کد2663
آدرس/نام فایل
عنوانصیغه عقد نکاح
محتوا
کیفیت وکالت مرد از طرف مقابل در اجراى صیغه
سؤال: براى عقد موقت اگر مرد خودش وکیل زن شود باید چگونه صیغه را قرائت کند تا صحیح باشد؟
پاسخ: در عقد موقّت بعد از تعیین مَهر و مدّت و اخذ وکالت از زن، مرد مى‌گوید: «اَنْکَحْتُ مُوَکِّلَتى لِنَفْسى فِى المُدّة المَعلومَة على المَهْر المَعلوم»، و بعد بلافاصله مرد مى‌گوید: «قَبِلْتُ هٰکَذا».
عقد ازدواج باطل
سؤال: آیا اگر مرد و زنى متوجه شوند که عقدشان اشتباه بوده باید دوباره بخوانند؟
پاسخ: در صورت اطمینان به بطلان عقد، باید آن را بطور صحیح انشاء کنند.‏
عقد ازدواج به روش سنى‌ها
سؤال: آیا عقد ازدواج به روش سنى‌ها صحیح است یا خیر؟
پاسخ: در عقد ازدواج پس از حصول شرایط صحت، انشاء جدى عقد کافى است خواه بر اساس مذهب اهل سنت نزد عدلین باشد یا نباشد.
اجراى صیغه عقد بدون آگاهى زن
سؤال: پدر من شهید شده‌اند و مادرم بعد از شهادت ایشان با آقایى ازدواج کرده‌اند که یک پسر داشت بعد از اینکه ما به سن تکلیف رسیدیم مادرم و همسرشان تصمیم گرفتند تا مسأله محرمیت را در خانه حل کنند براى خواهر بزرگ من و پسر خوانده‌ام، صیغه‌ مدت‌دار محرمیت خوانده‌اند و براى من و ابوى (پدر خوانده‌ام) هم همینطور. ولى بدون اطلاع دقیق من و خواهرم، پدرخوانده‌ام فقط به ما گفته بودند آیا مى‌خواهید در خانه راحت باشیم و مشکل محرمیت نداشته باشیم؟ و ما اظهار رضایت کردیم ولى نمى‌دانستیم این محرمیت چگونه حاصل مى‌شود یعنى نمى‌دانستیم قرار است ما را به عقد چه کسى درآورند، ولى ایشان همین اظهار رضایت براى راحت بودن با پسرشان را به مثابه اظهار رضایت براى صیغه تلقى کرده و صیغه را جارى کردند. با توجه به عدم علم من به چگونگى محرمیت، نظر مبارک حضرت عالى در مورد صحّت این عقد بفرمایید.
پاسخ: اگر شما مى‌دانستید آنچه قرار است اجرا شود، صیغه ازدواج موقّت شما با یک شخص است، ولو شخص را نشناسید، این ازدواج واقع شده و آثار شرعى بر آن مترتب است و همچنین اگر پس از اطلاع از اجراى صیغه و قبل از انقضاى آن سکوت اختیار نموده باشید که ناشى از رضایت باشد و در هر صورت رعایت احتیاط در این مسأله مطلوب است.
منبع: پایگاه معظم له
صفحه والدآیت الله العظمی خامنه ای (مدظله), 4294
نوع محتوا36
کلیدواژه ها
شرح مختصر
کاربر2
تاریخ ایجاد
تاریخ ویرایش2012/08/12