مطالب خواندنی

نفقه

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال:من با همسرم حدود یک سال است اختلاف داریم ایشان مطالبه مهرشان را میکند و مبلغ آن سنگین است از طرفى با ایشان صحبت کرده بودم تا این مبلغ را در آینده بعد از استطاعت مالى به ایشان بپردازم از طرفى دیگر ایشان در بین جمعى از بزرگان چندین مرتبه گفته اند که حاضر به ادامه زندگى با اینجانب نیستند و طلاق مى خواهند ولى چون قوانین به نحوى است مى توانند این مبلغ را بگیرند از اقدام قانوانى امتناع کرده و مرا اسیر کرده اند از طرفى وضعى را ایشان بوجود اورده اند از نظر شرعى براى من مشکلاتى بوجود آورده است وضع نفقه ایشان چگونه است؟

پاسخ:نفقه واجب است مگر این که به کلى از تمکین ابا کند بدون عذر .

سؤال:قبلا در باب اینکه اگر طفل دخترى در کودکى دچار ازار قرار گیرد سوال کرده بودم مى خواستم بدانم :

1 _ اگر این فرد با فرض اینکه دیگر باکره نیست بدون اذن پدر با فردى که قبلاازدواج کرده است ازدواج کند (واین در حالى صورت گیرد که پدر دختر در شدت مریضى روحى قرار داشته و اکنون که پدر بهبود یافته نه بطور کامل از این وصلت راضى نمى باشد ) آیا این ازدواج صحیح است یا خیر ؟ و چنانچه زن فردى را که به همسرى انتخاب کرده دوست داشته باشد حکم بر ادامه است یا جدا شدن ؟

2 _ آیا بعلت از دست دادن بکارت در کودکى از شان این فرد کاسته مى گردد ( نه بخاطر مهریه بلکه بخاطر رعیت شوؤن اجتماعى از طرف همسر ) و آیا همسر حق توهین به او بابت گناهى که در حق او رخ داده است را ارد یا نه ؟

3 _ آیا همسر مى تواند به این علت در دادن نفقه کوتاهى کند ؟

پاسخ:نمى تواند .

سؤال:میزان نفقه و تامین هزینه زندگى که بر مرد نسبت به همسرش واجب است چقدر است و چگونه تعیین مى گردد ؟

پاسخ:به مقدار متعارف و مناسب با شوؤن مرد و زن .

سؤال:مى خواستم در مورد حدود و ثغور وظائف شوهر در مورد نفقه زن و مراقبت از او سوالى داشته باشم ؟

پاسخ:بر شوهر واجب است نفقه زن را از خوراک وپوشاک ومَسکن ودارو وسایر لوازم زندگى متعارف به نحوى که مناسب شأن اجتماعى او به اعتبار همسرش بپردازد نه به اعتبار پدرش .

سؤال:اگر ضمن عقد منقطع، شرط نفقه شده باشد آیا این شرط صحیح است و بر فرض صحت تاییدیّه نفقه از ناحیه زوج وتحقق تخلف شرط آیا زوجه مى تواند تقاضاى انحلال نکاح را بنماید؟

پاسخ:شرط صحیح است وبر زوج واجب است بپردازد واگر نپرداخت زوجه مى تواند با مراجعه به حاکم شرع بلکه به محاکم عرفى او را ملزَم به پرداخت کند ولى نمى تواند عقد را فسخ کند.

سؤال:آیا پرداخت نفقه زوجه اى که در عقد بستگى تمکین تامّ نمى کند بر زوج لازم است ؟

پاسخ:چنانچه مقصود زمانى است که دختر هنوز به خانه شوهر نرفته چنانچه شرط شده که زن مى تواند تمکین تامّ نکند ولو از باب شرط ارتکازى ناشى از تعارف بر او تمکین تام لازم نیست وشوهر، هم که شرط عدم انفاق در این مدت کرده ولو از همان باب شرط ارتکازى انفاق بر او هم واجب نیست .

سؤال:مى دانیم در شرع مقدس اسلام حق طلاق با شوهر است و مرجع یا حاکم شرع در موارد خاص مى تواند زن را مطلقه نماید . این موارد کدامند ؟

پاسخ:یکى در مورد عدم نفقه است و دیگرى در مورد کسى که شوهرش مفقود است و هر کدام شرایطى دارد که مى توانید به رساله عملیه مراجعه کنید .

سؤال:آیا هزینه درمان و هزینه دارو و بیمارستان جزء نفقه زن محسوب می شود یا خیر ؟

پاسخ:هزینه های متعارف دکتر و دارو و درمان جزء نفقه واجب است که شوهر باید بپردازد .

