مطالب خواندنی

سجده

بزرگ نمایی کوچک نمایی
حکم مهرهایی که از خاک کاظمین تهیه شده
سؤال: بتازگی شنیده ام که نمی توان از خاک کاظمین برای مهر نماز استفاده کرد! آیا چنین مطلبی صحت دارد؟
پاسخ:خیر، چنین مطلبی صحیح نیست ولی فضیلت تربت کربلا را ندارد.
عدم جواز سجده بر الیاف پنبه ای
سؤال: در مواقعی که مُهر وجود ندارد و سجده بر سنگ و چوب مشکلی نیست، آیا در خصوص الیاف پنبه نیز مشکلی هست یا خیر؟
پاسخ:در موارد عادی هم سجده بر سنگ و چوب اشکال ندارد و سجده بر الیاف پنبه جایز نیست.
فلسفه مهر در نماز
سؤال: آیا بهتر است که بعد از نماز مهر را ببوسیم یا نبوسیم؟ آیا نزد شیعه مهر تقدس دارد؟
پاسخ:بهتر است بعد از نماز سجده شکر بجا آورید. ومهر اگر تربت حضرت سیدالشهداء باشد دارای شرافت و فضیلت است. ولی به صورت کلی مهر قطعه ای از زمین پاک است که برای سهولت دسترسی به این صورت در آمده و تقدس خاصی ندارد.
فضیلت سجده بر تربت امام حسین (علیه السلام)
سؤال: آیا یک شیعه دوستدار اهل بیت بر تربت امام حسین (علیه السلام) سجده کند حتما نمازش قبول میشود؟
پاسخ:این امر در قبولی نماز و جبران کاستی های آن موثر است و یادآور خدمات شهدای اسلام و سبب الگو گرفتن از آنهاست.
شک در تعداد سجود بجا آورده شده
سؤال: اگر در حالت سجده یا بعد از آن شک کنیم یک یا دو سجده انجام داده ایم چه باید کنیم؟
پاسخ:باید یک سجده دیگر انجام دهید مگر این که وارد فعل بعد مانند تشهد شده باشید.
شک در تعداد سجده نماز واجب
سؤال: در تعداد سجده اگر شک کنیم (که یک سجده انجام داده ایم یا دو سجده) چه کنیم؟
پاسخ:اگر هنوز از سجده نگذشته و داخل در عمل بعد نشده اید باید یک سجده دیگر بجای آورد
سجده با پیشانی آرایش کرده
سؤال: اگر به صورت کرم مالیده شده باشد به طوری که به پیشانی اگر دست بزنیم چرب میشود، با آن می توان سجده کرد؟
خانم ها هنگام آرایش به صورت خود انواع کرم ها و پودر رنگی می زنند در این صورت با پیشانی آغشته به آنها می توان سجده کرد؟
پاسخ:اگر چربی به طوری نباشد که بصورت یک قشر روی پوست قرار گرفته باشد سجده مانعی ندارد.
بجا آوردن یک سجده در نماز به تبعیت از امام
سؤال: اگر در نماز جماعت امام در رکعت آخر 1 سجده بجا آورده و مامومین - با وجود اطلاع و برخی بدون اطلاع - به تبعیت از امام 1 سجده بجا آورند تکلیف چیست؟
پاسخ:آنهایی که توجه نداشته اند نمازشان صحیح است و باید قضای آن سجده را بلافاصله بعد از نماز بجا آورده باشند و دو سجده سهو نیز بجا آورند و الا نماز را باید اعاده کنند و آنها که آگاهانه یک سجده را ترک کرده اند باید نماز را اعاده کنند.
بستن مُهر نماز به پیشانی
سؤال: آیا در مکه و مدینه که استفاده از مهر مشکلاتی به وجود می آورد، می توان مهری را روی پیشانی گذاشت و روی آن را با شال، چفیه، دستمال و ... بست؟ نماز در این حالت چه حکمی دارد؟
پاسخ:جایز نیست.
حایل شدن چادر بین پیشانی و مُهر در نماز
سؤال: اگر در سجده چادر بین پیشانی و مهر قرار بگیرد حکم چیست؟
پاسخ:بین مهر و پیشانی نباید حایل باشد.
