آیا رنگ کردن مو روزه را باطل می کند؟

بزرگ نمایی کوچک نمایی
سوال آيا رنگ كردن مو و يا حنا ورنگ حناي گياهي بر سر گذاشتن باعث ابطال روزه ميشود
مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی سیستانی(مدظله)

جواب اشکال ندارد و روزه باطل نمی شود. یاحق  

پاسخ به احکام شرعی