حکم کمک به خودارضائی مرجع تقلید آیةالله العظمی نوری همدانی

بزرگ نمایی کوچک نمایی
سوال اگر دختر جوانی در عمل خودارضایی بہ مردی کمک کند حالا با عکس یا صدا یا جملات و تصاویر ، برای دختر چہ حکمی دارد ؟
مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مدظله)
 
جواب:باسلام.
ــــــــــــــ
پناه بر خدا
آیا دختری به این بی تقوائی هست که با نامحرم چنین رفتاری دور از عفت داشته باشد؟
رفتار این دختر بی تقوا و آن مردک در حکم زنا هست.
باید متاسف بود برای بی تقوایانی که بجای کسب تقوا و بندگی خدا طوق اطاعت از شیطان به گردن انداخته اند و خود را به گناه شهوت آلوده میکنند.
به این دختر بگوئید از گناهش توبه کند و به ایشان بگوئید ترک اطاعت از شیطان و نورانیت بندگی خدا زیبنده زنان و دختران پاک دامن است. یاحقّ.

  

پاسخ به احکام شرعی