برداشتن پیشانی از سجده برای رفع مانع
سؤال: من چند بار در سجده وقتی پیشانی ام روی مهر بود برای اینکه موهایم را که مانع بود کنار بزنم پیشانی ام را برداشتم و دوباره گذاشتم، البته از مسئله آگاه نبودم و نمی دانستم نماز باطل است فقط اختیاراً برداشتم و فقط از مسئله (مو که مانع باشد) اطلاع داشتم. حالا باید نماز های قبل را اعاده کنم یا خیر؟ اگر می بایست اعاده اعاده کنم، یادم نیست که آن ها کدامیک از نمازهای پنجگانه بوده، فقط می دانم چند نماز بوده در این صورت تکلیف من چیست؟
پاسخ:در صورتیکه برای فراگرفتن مسئله کوتاهی نکرده باشید نمازهای گذشته شما صحیح است.
سجده بر مهری که رنگش تیره شده
سؤال: سجده بر روی قسمت نوشته شده مهر و همچنین مهری که رنگ آن تیره شده چه حکمی دارد؟
پاسخ:معمولاً آن رنگ جسمیت ندارد و برای سجده مضر نیست مگر آن که خیلی زیاد باشد و سجده بر طرف نوشته اشکالی ندارد ولی بهتر ترک آن است.
سجده بر سیمان و موزائیک
سؤال: سجده کردن بر سیمان و موزائیک، آهک و گچ پخته، و همچنین تیمّم بر آنها چه حکمى دارد؟
پاسخ:سجده بر آنها جایز است؛ ولى تیمّم بر آنها اشکال دارد.
سجده بر طرف برجستگی مهر
سؤال: اگر کسی در نماز مهرش به طرف برجستگی اش باشد ( جایی که بر روی آن چیزی حک شده است) و به همان صورت نماز بخواند آیا نمازش باطل است؟
پاسخ:اشکالی ندارد.
سجده بر فرش
سؤال: شنیده شده که حضرت آیت الله مکارم نظر داده اند که میتوان برروی فرش نیز سجده کرد درصورتیکه دررساله ایشان چنین چیزی ذکر نشده است . آیا این نقل صحیح است یاخیر؟
پاسخ:سجده بر فرش جائز نیست مگر بعنوان تقیّه و در مساجد اهل سنت.
سجده بر دستمال کاغذی و کاغذ خط دار
سؤال: آیا سجده بر دستمال کاغذى و کاغذى که روى آن خط کشى شده جایز است؟
پاسخ:سجده بر دستمال کاغذى و همچنین ورق خط کشى شده جایز است در صورتى که خطها مانع رسیدن پیشانى بر کاغذ نباشند و یا بین خطها به مقدارى که سجده صحیح است فاصله باشد.
سجده بر طرف برجسته مهر
سؤال: آیا سجده نمودن بر طرف نوشته شده مهرها(مثل این که مى نویسند (تربت اعلا مال کربلا) جایز است یا احتیاط مى فرمایید؟ جهت احتیاط چیست؟
پاسخ:اشکالى ندارد مگردر مواردى که دستاویزى به دست دشمنان بدهد.
سجده بر سنگ مرمر و سیمان
سؤال: آیا سجده بر سیمان و موزاییک و سنگ مرمر جایز است؟
پاسخ:اشکالى ندارد.
 سجده بر اسکناس
سؤال: آیا سجده بر کاغذ رنگى که در اصل عکس رنگى است (مثل اسکناس) جایز است؟
پاسخ:رنگى که جرم نداشته باشد مانع نیست ولى بهتر است از سجده بر اسکناس خوددارى شود.
سجده بر برگ نخل و نخ کنف
سؤال: هنگامى که شیعیان جهت اقامه نماز به مسجد الحرام و مسجد النّبى مشرّف مى شوند، بعضاً از مهر یا کاغذ، یا چوب، یا حصیر، یا مانند آن، به صورت بارز و آشکار استفاده مى کنند، و در نتیجه با هتک حرمت و برخورد انفعالى وهّابیّون، یا افراد متعصّب سایر مذاهب اسلامى مواجه مى شوند، که گاهى منجر به درگیرى مى شود. لذا به منظور جلوگیرى از این صحنه هاى ناخوشایند، دو نمونه سجّاده که در محلّ سجده به جاى مهر و حصیر «برگ نخل خرما» و نخ کنف «گونى بافى» جهت رفع حسّاسیّت مذکور به طور نامحسوس تعبیه شده که به پیوست ارسال مى گردد; خواهشمند است حضرتعالى نظر مبارک خود را در مورد سجده بر نخ کنف «نخ گونى بافى» و حصیر «برگ نخل» تعبیه شده روى سجّاده هاى مزبور مرقوم فرمایید.
پاسخ:در صورتى که از برگ نخل بوده باشد اشکالى ندارد; ولى از کنف اشکال دارد.
