مطالب خواندنی

آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

1- اموال مجهول المالکی که از دریا گرفته می شود

سؤال: خواهشمندم بفرمایید حکم استفاده از اموالی که توسط قاچاقچیان در حال فرار بروی آب ریخته شده و توسط افراد در ساحل جمع آوری میشود، چه میباشد؟ آیا می توان خرید و فروش کرد یاخیر؟ در صورتی که جنسی به این صورت از آب گرفته شده باشد وهنوز هیچ استفاده ای ازآن نشده باشد، باآن جنس چه باید کرد ؟ و اگراستفاده شده باشد حکم چه می باشد؟ با سپاس وتشکر فراوان.

پاسخ: در صورتیکه نتوان صاحبان آنها را پیدا کرد باید از طرف صاحب اصلی اش به فقیر داد و اگر استفاده شده باید قیمت آن را به شخص نیازمندی بدهید.

2- کفشهای جامانده در کفش داری

 سؤال:در آستان قدس رضوى، گاه هزاران کفش گمشده موجود است، حکم این کفشها را بیان فرمایید؟

 پاسخ: کفشهایى که بدون صاحب در کفشداریهاى حرمهاى مطهّره مى ماند، باید از طریق اعلام کردن به اطّلاع عموم برسانند و بعد از یأس از پیدا کردن صاحبانش، آنها را به مستحقّین بدهند یا بفروشند و قیمتش را به آنها بدهند.

3- حیوان گمشده در بیابان

سؤال:  یک حیوانى همراه حیوانات کسى از بیابان مى آید، بعد از یک سال که مالک حیوان پیدا نشده آن را ذبح مى کنند و مردم گوشت آن را مى خورند، حکم کسانى که از این گوشت استفاده کرده اند را در دو صورت علم و جهل به مجهول المالک بودن حیوان، بیان فرمایید.

 پاسخ: هرگاه کسى حیوان گمشده اى را پیدا کند، باید یک سال از صاحب آن سراغ بگیرد، اگر پیدا نشد، مى تواند آن را از طرف صاحب اصلى آن در راه خدا صدقه بدهد یا خودش بردارد به نیّت این که اگر صاحبش پیدا شد عوض آن را بدهد و اگر مجهول المالک باشد باید با اجازه حاکم شرع آن را به مستحقّین داد.

4- وسائل قیمتی که در بلاد کفر پیدا میشود

 سؤال: اجناس و وسایل قیمتى که در سرزمینهاى غیر اسلامى پیدا مى شود، چه حکمى دارد؟

پاسخ:  اگر علامتى ندارد مى توان آن را تملّک کرد و اگر علامت دارد و امکان دارد صاحبش را پیدا کند باید به او بدهد، ولى در کشورهاى محارب با اسلام تملّک آن در هر حال مانعى ندارد.

5- مجهول المالک نبودن اموال دولتی

 سؤال: آیا اموال دولت از نظر شما در حکم مجهول المالک است؟

 پاسخ: حکم مجهول المالک را ندارد، بلکه مال عنوان دولت است نه ملک اشخاص.

6- تعریف گمشده

 سؤال: در چه صورتى براى پیدا کردن صاحب اشیایى که پیدا مى شود باید تلاش کرد و در چه صورتى لازم به تعریف نیست؟ در زمان معاصر وضعیّت تعریف چگونه است؟

پاسخ:  جایى که مى توان با تعریف صاحبش را پیدا کرد تعریف لازم است و تعریف در زمان ما از طریق گفتن در مساجد و آگهى زدن در مراکز پرجمعیّت و مناطقى که گمشده را یافته اند و همچنین در جراید و مانند آن مى باشد.

7- استفاده از اموال مجهول المالک

 سؤال: یکسال و نیم پیش یک کیف پول در ماشین این جانب جا مانده بود و هیچ نشانه اى نداشت، اطّلاعیّه هایى در محلّى که احتمال مى دادم مسافر آن جا پیاده شده به در و دیوار کوچه و خیابان نصب کردم و همچنین در یکى از روزنامه ها چاپ نمودم، با توجّه به توضیحات داده شده تکلیف شرعى من چیست؟ لازم به ذکر است که کلّ وجه، مبلغ 308000 ریال مى باشد که از محلّ این پول 45000 ریال به آن روزنامه و مبلغ 10000 ریال به شخصى جهت چسباندن اطّلاعیه ها به در و دیوار دادم و باقیمانده وجه را خرج عروسى جوانى که برادر خودم مى باشد کردم اکنون تکلیفم چیست؟

پاسخ:  نسبت به آن وجهى که براى عروسى داده اید اگر نیازمند بوده ما اجازه مى دهیم و اشکالى ندارد، امّا نسبت به آنچه هزینه کرده اید اگر یقین به رضایت صاحب آن داشته اید آن هم اشکالى ندارد، ولى اگر رضایت او محرز نباشد نسبت به آن بدهکار هستید و احتیاط آن است که معادل آن را به شخص مستحقى بدهید.

8- استفاده از مواد دور ریخته شده

سؤال: افرادى که در خدمات شهرى (شهردارى) شهرها کار مى کنند اشیایى مانند لامپ و غیره پیدا مى کنند که با کمى خرج قابل استفاده مى شود، به طور کلّى نسبت به اشیایى که پیدا مى شود مانند قراضه آلومینیوم، آهن، پلاستیک، کفش وغیره چه وظیفه اى دارند؟

 پاسخ: اگر صاحبان این اشیا آنها را به دور انداخته اند اشکالى ندارد.

9- استفاده از مال پیدا شده برای ارسال به صاحبش

سؤال: شخصى، کیف جیبى را که داراى پول و کارت شناسایى بود پیدا کرد، آیا این شخص مى تواند از این پول، مقدارى براى فرستادن کیف به صاحبش از طریق پست خرج کند؟

پاسخ:  چنانچه مخارج مختصرى است خودش بر عهده بگیرد امّا اگر مخارج سنگینى دارد و هیچ راهى براى رساندن به صاحبش جز صرف این مخارج نیست مى تواند از آن پول بردارد.

10- وظیفه کسی که قرآن پیدا کرده

 سؤال: مدّتى قبل قرآنى را در یکى از پارکها پیدا کردم تکلیفم نسبت به آن چیست؟

پاسخ:  از قبیل اموال گمشده است و باید مطابق دستور آن که در توضیح المسائل ما مسأله 2193 به بعد آمده است عمل کرد.

11- رها کردن اموال با ارزش پیدا شده

 سؤال: اگر شخصى مال با ارزشى را در خیابان پیدا کند، و آن مال را بخاطر فرار از مسؤولیّت رها کند; آیا ضامن است؟ اصولا نظر کلّى حضرتعالى در این مورد چیست؟

 پاسخ: در صورتى که آن را برندارد، ضامن نیست.

12- پیدا شدن شی قیمتی در شکم حیوان خریده شده

 سؤال: هرگاه شخصى حیوانى بخرد، و در شکم آن مالى پیدا شود، متعلّق به چه کسى است؟

پاسخ:  باید از فروشنده حیوان سؤال کند که آیا چیزى گم کرده، یا نه؟ اگر نشانه هایى داد که منطبق بر آن بود، باید آن مال را به او بازگرداند. واگر فروشنده اظهار بى اطّلاعى کرد، احتیاط آن است که به مدّت یک سال صبر کند، و در جستجوى صاحبش باشد، و اگر پیدا نشد مى تواند تملّک کند.

13- هزینه های نگهداری حیوان گمشده

 سؤال: در صورتى که صاحب حیوان گمشده پیدا شود، یا بعد از یک سال پیدا نشود، و حیوان به فقیرى داده شود، آیا مى توان هزینه هاى نگهدارى آن را با صاحب حیوان، یا فقیر حساب کرد؟

 پاسخ: آرى مى تواند مخارج ضرورى را از او بگیرد; مشروط بر این که در این مدّت راهى براى پیدا کردن صاحب آن نداشته باشد.

