کفاره نذر

بزرگ نمایی کوچک نمایی

1- مقدار کفاره نذر

سؤال:لطفا مقدار پول کفاره نذر شکسته شده را بنویسید.

پاسخ:کفاره نذر مانند کفاره روزه ماه رمضان است باید 60 فقیر را سیر کند که امروزه (1386) معمولاً برای هر روز 300 تومان که مجموعاً 18000 تومان می شود محاسبه می کنیم. و باید به 60 نفر داده شود که می دانیم آن را صرف خریدن نان می کنند.

2- نذر پیاده رفتن به کربلا و از دست دادن توانایی

سؤال:شخصی نذر کرده است اربعین را پیاده به کربلا برود و مرقد امام حسین (علیه السلام) را زیارت کند ولی نذر خود را مقیّد به سال خاصی نکرده است. در سالهای اول بعد از انعقاد نذر که توانائی داشته برود آن را به تأخیر انداخته و بعداً ناتوان شده و نمی تواند با پای پیاده برود. اولاً به علت تأخیر از اولین زمان ممکن آیا کفاره حنث نذر به گردن او افتاده است؟ ثانیاً اگر پای پیاده نتواند برود بر او واجب است به هر حال راکبا نذر را بجا آورد یا اینکه متعلق چنین نذری پیاده رفتن است؟

پاسخ:اگر نذر او مطلق بوده و به سال خاصی نظر نداشته و ناگهان ناتوان شده کفاره ندارد ولی احتیاط آن است که سواره برود.

3- میزان کفاره نذر

سؤال:برای پرداخت کفاره نذر چقدر باید بپردازم و آیا می توانم به دفتر آیت الله مکارم شیرازی بدهم تا از آنجا به فقیر بدهند؟

پاسخ:کفاره ی آن اطعام 60 فقیر است و می توانید از طریق بخش (وجوهات) سایت اقدام نمایید


  

پاسخ به احکام شرعی