سجده بر طرف نوشته یا منقوش مهر
سؤال: آیا سجده بر مهرهایى که جملاتى مانند: «تربت اعلا ـ مال کربلا» یا نام پنج تن آل عبا را بر روى آن نوشته اند جایز است؟ به طور کلّى سجده بر طرف نوشته، یا منقوش مهر چه حکمى دارد؟
پاسخ:اشکال ندارد; ولى اگر عکس گنبد و بارگاه است، بهتر است آن را محو کند.
سجده بر تسبیح "شاه مقصود"
سؤال: آیا می توان بر روی مهره های تسبیح که معروف به تسبیح "شاه مقصود" هستند سجده کرد ؟
پاسخ:در صورتیکه همان سنگ مخصوص بوده باشد سجده بر آن مانعی ندارد.
استفاده از مُهرهای رکعت شمار در نماز
سؤال: خواندن نماز با مهرهای که تعداد رکعات را نشان می دهد چه حکمی دارد؟
پاسخ:اشکالی ندارد.
مانع شدن موی سر بین مهر نماز و پیشانی
سؤال: بنده چند نماز را طوری بجا آورده ام که در سجده، مو حایل تمام یا قسمتی از مهر و پیشانی ام بوده و مسأله را هم نمی دانستم، تکلیفم چیست؟
پاسخ:در صورتیکه تمام پیشانی را نگرفته باشد یا احتمال بدهید چنین بوده نماز شما صحیح است.
بودن کِرم در پیشانی هنگام سجده
سؤال: هنگام سجده بودن کِرم بر روی پیشانی چه حکمی دارد؟
پاسخ:به مقدار کم مانع نیست و سجده صحیح می باشد.
محدوده خاک کربلا
سؤال: محدوده خاک کربلا تا کجاست؟
پاسخ:روایات در این زمینه مختلف است که در بعضی هفتاد ذراع، بعضی چهار میل و در بعضی پنج فرسخ آمده است. شاید اینها اشاره به تفاوت درجات این تربت هاست و احتیاط آن است که آنچه نزدیک به قبر است و در اختیار قرار می گیرد مورد استفاده قرار گیرد مخصوصاً در تغییراتی که برای قبر شریف صورت می گیرد مقداری تربت به دست می آید و در صورتیکه منظور استشفاء برای خوردن باشد باید از تربتی باشد که از محدوده قبر گرفته شده باشد.
شنیدن آیه سجده دار
سؤال: لطفاً در مورد سجده واجب قرآن به سؤالات زیر پاسخ دهید:

1ـ اگر حرف یا کلمه اى از آن آیات سجده واجب خوانده شود، آیا سجده واجب مى شود؟

2ـ آیا لازم است بر مهر سجده کرد، یا مى توان انگشتان دست را به عنوان مهر قرار داد؟

3ـ شنیدن آیه سجده واجب به طور غیر مستقیم چه حکمى دارد؟
پاسخ:با خواندن تمام آیه سجده، یا شنیدن آن، سجده واجب مى شود، و در مثل شنیدن از رادیو یا نوار، احتیاط انجام سجده است. و باید پیشانى را روى چیزى بگذارد که سجده بر آن جایز است.
مرور آیه های سجده دار در ذهن
سؤال: اگر آیه سجده را با چشم نگاه کرده و درون دلمان بخوانیم آیا باید سجده کنیم؟
پاسخ:سجده واجب نیست.
نحوه انجام سجده واجب قرآن
سؤال: - در سجده های واجب در قرائت آیه های از قرآن که سجده واجب دارند :
1- آیا باید سجده رو به قبله باشد؟
2- آیا باید سجده بر چیزی که سجده بر آن صحیح است باشد یا اینکه بر هر چیز دیگری می توان سجده کرد؟
3- آیا در سجده باید ذکر خاصی گفته شود؟
4- آیا می توان در سجده هیچ ذکری نگفت؟
5- آیا همان لحظه شنیدن آیه سجده دار باید سجده کرد یا اینکه سجده را می توان به تاخیر انداخت؟
6- برای سجده وضو یا غسل لازم است؟
پاسخ:تنها لازم است با خواندن یا شیدن کل ایه بر مهر و امثال آن سجده شود و شروط دیگر و ذکر خاصی ندارد و بهتر است ذکر سجده را بگوید.
شنیدن آیه سجده دار از رادیو و تلویزیون
سؤال: اگرآیه سجده رااز رادیو یا تلویزیون بشنویم آیا سجده واجب است؟
پاسخ:اگر قرائت قرآن به طور مستقیم پخش شود سجده کردن واجب است و اگر مستقیم نباشد احتیاط است.
