حدیث عشق الهی (مرجع تقلید آیةالله بهجت)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
سوال از این متن بسیار بسیار نورانی که در پاسـخ کسی آورده بودید، بسیار بسیار ممنونم...تشکر.
... در حدیث قدسی آمده است: «من طلبنی وجدنی ومن وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی ومن احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته...» هرکس مرا طلب کند می یابد، و کسیکه مرا بیابد می شناسد، و کسیکه مرا بشناسد دوستم خواهد داشت، و کسیکه دوستم بدارد عاشقم می شود و کسیکه عاشقم شد، عاشقش می شوم ... اگر امکان دارد، متن کامل آن را برایم محبت کنید. یک دنیا ممنونم و باز هم ممنونم!
مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی بهجت (قدس سره)
جواب این حدیث قدسي در کتاب مصباح الهدی صفحه 116 آمده است كه خدای سبحان ميفرمايد:
من طلبني وجدني و من وجدني عرفني و من عرفني احبني و من احبني عشقني و من عشقني عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعليّ ديته و من عليّ ديته فأنا ديته.
آن كس كه مرا طلب كند، مرا مي يابد و آن كس كه مرا يافت، مرا مي شناسد و آن كس كه مرا شناخت، مرا دوست مي دارد و آن كس كه مرا دوست داشت، به من عشق مي ورزد و آن كس كه به من عشق ورزيد، من نيز به او عشق مي ورزم و آن كس كه من به او عشق ورزيدم، او را مي كشم و آن كس را كه من بكشم، خونبهاي او بر من واجب است و آن كس كه خونبهايش بر من واجب شد، پس خود من خونبهاي او مي باشم. یاحقّ.
از این پایگاه دیدن کنید.


  

پاسخ به احکام شرعی