مطالب خواندنی

روزه بیماران و ناتوانان

بزرگ نمایی کوچک نمایی
بیماری کم خونی
سؤال:زنی‌ هستم‌ دارای‌ بیماری‌ کم‌ خونی‌، وقتی‌ روزه‌ می‌گیرم‌ خیلی‌ سست‌ و بی‌حال‌ می‌شوم‌ به‌ طوری‌ که‌ هر وقت‌ از جایم‌ بلند می‌شوم‌ سرم‌ گیج‌ می‌رود و بعضی‌ اوقات‌ هم‌ مجبور می‌شوم‌ نشسته‌ نماز بخوانم‌، حال‌ حرف‌ زدن‌ و راه‌ رفتن‌ هم‌ ندارم‌، در رابطه‌ با روزه‌ چه‌ تکلیفی‌ دارم؟
پاسخ: روزه‌ برای‌ شما واجب‌ نیست‌
کسی که از اول تکلیف روزه نگرفته
سؤال:کسی‌ که‌ سالهای‌ اول‌ تکلیف‌ نماز نخوانده‌ و روزه‌ نگرفته‌ است‌ و اکنون‌ نمی‌داند چند سالگی‌ به‌ تکلیف‌ رسیده‌ است‌ وظیفه‌اش‌ چیست؟
پاسخ: به‌ هر اندازه‌ که‌ می‌داند به‌ تکلیف‌ رسیده‌ قضا واجب‌ است‌.ــ(به‌ هر مقدار که‌ یقین‌ دارد به‌ تکلیف‌ رسیده‌ باید قضای‌ نمازها و روزه‌ها را بجا بیاورد و برای‌ هر روزه‌ کفاره‌ هم‌ بدهد یعنی‌ یا دو ماه‌ روزه‌ بگیرد که‌ سی‌ و یک‌ روز آن‌ پی‌ در پی‌ باشد و یا شصت‌ فقیر را سیر کند.)
ضرر بدنی
سؤال: اینجانب‌ به‌ علّت‌ عمل‌ غدّه‌های‌ بزاقی‌، ترشّحات‌ بدنم‌ کم‌ شده‌ است‌ به‌ طوری‌ که‌ روزه‌ گرفتن‌ برایم‌ ضرر دارد، امّا با خورردن‌ مقدار کمی‌ آب‌ مشکلم‌ حل‌ّ می‌شود، حال‌ من‌ نسبت‌ به‌ روزه‌ام‌ چه‌ وظیفه‌ای‌ دارم‌؟
پاسخ: روزه‌ برای‌ شما واجب‌ نیست‌ ولی‌ سزاوار است‌ از غیر از آب‌ امساک‌ داشته‌ باشید.
ملاک پیری برای روزه نگرفتن
سؤال: در مسأله 1312 رساله‌ آمده‌ است‌ کسی‌ که‌ به‌ واسطه پیری‌ نمی‌تواند روزه‌ بگیرد یا برای‌ او مشقّت‌ دارد روزه‌ واجب‌ نیست‌. آیا ملاک‌ و معیار در پیری‌ بالا بودن‌ سن‌ّ است‌ یا صدق‌ عرفی‌؟
پاسخ:مناط‌ نتوانستن‌ یا مشقّت‌ عرفی‌ داشتن‌ است‌.
منع پزشک از گرفتن روزه و اعتقاد بیمار مبنی بر توانایی
سؤال: اگر دکتر مؤمن و متخصّص بیماری را از روزه منع کند، ولی بیمار معتقد باشد که روزه برای او ضرری ندارد، چه باید بکند؟
پاسخ: اگر بداند، باید روزه بگیرد.
شرایطی پزشکی که روزه‌دار را منع از روزه می‌کند
سؤال: پزشکی که مریض را از روزه منع مى‌کند، آیا لازم است که حتماً ملزم به امور دینی و مؤمن باشد یا اینکه فقط حاذق و متخصّص در کار خود باشد، کفایت می‌کند؟
پاسخ: اگر در گفتار ثقه و وارسته باشد، کفایت می‌کند.
مشقّت در روزه
سؤال: منظور از مشقتی که به واسطۀ آن پیرمردها و پیرزن‌ها یا دختران تازه به بلوغ رسیده، نمی‌توانند روزه بگیرند، چیست
پاسخ: طاقت‌فرسا باشد و آنها را از کارهای معمولی باز دارد
تشخیص بیماری مبنی بر مضر بودن
سؤال: اگر پزشک منعی برای روزۀ بیمار نداند، ولی خود بیمار روزه را برای خود مضر بداند، آیا می‌تواند روزه نگیرد؟
پاسخ: اگر بداند ضرر دارد، می‌تواند روزه نگیرد.
خوف ضرر احتمالی
سؤال: آیا احتمال ضرر برای روزه‌دار و خوف از ضرر احتمالی موجب ساقط شدن روزه از انسان می‌شود یا اینکه حتماً باید یقین کند؟
پاسخ: اگر دکتر متدین و متخصّص تشخیص دهد که نباید روزه بگیرد، نباید روزه بگیرد.
روزه‌خواری جهت جلوگیری از ضعف
سؤال: من وقتی روزه می‌گیرم دچار ضعف می‌شوم و در اوقات عادی مشکلی ندارم، ولی اگر امتحان داشته باشم، نمی‌توانم به خوبی درس بخوانم و در ماه مبارک رمضان گذشته امتحان داشتم و چون درس‌ها را تا آن زمان مطالعه نکرده بودم، دچار این اضطراب شدم که شاید با گرفتن روزه نتوانم در امتحان موفّق شوم. به همین جهت روزه نگرفتم. البتّه با تمام شدن امتحانات، باقی‌ماندۀ ماه مبارک را روزه گرفتم. در این صورت، حکم روزه‌هایى را که برای امتحان نگرفتم، چیست؟ و از نظر قضا و کفاره چه وظیفه‌ای دارم؟
پاسخ: قضای آنها را باید بگیرید.
روزه‌خواری به دستور پزشک
سؤال: این جانب چند سالی را بیماری خاصی داشتم که به تشخیص پزشک، روزه برایم مضر بوده است، اما دو سال پیش با مراجعه به متخصّص دیگری، ایشان گفت که روزه برای من ضرر و اشکالی ندارد و روزه‌هایم را در این دو سال گرفته‌ام. تکلیف آن چند سال که روزه نگرفته‌ام، چه می‌شود؟ از نظر قضا و کفاره چه وظیفه‌ای دارم؟
پاسخ: قضا ندارد و اگر وضع مالی شما متوسط و بالاست، کفاره دارد.