شنیدن آیه سجده دار هنگام نماز
سؤال: شخصی در مسجد مشغول خواندن نماز واجب به صورت فرادی است، در همین حین شخص دیگری مشغول خواندن آیه سجده دار از پشت بلندگو می شود. لطفا بفرمایید در هر یک از حالات زیر وظیفه نمازگزار چیست؟
در سجده نماز واجب باشد.یادر غیر سجده از نماز واجب باشد.
پاسخ:اگر در سجده نیست، سجده می کند و بنابراحتیاط نماز را اعاده می نماید و اگر در سجده است سجده دیگری لازم نیست.
خواندن آیات سجده در جایی که امکان سجده نیست
سؤال: هر روز پشت میز اداره مقداری قران می خوانم. هنگام خواندن آیاتی که سجده واجب دارد امکان سجده بر زمین مطابق با عرف وجود ندارد، چه باید بکنم ؟
پاسخ:آیه سجده را بعدا بخوانید و سجده آن را انجام دهید.
طهارت لباس و بدن در سجده سهو و سجده واجب قرآن
سؤال: آیا انجام سجدۀ سهو و سجدۀ واجب قرآن به طهارت بدن و لباس نیاز دارد؟
پاسخ:در سجده سهو، باید بدن و لباس طاهر باشند ولی در سجده واجب قرآن لازم نیست.
 به هم خوردن تعادل هنگام سجده
سؤال: شخصى در حال رفتن به سجود طورى تعادلش به هم خورد که به پشت سر افتاد، آیا نماز او باطل است؟
پاسخ:هرگاه قبل از آن که صورت نمازبه هم بخورد به حال اوّل برگردد مانعى ندارد.
گفتن ذکر سجده هنگام برخاستن از سجده
سؤال: اگر در نماز قسمتی از یک ذکر مثلا سجده به خاطر سریع خواندن نماز در طی حرکت گفته شود، آیا نماز باطل است و باید اعاده شود؟
پاسخ:در صورتی که عمدا ذکر واجب را این چنین بگوید باید نماز را اعاده کند.
محل جلسه استراحت در نماز
سؤال: محل و احکام جلسه استراحت در نماز را بفرمایید.
پاسخ:بین دو سجده احتیاط واجب انجام آنست و بعد از دو سجده مستحب است.
وجوب آرامش بدن بعد از سجده اول
سؤال: اگر بعد از سجده که بلند می شویم بدون مکث به سجده دوم برویم نماز باطل می شود؟
پاسخ:اشکال دارد، باید مکث مختصری که نام آن جلسه استراحت است انجام شود.
مکث کردن بعد از سجده ها
سؤال: آیا پس از اتمام دو سجده لازم است که انسان قدری مکث کند و به اصطلاح جلسه استراحت داشته باشد یا اینکه می تواند بلافاصله برخیزد و نماز را ادامه دهد؟
پاسخ:جلسه استراحت بعد از دو سجده مستحب است.
آگاهی از روی زمین نبودن یکی از هفت عضو پس از سجده
سؤال:  اگر بعد سر برداشتن از سجده متوجه شویم که سهوا یکی از هفت قسمتی که در سجده باید روی زمین قراربگیرد , روی زمین قرار نگرفته (یا به طور کامل قرار نگرفته) , آیا نماز صحیح است؟
پاسخ:آری نماز صحیح است.
کسی که بر روی صندلی سجده می کند
سؤال: کسى که سجده را روى صندلى بجا مى آورد اگر با کفش نماز بخواند چه صورتى دارد؟
پاسخ:اشکالى ندارد ولى بهتر است کفش را بیرون آورد.
محل پیشانی در سجده
سؤال: آیا می توانیم از هر قسمت از عرض پیشانی در سجده استفاده کنیم؟
پاسخ:اشکالی ندارد.
نحوه قرار گرفتن انگشتان در سجده
سؤال: آیا در سجده به جز شست پا نباید انگشتان دیگر پا روی زمین باشد؟ یا اگر هر پنج انگشت به طور صحیح روی زمین بود اشکالی دارد؟
پاسخ:دو انگشت بزرگ پا روی زمین باشد کافی است و قرار گرفتن بقیه انگشتان لازم نیست اما اشکالی ندارد.
گذاشتن آرنج بر زمین هنگام سجده
سؤال: آیا مردان می توانند آرنج خود را در سجده نمازهای واجب بر روی زمین بگذارند؟
پاسخ:بهتر است مردان آرنج هایشان روی زمین قرار نگیرد.
پوشیدن دستکش در نماز
سؤال: آیا پوشیدن دستکش در نماز اشکالی دارد؟
پاسخ:پوشیدن دستکش اشکالی ندارد.

  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -