کد24498
آدرس/نام فایل
عنوانشماره تلفن و آدرس پایگاه اینترنتی دفاتر مراجع عظام تقلید
محتوا  
شماره تلفن و آدرس پایگاه اینترنتی دفاتر مراجع عظام تقلید را در ذیل برایتان معرفی میکنیم تا شما با تماس یا ارسال سؤال به دفتر مرجع تقلیدتان، کسب تکلیف کنید.
دفتر حضرت آیةالله العظمی امام خامنه ای در قم. (کد: 025 و شماره: 37746666).
پایگاه اینترنتی: http://www.leader.ir/
دفتر حضرت آیةالله العظمی سیستانی در قم. (کد: 025 و شماره  37741415).
پایگاه اینترنتی: http://www.sistani.org/
دفتر حضرت آیةالله العظمی مکارم شیرازی در قم. (کد: 025 و شماره: 37473).
پایگاه اینترنتی: http://makarem.ir/
دفتر حضرت آیةالله العظمی نوری همدانی در قم. (کد: 025 و شماره: 37741850).
پایگاه اینترنتی: http://www.noorihamedani.com/
دفتر حضرت آیةالله العظمی صافی گلپایگانی در قم. (کد: 025 و شماره: 37479).
پایگاه اینترنتی: http://saafi.com/
دفتر حضرت آیةالله العظمی شبیری زنجانی در قم. (کد: 025 و شماره: 37740321).
پایگاه اینترنتی: http://www.zanjani.ir/
دفتر حضرت آیةالله العظمی تبریزی در قم. (کد: 025 و شماره: 37744286).
پایگاه اینترنتی: http://www.tabrizi.org/
دفتر حضرت آیةالله العظمی فاضل لنکرانی در قم. (کد: 025 و شماره: 37706040).
پایگاه اینترنتی: http://lankarani.com/
دفتر حضرت آیةالله العظمی بهجت در قم. (کد: 025 و شماره: 37732740).
پایگاه اینترنتی: http://v0.bahjat.ir
دفتر حضرت آیةالله العظمی سبحانی در قم. (کد: 025 و شماره: 37743151).
پایگاه اینترنتی: http://tohid.ir/fa/persian
دفتر حضرت آیةالله العظمی وحید خراسانی در قم. (کد: 025 و شماره: 37740611).
پایگاه اینترنتی: http://wahidkhorasani.com
دفتر حضرت آیةالله العظمی مظاهری در اصفهان. (کد: 031 و شماره: 34494691).
پایگاه اینترنتی: http://www.almazaheri.org/
صفحه والدپاسخ های آماده, 23591
نوع محتوا
کلیدواژه ها
شرح مختصر
کاربر2
تاریخ ایجاد
تاریخ ویرایش2016/06/09