مطالب خواندنی

مسائل متفرقه نماز جماعت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 

تشکیل نماز جماعت با دو نفر

سؤال1292. آیا مى‏توان با دو نفر (مثلاً زن و شوهر یا خواهر و برادر) نماز جماعت اقامه کرد؟

پاسخ: بله، مى‏توان.

 حرکت دست و پا هنگام قرائت امام جماعت

سؤال1293. در هنگام قرائت، آیا حرکت دست و پا مانعى دارد؟

پاسخ: اگر به مقدار کمى باشد، مانعى ندارد.

موارد بطلان نماز جماعت و بطلان اصل نماز

سؤال1294. لطفا مواردى که موجب بطلان اصل نماز مى‏شود و نیز مواردى که فقط موجب بطلان نماز جماعت مى‏گردد اما نماز به صورت فرادا صحیح است را توضیح دهید؟

پاسخ: در موردى که نماز جماعت باطل است، اگر مأموم به وظیفه‏ى نماز فرادا عمل کند، نمازش به صورت فرادا صحیح است.

 شرکت بانوان در نمازهاى جماعت یومیّه

سؤال1295. آیا شرکت بانوان در نمازهاى جماعت یومیّه و نماز جمعه کراهت دارد؟

پاسخ: در مورد زنان اساسا آن‏چه به ستر نزدیک‏تر باشد، افضل است و غیر آن ثوابش کمتر است.

تکلیف زنى که نمى‏تواند حمد و سوره را صحیح بخواند و...

سؤال1296. با توجه به این که حضور در نماز جماعت براى کسى که نمى‏تواند حمد و سوره را صحیح بخواند، واجب است؛ تکلیف زن در این خصوص، با در نظر گرفتن این که شوهر، اجازه‏ى حضور در جماعت را ندهد چیست؟ اگر بدون اجازه‏ى شوهر در نماز جماعت شرکت کند، تکلیف نمازى که خوانده شده چیست؟

پاسخ: کسى که قرائت نمازش غلط است واجب است صحیح آن را یاد بگیرد و اگر به هیچ وجه نمى‏تواند صحیح آن را یاد بگیرد، باید هر طور که مى‏تواند بخواند و به جماعت خواندن نماز، واجب نیست؛ بلکه مستحب است.

ذکر در حال قرائت امام

سؤال1297 در صورتى که قرائت امام را بشنویم، آیا واجب است گوش کنیم و یا مى‏شود در همین حال نیز ذکر گفت؟

پاسخ: در صورت شنیدن قرائت در نمازهاى جهریّه، هم گوش دادن مستحبّ است و هم دعا و تسبیح آهسته که هر کدام فضیلت دارد.

«کذلک اللّه‏ ربّى» بعد از سوره‏ى توحید امام جماعت

سؤال1298. آیا مأموم مى‏تواند پس از این که امام از قرائت سوره‏ى توحید فارغ مى‏شود «کذلک اللّه‏ ربّى» بگوید؟

پاسخ: به قصد ذکر مطلق مانعى ندارد.

 استحباب گفتن «الحمد للّه‏ رب العالمین» پس از حمد امام در نماز ظهر و عصر

سؤال1299 آیا در نماز ظهرى که امام حمد را آهسته مى‏خواند، گفتن «الحمد للّه‏ ربّ العالمین» پس از تمام شدن حمد، توسط مأموم مستحب است؟ با توجه به این که مأموم زمانى متوجه پایان یافتن حمد مى‏شود که امام مشغول خواندن سوره شده است؟

پاسخ: اگر همان وقت «الحمد للّه‏ رب العالمین» را بگوید، اشکال ندارد، نه پس از شروع در سوره، مگر به قصد ذکر مطلق.

 گفتن «الحمد للّه‏ ربّ العالمین» بعد از حمد توسّط مأموم

سؤال1300. آیا امام جماعت مى‏تواند بعد از تمام شدن قرائت حمد، جمله‏ى «الحمد للّه‏ رب العالمین» را بگوید یا تنها مأموم مى‏تواند؟ و اگر امام جماعتى یقین به جواز داشته باشد، نماز او و مأمومین چگونه است؟

پاسخ: اگر به قصد مطلق ذکر بگوید، اشکال ندارد.