سؤال:اگر فردى ازدواج کرد و در مدت یکسال دخول صورت نگرفت و او را طلاق داد آیا زن حق مطالبه نفقه را دارد ؟

پاسخ:اگر زن خود را براى شوهر آماده مى ساخت و از خانه بدون اجازه او خارج نمى شد استحقاق نفقه را دارد بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر بدون اجازه از خانه خارج مى شد ولى خود را براى شوهر آماده مى ساخت ، حق نفقه را دارد . بله اگر متعارف این باششد که تا شب عروسى و زفاف نفقه اى براى زن نیست که خود قرینه بر اسقاط این حق است ، اگر او را قبل از شب عروسى طلاق بدهى حقى ندارد .

سؤال:اگر مردى زن افضاء شده را طلاق دهد نفقه او بر عهده کیست و تا چه وقت ؟

پاسخ:اگر قبل از بلوغ افضاء شده است نفقه او بر مرد واجب است حتى پس از طلاق یا نشوز . و اگر ازدواج کند احتیاط واجب دادن نفقه است ، و اگر بعد از بلوغ افضاء شده است احتیاط واجب دادن نفقه نیز است .

سؤال:اگر شوهر علم پیدا کند که اگر مهر حاضر را بزوجه بدهد باز او امتناع از تمکین مى کند گرچه زوجه مى گوید اگر مهر حاضر را بدهد تمکین مى کنم چون او علم دارد که شوهر امکانات ندارد آیا نفقه او لازم است ؟

پاسخ:علم به تحقق نشوز پس از گرفتن مهر حاضر موجب سقوط نفقه بالفعل نمى شود .

سؤال:در چه صورتى نفقه پدر و مادر بر فرزند واجب است و اطاعت از آنها تا چه حدى لازم است ؟

پاسخ:اگر فقیر باشند و اطاعت از آنها در موردیکه اطاعت ننمودن موجب اذیت آنها شود بجهت سرپیچى از فرمان آنها در امور مشروعه .

سؤال:در صورتیکه زن درآمد مکفى داشته باشد ، آیا شوهر مى تواند از پرداختن نفقه به همسر خود امتناع ورزد ؟

پاسخ:خیر .

سؤال:اگر مردى فوت کند و خانم پولى نداشته باشد ، نگهدارى و سرپرستى اولاد که به عهده مادر است، از جهت نفقه چه بکند ؟

پاسخ:نگهدارى وظیفه مادر است نه سرپرستى ، و به مقدار نفقه لازم مناسب با شأن خود اگر نیازمند باشد مى تواند از مال صغیر استفاده کند ، و نگهدارى او تا حد بلوغ است .

سؤال:اگر زوجه در منزل پدر باشد آیا حق مطالبه نفقه را دارد ؟

پاسخ:تا عروسى نشده است چون متعارف اسقاط حق نفقه است حق مطالبه آن را ندارد .

سؤال:اگر در اثر درگیرى زوجه بخانه پدر برده شود آیا نفقه او و فرزندان واجب است ؟

پاسخ:نفقه زن واجب نیست مگر اینکه عدم تمکین او شرعا جایز باشد ولى مخارج بچه را باید بپردازد .

سؤال:در صورت جواز عدم تمکین زوجه آیا در غیر تمکین حق دارد از شوهر اطاعت نکند و هر جا خواست برود و درخواست نفقه کند

پاسخ:نفقه را مى تواند مطالبه کند ولى از منزل نباید بدون اجازه او خارج شود و کارهاى دیگر به اجازه شوهر منوط نیست .

سؤال:اگر شرطى درباره مسکن صورت نگیرد آیا زن مى تواند بخانه شوهر نرود چون مناسب او نیست و درخواست نفقه کند ؟

پاسخ:اگر منزل مناسب شأن او با ملاحظه وضع شوهرش باشد باید بپذیرد و تمکین کند و گرنه مستحق نفقه نیست .

سؤال:نفقه زن بر مرد کى واجب مى شود؟ بعد از عقد یا بعد از عروسى؟

پاسخ:بعد از عروسى واجب است.

سؤال:مقصود از هزینه و نفقه اى که هر شوهر براى همسرش باید بپردازد چیست؟ آیا آن، باید با وضع اجتماعى شوهر متناسب باشد؟ و یا با موقعیت خانوداگى همسر مطابق باشد؟ و یا، نه آن است و نه این؟

پاسخ:ملاک، شئون زن است به نسبت موقعیت شوهر.

سؤال:از ثلث سهم امام آیا در صورت عدم تمکن فرزندان اجازه می فرمایید به آنها داده شود البته پدر توان خرجی آنها را ندارد.

پاسخ:فرزند واجب نفقه است و مصرف خمس نیست

 


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -