وى قمه بزند، آیا نذر او صحیح است و در صورت صحّت از همان بدو تولد باید به این نذر عمل کند؟
پاسخ:  تا عسر و حرجى نباشد، به نذرش عمل کند.
وحدت یا تعدد کفاره
سؤال1080. به نظر حضرتعالى، براى هر بار تخلف از نذر یک کفاره واجب مى‏شود یا پس از اوّلین تخلف، کفاره واجب مى‏شود و پس از تخلف‏هاى بعدى چیزى بر عهده نذر کننده نیست؟
پاسخ:  هر تخلّفى، کفاره‏ى جدایى دارد؛ مگر این که نذر به نذرهاى متعدّد منحل نشود، مثل نذر بر ترک مطلق یا فعل مطلق نه هر دفعه فعل یا ترک.
اضافه نذورات یک محل
سؤال1081. برخى از مساجد، امامزاده‏ها و اماکن متبرّکه، نذورات فراوان و بیش از نیاز سالانه و متداوّل خود دارند، پس از هزینه بخشى از نذورات در مصارف ضرورى همان محل، اضافه آن باید صرف چه امورى شود؟
پاسخ:  براى نیازهاى مترقّبه در آینده، براى همان محل نگهدارى کنند، مثل تعمیرات یا توسعه آن محل و در صورتى که هیچ نیازى به عین یا مالیت آن نباشد، صرف آن در مسجد دیگر یا امامزاده دیگر مانع ندارد.
تبدیل چیزی که نذر کرده اند
سؤال1082. آیا کسى که نذر کرده فلان شب به عزاداران غذا بدهد، حتما باید آن را بپزد یا مى‏تواند گوشت و برنج و روغن را بین عزاداران تقسیم نماید؟
پاسخ:  اگر غذاى پخته را نذر کرده، باید آن را بپزد و بدهد.
سؤال1083. برخى از مردم در گذشته نذرهایى متناسب با آن زمان نموده و به آن عمل مى‏کردند، مثل آب دادن به عزاداران با مشک، روشن کردن شمع در امامزاده و... که برخى از آن موارد در این زمان از امور مرجوح و مصداق اسراف به شمار مى‏رود، آیا ادامه چنین نذرهایى لازم است؟
پاسخ:  اگر نذرى از تمام جهات مرجوح شد، لازم نیست به آن عمل شود، اما در فرض سؤال، به صورت‏هاى غیر مرجوح در رابطه با آن نذر عمل کند.
نذر زیارت عاشورا
سؤال1084. اگر کسى نذر کند که زیارت عاشورا بخواند، آیا باید با صد لعن و صد سلام بخواند یا بدون آن نیز کافى است؟
پاسخ:  باید زیارت عاشورا را با صد لعن و صد سلام بخواند.
مباشرت در نذر
سؤال1085. آیا در انجام نذر مباشرت نذر کننده لازم است؟ و مثلاً اگر غذایى که نذر کرده یا صلوات‏ها و قرآن نذر شده او را فرد دیگرى انجام دهد، عمل به نذر او تحقق یافته است؟
پاسخ:  مباشرت لازم است، مگر این که نذر به گونه‏اى باشد که شامل استیجار و استنابه و قبول از متبرّع باشد.

  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -