مطالب خواندنی

سجده

بزرگ نمایی کوچک نمایی
حکم مهرهایی که از خاک کاظمین تهیه شده
سؤال: بتازگی شنیده ام که نمی توان از خاک کاظمین برای مهر نماز استفاده کرد! آیا چنین مطلبی صحت دارد؟
پاسخ:خیر، چنین مطلبی صحیح نیست ولی فضیلت تربت کربلا را ندارد.
عدم جواز سجده بر الیاف پنبه ای
سؤال: در مواقعی که مُهر وجود ندارد و سجده بر سنگ و چوب مشکلی نیست، آیا در خصوص الیاف پنبه نیز مشکلی هست یا خیر؟
پاسخ:در موارد عادی هم سجده بر سنگ و چوب اشکال ندارد و سجده بر الیاف پنبه جایز نیست.
فلسفه مهر در نماز
سؤال: آیا بهتر است که بعد از نماز مهر را ببوسیم یا نبوسیم؟ آیا نزد شیعه مهر تقدس دارد؟
پاسخ:بهتر است بعد از نماز سجده شکر بجا آورید. ومهر اگر تربت حضرت سیدالشهداء باشد دارای شرافت و فضیلت است. ولی به صورت کلی مهر قطعه ای از زمین پاک است که برای سهولت دسترسی به این صورت در آمده و تقدس خاصی ندارد.
فضیلت سجده بر تربت امام حسین (علیه السلام)
سؤال: آیا یک شیعه دوستدار اهل بیت بر تربت امام حسین (علیه السلام) سجده کند حتما نمازش قبول میشود؟
پاسخ:این امر در قبولی نماز و جبران کاستی های آن موثر است و یادآور خدمات شهدای اسلام و سبب الگو گرفتن از آنهاست.
شک در تعداد سجود بجا آورده شده
سؤال: اگر در حالت سجده یا بعد از آن شک کنیم یک یا دو سجده انجام داده ایم چه باید کنیم؟
پاسخ:باید یک سجده دیگر انجام دهید مگر این که وارد فعل بعد مانند تشهد شده باشید.
شک در تعداد سجده نماز واجب
سؤال: در تعداد سجده اگر شک کنیم (که یک سجده انجام داده ایم یا دو سجده) چه کنیم؟
پاسخ:اگر هنوز از سجده نگذشته و داخل در عمل بعد نشده اید باید یک سجده دیگر بجای آورد
سجده با پیشانی آرایش کرده
سؤال: اگر به صورت کرم مالیده شده باشد به طوری که به پیشانی اگر دست بزنیم چرب میشود، با آن می توان سجده کرد؟
خانم ها هنگام آرایش به صورت خود انواع کرم ها و پودر رنگی می زنند در این صورت با پیشانی آغشته به آنها می توان سجده کرد؟
پاسخ:اگر چربی به طوری نباشد که بصورت یک قشر روی پوست قرار گرفته باشد سجده مانعی ندارد.
بجا آوردن یک سجده در نماز به تبعیت از امام
سؤال: اگر در نماز جماعت امام در رکعت آخر 1 سجده بجا آورده و مامومین - با وجود اطلاع و برخی بدون اطلاع - به تبعیت از امام 1 سجده بجا آورند تکلیف چیست؟
پاسخ:آنهایی که توجه نداشته اند نمازشان صحیح است و باید قضای آن سجده را بلافاصله بعد از نماز بجا آورده باشند و دو سجده سهو نیز بجا آورند و الا نماز را باید اعاده کنند و آنها که آگاهانه یک سجده را ترک کرده اند باید نماز را اعاده کنند.
بستن مُهر نماز به پیشانی
سؤال: آیا در مکه و مدینه که استفاده از مهر مشکلاتی به وجود می آورد، می توان مهری را روی پیشانی گذاشت و روی آن را با شال، چفیه، دستمال و ... بست؟ نماز در این حالت چه حکمی دارد؟
پاسخ:جایز نیست.
حایل شدن چادر بین پیشانی و مُهر در نماز
سؤال: اگر در سجده چادر بین پیشانی و مهر قرار بگیرد حکم چیست؟
پاسخ:بین مهر و پیشانی نباید حایل باشد.
برداشتن پیشانی از سجده برای رفع مانع
سؤال: من چند بار در سجده وقتی پیشانی ام روی مهر بود برای اینکه موهایم را که مانع بود کنار بزنم پیشانی ام را برداشتم و دوباره گذاشتم، البته از مسئله آگاه نبودم و نمی دانستم نماز باطل است فقط اختیاراً برداشتم و فقط از مسئله (مو که مانع باشد) اطلاع داشتم. حالا باید نماز های قبل را اعاده کنم یا خیر؟ اگر می بایست اعاده اعاده کنم، یادم نیست که آن ها کدامیک از نمازهای پنجگانه بوده، فقط می دانم چند نماز بوده در این صورت تکلیف من چیست؟
پاسخ:در صورتیکه برای فراگرفتن مسئله کوتاهی نکرده باشید نمازهای گذشته شما صحیح است.
سجده بر مهری که رنگش تیره شده
سؤال: سجده بر روی قسمت نوشته شده مهر و همچنین مهری که رنگ آن تیره شده چه حکمی دارد؟
پاسخ:معمولاً آن رنگ جسمیت ندارد و برای سجده مضر نیست مگر آن که خیلی زیاد باشد و سجده بر طرف نوشته اشکالی ندارد ولی بهتر ترک آن است.
سجده بر سیمان و موزائیک
سؤال: سجده کردن بر سیمان و موزائیک، آهک و گچ پخته، و همچنین تیمّم بر آنها چه حکمى دارد؟
پاسخ:سجده بر آنها جایز است؛ ولى تیمّم بر آنها اشکال دارد.
سجده بر طرف برجستگی مهر
سؤال: اگر کسی در نماز مهرش به طرف برجستگی اش باشد ( جایی که بر روی آن چیزی حک شده است) و به همان صورت نماز بخواند آیا نمازش باطل است؟
پاسخ:اشکالی ندارد.
سجده بر فرش
سؤال: شنیده شده که حضرت آیت الله مکارم نظر داده اند که میتوان برروی فرش نیز سجده کرد درصورتیکه دررساله ایشان چنین چیزی ذکر نشده است . آیا این نقل صحیح است یاخیر؟
پاسخ:سجده بر فرش جائز نیست مگر بعنوان تقیّه و در مساجد اهل سنت.
سجده بر دستمال کاغذی و کاغذ خط دار
سؤال: آیا سجده بر دستمال کاغذى و کاغذى که روى آن خط کشى شده جایز است؟
پاسخ:سجده بر دستمال کاغذى و همچنین ورق خط کشى شده جایز است در صورتى که خطها مانع رسیدن پیشانى بر کاغذ نباشند و یا بین خطها به مقدارى که سجده صحیح است فاصله باشد.
سجده بر طرف برجسته مهر
سؤال: آیا سجده نمودن بر طرف نوشته شده مهرها(مثل این که مى نویسند (تربت اعلا مال کربلا) جایز است یا احتیاط مى فرمایید؟ جهت احتیاط چیست؟
پاسخ:اشکالى ندارد مگردر مواردى که دستاویزى به دست دشمنان بدهد.
سجده بر سنگ مرمر و سیمان
سؤال: آیا سجده بر سیمان و موزاییک و سنگ مرمر جایز است؟
پاسخ:اشکالى ندارد.
 سجده بر اسکناس
سؤال: آیا سجده بر کاغذ رنگى که در اصل عکس رنگى است (مثل اسکناس) جایز است؟
پاسخ:رنگى که جرم نداشته باشد مانع نیست ولى بهتر است از سجده بر اسکناس خوددارى شود.
سجده بر برگ نخل و نخ کنف
سؤال: هنگامى که شیعیان جهت اقامه نماز به مسجد الحرام و مسجد النّبى مشرّف مى شوند، بعضاً از مهر یا کاغذ، یا چوب، یا حصیر، یا مانند آن، به صورت بارز و آشکار استفاده مى کنند، و در نتیجه با هتک حرمت و برخورد انفعالى وهّابیّون، یا افراد متعصّب سایر مذاهب اسلامى مواجه مى شوند، که گاهى منجر به درگیرى مى شود. لذا به منظور جلوگیرى از این صحنه هاى ناخوشایند، دو نمونه سجّاده که در محلّ سجده به جاى مهر و حصیر «برگ نخل خرما» و نخ کنف «گونى بافى» جهت رفع حسّاسیّت مذکور به طور نامحسوس تعبیه شده که به پیوست ارسال مى گردد; خواهشمند است حضرتعالى نظر مبارک خود را در مورد سجده بر نخ کنف «نخ گونى بافى» و حصیر «برگ نخل» تعبیه شده روى سجّاده هاى مزبور مرقوم فرمایید.
پاسخ:در صورتى که از برگ نخل بوده باشد اشکالى ندارد; ولى از کنف اشکال دارد.
سجده بر طرف نوشته یا منقوش مهر
سؤال: آیا سجده بر مهرهایى که جملاتى مانند: «تربت اعلا ـ مال کربلا» یا نام پنج تن آل عبا را بر روى آن نوشته اند جایز است؟ به طور کلّى سجده بر طرف نوشته، یا منقوش مهر چه حکمى دارد؟
پاسخ:اشکال ندارد; ولى اگر عکس گنبد و بارگاه است، بهتر است آن را محو کند.
سجده بر تسبیح "شاه مقصود"
سؤال: آیا می توان بر روی مهره های تسبیح که معروف به تسبیح "شاه مقصود" هستند سجده کرد ؟
پاسخ:در صورتیکه همان سنگ مخصوص بوده باشد سجده بر آن مانعی ندارد.
استفاده از مُهرهای رکعت شمار در نماز
سؤال: خواندن نماز با مهرهای که تعداد رکعات را نشان می دهد چه حکمی دارد؟
پاسخ:اشکالی ندارد.
مانع شدن موی سر بین مهر نماز و پیشانی
سؤال: بنده چند نماز را طوری بجا آورده ام که در سجده، مو حایل تمام یا قسمتی از مهر و پیشانی ام بوده و مسأله را هم نمی دانستم، تکلیفم چیست؟
پاسخ:در صورتیکه تمام پیشانی را نگرفته باشد یا احتمال بدهید چنین بوده نماز شما صحیح است.
بودن کِرم در پیشانی هنگام سجده
سؤال: هنگام سجده بودن کِرم بر روی پیشانی چه حکمی دارد؟
پاسخ:به مقدار کم مانع نیست و سجده صحیح می باشد.
محدوده خاک کربلا
سؤال: محدوده خاک کربلا تا کجاست؟
پاسخ:روایات در این زمینه مختلف است که در بعضی هفتاد ذراع، بعضی چهار میل و در بعضی پنج فرسخ آمده است. شاید اینها اشاره به تفاوت درجات این تربت هاست و احتیاط آن است که آنچه نزدیک به قبر است و در اختیار قرار می گیرد مورد استفاده قرار گیرد مخصوصاً در تغییراتی که برای قبر شریف صورت می گیرد مقداری تربت به دست می آید و در صورتیکه منظور استشفاء برای خوردن باشد باید از تربتی باشد که از محدوده قبر گرفته شده باشد.
شنیدن آیه سجده دار
سؤال: لطفاً در مورد سجده واجب قرآن به سؤالات زیر پاسخ دهید:

1ـ اگر حرف یا کلمه اى از آن آیات سجده واجب خوانده شود، آیا سجده واجب مى شود؟

2ـ آیا لازم است بر مهر سجده کرد، یا مى توان انگشتان دست را به عنوان مهر قرار داد؟

3ـ شنیدن آیه سجده واجب به طور غیر مستقیم چه حکمى دارد؟
پاسخ