زیادى رکوع سهوى در رکعت دوم توسط امام

سؤال1301. امام جماعت در رکعت دوم به صورت سهوى رکوع را زیاد کرده است. حکم نماز وى و نیز وظیفه مأمومین چیست؟

پاسخ: نماز امام باطل شده است و مأمومین اگر یکى از خودشان را به جاى امام جماعت قرار دهند، نماز جماعت آن‏ها صحیح است و اگر چنین نکردند، نمازشان به نحو فرادا مى‏شود و صحیح است.

خواندن نماز و بیان احکام شرعى در وقت ادارى شرکت‏ها و ادارات

سؤال1302. خواندن نماز جماعت و گوش فرا دادن به سخنرانى بیان احکام شرعى که توسط مبلّغین انجام مى‏گیرد در ساعت ادارى شرکت‏ها و ادارات، چه حکمى دارد؟ حکم خواندن نماز فرادا در وقت ادارى چیست؟ اگر کسى بدون اجازه کار فرما نماز بخواند؛ آیا نماز او اشکال شرعى دارد؟

پاسخ: با اجازه‏ى کارفرما این امور را انجام دهد.

گفتن «اعوذ باللّه‏ من الشیطان الرجیم» در نماز جماعت

سؤال1303 آیا گفتن «اعوذ باللّه‏ من الشیطان الرّجیم» از آداب نماز است یا از آداب قرائت قرآن؟ آیا گفتن آن در نماز جماعت از عهده‏ى مأموم ساقط است یا نه؟

پاسخ: از آداب قرائت قرآن است، هر چند در نماز هم باشد و در جماعت از عهده‏ى مأموم ساقط است.

رفتن به نماز جماعت در مسجد، بدون رضایت پدر و مادر

سؤال1304 آیا مى‏توانم بدون رضایت پدر و مادر، جهت نماز جماعت به مسجد بروم؟ آن‏ها مى‏گویند نباید به تنهایى به مسجد بروى و خودشان هم حاضر نمى‏شوند که براى نماز با من به مسجد بیایند. لطفا بفرمایید وظیفه‏ى من چیست؟

پاسخ: اگر از رفتن شما به جماعت اذیت شوند، نباید بروید.

برپایى نماز جماعت بدون اجازه‏ى متولّى شرعى یک مسجد

سؤال1305. مسجدى، متولّى شرعى دارد که تمام اختیارات مسجد حتى تعیین امام جماعت، به عهده او است اگر کسى بدون اجازه‏ى متولى، نماز جماعت بخواند، حکم نماز امام و مأموم چگونه است؟

پاسخ: آن جماعت صحیح است.

نماز خواندن در حسینیه با وجود مساجد گوناگون

سؤال1306. با وجود چندین مسجد، نماز خواندن در حسینیه چه حکمى دارد؟

پاسخ: اشکال ندارد.

مرور قلبى معنا و ترجمه آیات در نماز جماعت

سؤال1307. آیا گذراندن معناى آیات از دل در نماز جماعت اشکال دارد؟

پاسخ: خیر.

شرکت مکبّرین در ثواب نماز جماعت

سؤال1308. آیا ثواب نماز جماعت به مکبّرین (کسانى که به وسیله‏ى تکبیر مأمومین را آگاه مى‏سازند) داده مى‏شود؟

پاسخ: ثواب جماعت را نمى‏برند، اگرچه خالى از ثواب هم نیست.

بلند گفتن تکبیرها توسط یکى از مأمومین، جهت آگاه کردن دیگران

سؤال1309. اگر در نماز جماعت مکبّر نباشد، آیا یکى از مأمومین مى‏تواند به قصد ذکر تکبیرهایش را بلندتر بگوید تا سایر مأمومین دچار اشتباه نشوند؟

پاسخ: اشکال دارد.