14- استفاده از کفش های جا مانده در اماکن عمومی

 سؤال: برخى اوقات در مساجد یا اماکن عمومى کفشها جا به جا مى شود، استفاده از کفش هاى بجا مانده چه صورت دارد؟

پاسخ:  در صورتى که یقین به رضایت صاحبان آن داشته باشد اشکال ندارد. در غیر این صورت، اگر کفشى را که برده اند قیمتش مساوى یا بیشتر از کفشى باشد که به جا گذارده اند، مى توان به عنوان تقاص برداشت. و اگر کفش به جا مانده قیمتش بیشتر باشد، باید معادل مقدار اضافى را به شخص فقیرى پرداخت کرد.

15- حکم کبوتری که از پارک گرفته شده است

سؤال:  برادرم کبوتر با ارزشى را در پارک گرفته، و به خانه آورده است.

اکنون آن کبوتر با کبوتر بنده جفت شده، و بچّه دار شده اند. لطفاً بفرمایید:

الف) کبوتر مذکور حلال است، یا حرام؟

ب) در صورت حرام بودن، چه کنم تا حلال شود؟

ج) بچّه هاى بجا مانده از این کبوتر چگونه اند؟

 پاسخ: الف) در صورتى که کبوتر صاحبى نداشته، یا مشکوک است، گرفتن آن اشکال ندارد.

پاسخ: ب) اگر قرائن نشان مى دهد که صاحبى دارد، باید صاحبش را پیدا کنید، و چنانچه مأیوس شدید، معادل قیمت آن را به شخص نیازمندى بپردازید.

پاسخ: ج) در صورتى که کبوتر شما ماده است، جوجه متعلّق به خود شماست.

16- معنی تعریف گمشده

 سؤال: در چه صورتى براى پیدا کردن صاحب اشیایى که پیدا مى شود باید تلاش کرد و در چه صورتى لازم به تعریف نیست؟ در زمان معاصر وضعیّت تعریف چگونه است؟

 پاسخ: جایى که مى توان با تعریف صاحبش را پیدا کرد تعریف لازم است و تعریف در زمان ما از طریق گفتن در مساجد و آگهى زدن در مراکز پرجمعیّت و مناطقى که گمشده را یافته اند و همچنین در جراید و مانند آن مى باشد.

17- حکم قرآن پیدا شده در آب روان

سؤال:  قرآن پیدا شده در آب روان چه حکمی دارد؟

 پاسخ: اگر صاحب آن را نشناسید می توانید از آن استفاده کنید.

18- پیدا کردن اشیاء کم ارزش

 سؤال: اگر شیء کم ارزشی را پیدا کنیم آیا می توانیم از همان ابتدا صدقه دهیم و یا اینکه همان حکم اشیآء گمشده را از نظر تحقیق و یکسال نگهداری دارد ؟

ملاک کم ارزشی را چه قرار دهیم و چگونه در نظر بگیریم ؟

 پاسخ: در صورتی که ارزش آن کمتر از یک درهم است (600 تومان) می توانند تحقیق مختصری نموده و در صورتی که صاحبش پیدا نشد هم می توانند خود استفاده کنند و هم آنکه صدقه دهند.

19- پیدا کردن وسایلی در سطل زباله

 سؤال: اگر کتاب یا وسیله ای رو در سطل آشغال پیدا کنیم استفاده از آن مجاز است؟

پاسخ:  اگر صاحبان این اشیاء آنها را به دور انداخته اند اشکالی ندارد. چه بسا احتمال دارد اشتباها در لابلای چیزهای دیگری بوده و آن را به دور انداخته اند زیرا حتی در بعضی موارد اجناس گران قیمت مثل طلاجات در سطل زباله پیدا شده است.


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -