مطالب خواندنی

محرمیت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال:زن شوهر دار بدون اینکه حامله باشد یا نوزادى داشته باشد شیر دار شده و بچه مردم را شیر داده آیا موجب محرمیت مى شود ؟

پاسخ:موجب محرمیت نمى شود .

سؤال:آیا مطلبى بعنوان صیغه محرمیت وجود دارد؟ اگر وجود دارد شرایط و ضوابط آن چیست؟ این مسئله در خصوص با زنانى که بدلیل خویشاوندى (خواهر زن و یا زن برادر ) یا کارى (منشى و همکار ) معمولا در ارتباط دائم هستیم .

پاسخ:صیغه اى که فقط موجب محرمیت بشود نداریم .

سؤال:آیا دائى و عموى مرد به زنش محرم هستند ؟

پاسخ:محرم نیستند .

سؤال:آیا داماد دختر شوهر به من محرم مى شود ؟

پاسخ:محرم نیست .

سؤال:آیا خواندن صیغه محرمیت در موقع خواستگارى لازم است یا اختیارى؟

پاسخ:اختیارى است البته با رعایت بقیه شرائط.

سؤال:صرف صیغه عقد ایجاد مَحرمیّت بین اقوام سببى مى کند ویا با دخول محرمیت ایجاد مى شود ؟

پاسخ:مختلف است مثلا در محرمیت نسبت به پدر وفرزند صرف عقد موجب محرمیت مى شود بخلا ف مادر ودختر .

سؤال:چرا یک زن پس از طلاق گرفتن از همسرش به پدر شوهر سابق خود محرم می ماند؟

پاسخ:حکم شرع است.

سؤال:چگونه مى توان صیغه محرمیت را باطل کرد ؟

پاسخ:چیزى به نام صیغه محرمیت نداریم اگر عقد ازدواج موقت خوانده شده است این عقد با دو چیز پایان مى یابد . اول تمام شدن مدت و دوم بخشیدن مرد باقى مانده مدت را به زن .

سؤال:دخترى با شوهر خاله خود صیغه خوانده است آیا فرزند آن مرد براى همیشه بر دختر محرم است؟

پاسخ:بلى محرمند.

سؤال:بوسیدن محارمى چون مادر ، خواهر ، خاله و عمه چه حکمى دارد ؟

پاسخ:چنانکه التذاذى نباشد مانعى ندارد و در ضمن دختر عمه و دختر خاله به شخص نامحرمند .

سؤال:آیا متعه با کسى که نمى خواهیم با او نزدیکى کنیم و فقط براى ایجاد محرمیت متعه مى کنیم به اجازه ولى نیاز دارد ؟

پاسخ:نیاز به اجازه پدر یا جد پدرى دارد حتى اگر در شؤون زندگى خود مستقل باشد بنابر احتیاط واجب.

سؤال:آیا ممکن است زن و مرد نامحرم با خواندن صیغه با هم محرم شوند ؟

پاسخ:ما صیغه محرمیت نداریم و عقد ازدواج با شرائط آن موجب محرمیت زن و مرد نامحرم است.

سؤال:اگر مردى بعلت اختلاف زن خود را ترک کند ولى نفقه بدهد آیا از نظرمحرمیت با او دچار مشکل میشود اگر اشکال دارد تا چه مدت مرد و زن خودشان صیغه بخوانند از نظر شرعى و قانونى چه حکمى دارد ؟

پاسخ:خیر مشکلى ندارد وتا صیغه طلاق اجرا نشود زوجیت ثابت است.

سؤال:آیا صیغه اى بنام برادر خواهرى و برادر خواهر شدن حتى ناتنى میشود خواند؟

پاسخ:بمقدار خواهر برادرى بر آن شرعا اثرى مترتب نیست و موجب محرمیت نمى شود.

سؤال:آیا صیغه محرمیت خواندن بین دختر و پسر بدون اطلاع پدر دختر جایز است؟

پاسخ:عقد محرمیت غیر از عقد ازدواج در شرع نیست و عقد ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر باطل است. 16

سؤال:دو برادر دو خواهر را گرفته اند ایا بچه های این دو زوج به هم محرمند؟

پاسخ:با هم محرم نیستند و با هم عمو زاده و خاله زاده هستند.

سؤال:اگر زن و شوهری بچه ای را قبل از سن بلوغ نزد خود بزرگ کنند آیا آن بچه به صرف اینکه نزد آنا بزرگ شده است به آنان محرم میشود ؟

پاسخ:خیر محرم نمیشود .

سؤال:زن و شوهری که سرپرستی یک دختر و پسر یتیم را پذیرفته اند چگونه میتوانند این کودکان را که یکی دوازده سال دارند به خودشان و بچه های خودشان محرم کنند؟

پاسخ:اگر ولی پسر و دختر ( پدر یا جد پدری ) زنده است میتوانند با مراجعه به ان دو عقد موقتی را انجام بدهند تا محرمیتی فی الجمله پیدا بشود.

سؤال:آیا فرزند دختر یتیمی که از بهزیستی برای بزرگ کردن تحویل گرفته میشود بعد از بلوغ به مرد خانواده محرم میباشد یا خیر؟

پاسخ:خیر محرم نیست.

سؤال:محرم رضائی چنانچه فرزندی بمدت یک هفته از شیر مادر از سینه بصورت دائم استفاده کند چه کسانی به فرزند شیر خورده محرم و ایا محرمیت او با برادران وی نیز صادق است ؟

پاسخ:طفل شیر خورده بر شیر دهنده و شوهری که شیر از اوست و اولاد مادر رضایی خود محرم است .

سؤال:من برادری دارم که الان 26 ساله هست او با فرزند خاله ام یک هفته در کودکی بصورت دائم از شیر مادر من استفاده میکرده است حالا میخواهم بدانم فرزند خاله من به چه کسانی محرم هست ؟ ایا اگر بخواهد با فرزند خواهر من ازدواج کند ایا میتواند یا خیر؟

پاسخ:فرزند خاله شما به همه فرزندان مادرشما محرم است و ازدواج او با فرزند خواهر شما حرام است چون دائی رضاعی او میشود.

سؤال:اگر چنانچه مادری بچه اش را مادر خود شیر بدهد از نظر شرعی چه میشود ؟

پاسخ:اگر شیر به مقدار باشد که موجب محرمیت شود مادر بچه بر شوهرش حرام می شود .

سؤال:اگر زن و شوهری بچه ای را قبل از سن بلوغ نزد خود بزرگ کنند آیا آن بچه به صرف اینکه نزد آنا بزرگ شده است به آنان محرم میشود ؟

پاسخ:خیر محرم نمیشود .

سؤال:حدود صیغه محرمیت تا چه اندازه می باشد ، و روابط و محدوده حجاب تا چه حدی از لحاظ شرعی مجاز می باشد ؟

پاسخ:صیغه محرمیت همان عقد موقت است که زن در روابط مثل زوجه است .

سؤال:برای ایجاد محرمیت می توان دو طفل را برای مدتی به عقد موقت هم درآورد تا بر اثر آن محرمیت در اثر مصاهرت ایجاد بشود؟

پاسخ:مانعی ندارد اگر عقد توسط ولی قهری آنها انجام بگیرید و مدت عقد به مقداری باشد که امکان استمتاع برای هر دو باشد مثلا 13 سال یا 14 سال.

سؤال:من پسرى را به فرزند خواندگى قبول کردم و او را به وسیله دختر برادرم از راه شیر دادن به خود محرم کردم حال اگر مى خواهم دختر 2 ساله را به فرزند خواندگى قبول کنم راه محرم شدن با شوهرم و با پسرى که دارم چگونه است؟ و آیا راهى وجود دارد؟

پاسخ:راهى براى محرم شدن بر شوهر و پسرتان مگر پدر یا جد پدرى او معلوم باشد و با اذن یکى از آنها دختر را به عقد پدر شوهرتان براى مدت چند سال درآورید.

سؤال:آیا برادر زنى که پدر با او ازدواج مى کند با فرزندان آن مرد که از همسر اول مى باشند محرم است؟ آیا دختر آن زنى که از شوهر اولى آن زن است بر فرزندان شوهر دوم محرم مى باشند؟

پاسخ:محرم نیست.

سؤال:آیا زن به دایى شوهر خود محرم است؟

پاسخ:محرم نیست.

سؤال:آیا برادر زنى که با پدرم ازدواج کرده دایى و محرم من محسوب مى شود؟

پاسخ:نامحرم است و دائى محسوب نمى شود.

سؤال:ایا داماد من به مادر دوم من که با او محرم هستم محرم هست یا خیر ؟

پاسخ:محرم نیست.

سؤال:آیا عموی یک مرد به همسر ان مرد محرم است؟

پاسخ:خیر محرم نیست.

سؤال:ایا فرزند دختر یتیمی که از بهزیستی برای بزرگ کردن تحویل گرفته میشود بعد از بلوغ به مرد خانواده محرم میباشد یا خیر؟

پاسخ:خیر محرم نیست .

سؤال:اگر زن و شوهری نوزادی را به فرزندی خود قبول کنند و زن قرصهایی مخصوصی بخورد تا شیر را در سینه او تولید کنند و از آن شیر ، آن نوزاد تغذیه کند ، آیانوزاد به آن زن و شوهر محرم میشود یا خیر ؟

پاسخ:محرم نمی شود .

سؤال:کسى براى رضاى خدا دختر خردسالى را سرپرستى کرده واکنون او به سن بلوغ رسیده است آیا دختر براى این مرد نامحرم است؟

پاسخ:بلى، او همانند دیگر زنان اجنبى براى او نامحرم است

 


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -