کد637
آدرس/نام فایل
عنوانقنوت
محتوا
حکم قنوت فراموش شده در نماز
سؤال: اگر انسان در نماز قنوت را فراموش نماید و بعد از رکوع آن رکعت یادش بیاید که قنوت را انجام نداده حکم آن چیست؟
پاسخ:مى تواند پس از رکوع قنوت را بجا آورد و سپس بدون این که رکوع کند به سجده مى رود و نمازش را ادامه دهد.
خواندن ذکر قنوت به فارسی
سؤال: 1- آیا می شود در نمازهای واجب قنوت را بصورت فارسی خواند؟ 2- در نمازهای دیگر مانند نماز شب و ... چگونه است؟ 3- آیا در قنوت می شود هر دعای که خواستیم بکنیم و یا هر آنچه را که از خدا می خواهیم در قنوت بیان کنیم؟
پاسخ:1- جایز نیست.
2- مانند مسأله قبل است.
3- آری تمام امور مشروع را می توانید از خدا بخواهید.
ذکر قنوت نماز واجب به فارسی
سؤال: آیا میتوان در قنوت نمازهای واجب به زبان فارسی دعا کرد؟
پاسخ:اشکال دارد.
وظیفه کسی که قنوت نمازش را فارسی می خوانده
سؤال: اگر کسی قبلا قنوت را به فارسی میخواند آیاالان می بایست نمازهایش را قضا کند؟
پاسخ:نماز های گذشته اش صحیح است ولی در آینده این کار را تکرار نکند.
خواندن قنوت در رکعت اول نماز
سؤال: اگر در رکعت اول نماز واجب علاوه بر رکعت دوم، قنوت خوانده شود، قنوت رکعت اول چه حکمی دارد؟
آیا سجده ی سهو بر نمازگزار واجب می شود؟
پاسخ:احتیاط سجده سهو است.
خواندن قنوت در رکعت اول نماز
سؤال: اگر در رکعت اول نماز واجب علاوه بر رکعت دوم، قنوت خوانده شود، قنوت رکعت اول چه حکمی دارد؟
آیا سجده ی سهو بر نمازگزار واجب می شود؟
پاسخ:احتیاط سجده سهو است.
صفحه والدآیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله), 626
نوع محتوا36
کلیدواژه هاقنوت (آیت الله مکارم)
شرح مختصر
کاربر2
تاریخ ایجاد
تاریخ ویرایش2012/06/11