اقامه‏ى نماز در مکانى که ا فراد بیشترى براى نماز حاضر مى‏شوند

سؤال1310. اگر به یک روحانى که در جایى اقامه جماعت مى‏کند، گفته شود که با تغییر محل نماز، افراد بیشترى در نماز جماعت شرکت مى‏کنند و او بداند که در جاى اوّل، نماز جماعت با رفتن او تعطیل مى‏شود، چه وظیفه‏اى دارد؟

پاسخ: اگر در جاى دوم هم جماعت بدون او اقامه مى‏شود، در جاى اوّل نماز بخواند.

اقامه نمازجماعت در حالى که نمازجماعت پرشکوه‏ترى در همان نزدیکى است

سؤال1311. در مکانى نماز جماعت با حضور افراد زیادى برگزار مى‏شود و صداى اذان و اقامه آن به گوش مى‏رسد، آیا در این صورت اقامه‏ى نماز جماعت دیگر با افراد کمتر در نزدیکى آن مکان جایز است یا خیر؟

پاسخ: بله، جایز است.

 میزان تعطیلى ادارات براى برگزارى نماز جماعت ظهر

سؤال1312. از نظر شرعى، ادارات به هنگام نماز ظهر براى برگزارى نماز جماعت، چه مقدارى مى‏توانند کار خود را تعطیل و ارباب رجوع را منتظر بگذارند؟

پاسخ: به مقدار خواندن نماز ظهر و عصر، با اجازه‏ى مسؤول اداره اشکال ندارد.

انجام اعمال مستحبى که باعث گرفته شدن وقت ادارى مى‏شود

سؤال1313. اگر در اداره‏جات، انجام بعضى کارهاى مستحبى مانند دعا یا سخنرانى در بین دو نماز، موجب طولانى شدن نماز جماعت و گرفته شدن وقت ادارى شود، این کارها جایز است؟

پاسخ: خالى از اشکال نیست.

توهّم ریا از حرف دیگران

سؤال1314. براى مدّت‏ها هر شب توفیق حضور در نماز جماعت را داشتم؛ اما یک شب نتوانستم خودم را به نماز برسانم. به همین جهت فکر مى‏کردم که دیگران درباره‏ى من مى‏گویند: «چرا امشب به نماز نیامد؟» آیا این تفکّرات، نشانه آن است که عبادت‏هایم از روى ریاکارى بوده است؟

پاسخ: اشکال ندارد؛ ولى به صورت اختیارى این فکرها را نکنید.

برپا شدن نماز جماعت دوم، پس از اتمام نماز امام اصلى

سؤال1315. اگر بعد از پایان گرفتن نماز جماعت امام اصلى، نماز جماعت دومى برپا شود؛ صحیح است یا خیر؟

پاسخ: بله، صحیح است.

فرادا خواندن نماز در جایى که نماز جماعت برپا است

سؤال1316. در مسجدى که نماز جماعت برپا شده، اگر تعدادى از افراد در آخر مسجد و پشت صف‏ها به طور فرادا نماز بخوانند، نماز این اشخاص صحیح است یا خیر؟ اگر رویّه این مسجد چنین باشد که در قسمت جلوى مسجد نماز جماعت و در آخر مسجد نماز فرادا خوانده شود چه طور؟

پاسخ: اشکال ندارد، نماز همه صحیح است.

گفتن شعارهاى انقلابى بعد از نماز جماعت

سؤال1317. آیا گفتن شعارهاى انقلابى بعد از نمازهاى جماعت، عبادت محسوب مى‏شود؟

پاسخ: خیر.

بلند شدن بى‏اختیارى سر از روى مهر در سجده

سؤال1318. اگر در نماز جماعت بدون اختیار پیشانى از مهر بلند شود و دوباره سر را به مهر بگذاریم، آیا دو سجده محسوب مى‏شود یا باید به همراه بقیه سجده دیگرى نماییم؟

پاسخ: چون در جماعت است، یک سجده محسوب مى‏شود.

منظور از کراهت داشتن یک عمل عبادى

سؤال1319. منظور از کراهت داشتن یک عمل عبادى چیست؟ آیا منظور این است که اگر انجام ندهیم بهتر است یا این که ثواب کمترى دارد؟

پاسخ: یعنى آن عبادت ثواب کمترى خواهد داشت


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -