مطالب خواندنی

مهریه

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال:زن غیر مدخوله اى که شوهرش فوت کرده آیا تمام مهرش را از مال شوهر مى گیرد یا نصف مهر را ؟

پاسخ:مستحق نصف مهر است و سزاوار است که نسبت به دیگر سائر ورثه با او مصالحه کنند .

سؤال:من با همسرم حدود یک سال است اختلاف داریم ایشان مطالبه مهرشان را میکند و مبلغ آن سنگین است از طرفى با ایشان صحبت کرده بودم تا این مبلغ را در آینده بعد از استطاعت مالى به ایشان بپردازم از طرفى دیگر ایشان در بین جمعى از بزرگان چندین مرتبه گفته اند که حاضر به ادامه زندگى با اینجانب نیستند و طلاق مى خواهند ولى چون قوانین به نحوى است مى توانند این مبلغ را بگیرند از اقدام قانوانى امتناع کرده و مرا اسیر کرده اند از طرفى وضعى را ایشان بوجود اورده اند از نظر شرعى براى من مشکلاتى بوجود آورده است :

با توجه به موارد فوق الذکر وضع شرعى پرداخت مهریه چگونه است ؟

پاسخ:شما بدهکارید و در صورت امکان باید بپردازید مگر این که زمانى براى پرداخت آن معین کرده باشید و اگر زمانى معین نکرده اید و تا کنون دخول صورت نمگرفته همسرتان مى تواند تمکین نکند تامهر بگیرد .

سؤال:در صورتى که مطابق نظر شریف حضرتعالى عدم بکارت (ثیوبت) عیب محسوب مى شود بفرمائید: آیا صرف عدم بکارت (ولو بکارت به صورت شرط یا وصف در نکاح نیامده باشد) موجب حق فسخ یا تقلیل مهرّیه به نفع زوج مى شود؟

پاسخ:صرف عدم بکارت (که عقد مبنىّ بر آن واقع نشده است) موجب حق فسخ نمى شود وشوهر مى تواند تفاوت بین مهر باکره وثیّب را بالنسبه کم کند .

سؤال:در صورتى که زوجه تمام مهریه اى که بر ذمّه زوج مى باشد را در عوض طلاق به او ببخشد یا ذمه او را نسبت به تمام آن در عوض طلاق ابراء نماید یا در مورد تمام آن در عوض طلاق رضایت دهد وزوج او را قبل از نزدیکى ودخول طلاق دهد آیا زوجه باید نصف آن مهریه را به زوج پرداخت نماید ؟

پاسخ:بلى باید پرداخت نماید.

سؤال:نظر حضرتعالى در مورد محاسبه و پرداخت مهریه زوجه چیست؟ آیا به قیمت روز محاسبه مى شود یا همان مقدارى که در سَند ازدواج قید شده است؟

پاسخ:همان مقدار مهر که در عقد نکاح تعیین شده است.

سؤال:اگر زنى بمیرد و در ایام حیات مهریه خود را طلب نکرده باشد آیا وُراث ایشان مى تواند مهریه را مطالبه کند؟

پاسخ:مى تواند.

سؤال:درصورتى که شوهر پرداخت مهر زن را به تأخیر بیاندازد تا روزى که تصادفا در اثر حادثه اى شوهر بمیرد و عملا ً توان پرداخت مهر از او سلب شود وترکه اى که ارزش معادل مهر را داشته باشد بجا نگذارد حکم شرعى چیست؟

پاسخ:مهر به عهده شوهر است و حکم بقیه دیون را دارد چنانچه هیچ دینى بر شوهر شما نبوده مى توانید معادل مهر خود را از ترکه بردارید.

سؤال:مهریه تعیین شده از طرف خانواده اى که من به خواستگارى دختر آنها رفتم 313 سکه بود آیا این صحیح و طبق سنت رسول الله (ص) است وآیا این ازدواج مى تواند اهداف ازدواج را تأمین کند؟

پاسخ:مستحب است که مهریه از مهر السنه که 500 درهم نقره است بیشتر نباشد.

سؤال:خانمى از شوهر خود در دادگاه طلاق می گیرد آیا او می تواند طبق قوانین این کشور یعنى آمریکا نصف اموال مرد را بگیرد و در صورت گرفتن آیا می تواند تقاضاى مهر هم بکند؟

پاسخ:نمى تواند نصف اموال را مطالبه کند مگر مطالبه شرط شده باشد و اگر شرطى که شده مبنى بر طلاق باشد باز هم نمى تواند زیرا طلاق دادگاه شرعیت ندارد و باطل است، و اما مهر با خود عقد واجب مىشود و ربطى به طلاق ندارد.

سؤال:زنم پس از ترک منزل حجابش را کنار گذاشته وبه اعمال خلاف شرع مشغول شده، اکنون مى خواهم او را طلاق بدهم اما او از من مهریه اش را (500 دلار) مى طلبد فکر مى کنم از آنجا که او تقاضاى طلاق نموده و با رفتارهایش در ازدواج عهد شکنى نموده است مستحق آن نیست لطفا ً مرا راهنمائى کنید؟

پاسخ:شما مهریه را مدیون هستید و چنانچه او نبخشد باید پرداخت نمائید و مى توانید طلاق اورا منوط به بخشیدن مهر نمائید.

سؤال:آیا یک زن با مهریه خود مى تواند به حج واجب مشرف شود ؟

پاسخ:بله .

سؤال:منظور از عند المطالبه بودن مهریه چیست. آیا اگر با قرض بتوان آن را پرداخت صحیح است. اگر مهریه را زیاد قرار دهند ولى قرار بگزارند که بعد از عقد آن را ببخشند درست است یا نه؟

پاسخ:عند المطالبه یعنى هرگاه درخواست کندو قرض کردن براى پرداخت اشکال ندارد و مورد اخیر هم اشکالى ندارد.

سؤال:آیا مى توان مهریه را صداقت در زندگى و از این قبیل قرار داد؟

پاسخ:خیر، مهریه باید مالیت داشته باشد.

سؤال:قیمت هر انس (و یا هر گرم) طلا در سال 1354 هجری شمسی چقدر بوده ؟ 100 هزار تومان مهریه در آن زمان ، چه مقدار در حال حاضر می شود .

پاسخ:اگر مهر بر اساس پول تعیین شده همان باید داده شود هر چند ارزش پول تغییر کرده باشد .

سؤال:کسیکه مهر به همسرش بدهکار است و قصد پرداخت آن را هم دارد آیا تامیزان مهر به وی خمس تعلق می گیرد اگر عملا مهر را به همسرش نپردازد حکمش چیست؟

پاسخ:اگر فقط برای شغل مورد نیاز است خمس دارد هر چند استفاده شخصی هم داشته باشد و اگر برای استفاده شخصی مورد نیاز است خمس ندارد واگر برای هر دو مورد نیاز است باز هم خمس ندارد.

سؤال:آیا پدر ومادر شوهر اجازه تعیین اجباری مهریه عروس را دارند ؟( نظر عروس 5 شاخه گل به نیت 5 تن ولی اجبار 110 سکه طلا گردد )؟

پاسخ:حق ندارند.

سؤال:در صورتی که سند ازدواج راجع به موعد پرداخت مهریه چیزی قید نشده باشد آیا مهریه از ابتدای ازدواج به زوجه تعلق دارد و وی می تواند در هر زمانی آنرا طلب کند و شوهر هم موظف به پرداخت آن است یا آنکه فقط در موقع طلاق ؟

پاسخ:مهریه از ابتدای ازدواج ملک زوجه است و اگر قرینه ای بر تاخیر نباشد حق مطالبه دارد .

سؤال:خانمی که در سال 1355 ازدواج کرده و 50000 تومان معین شده حالا چقدر باید به او داده شود ؟

پاسخ:همان مبلغ راباید به او داد و بیش از این لازم نیست .

سؤال:حکم زنی که بچه دار نمی شود چیست؟ آیا شوهر با وجود علاقه زن به زندگیش اورا به خاطر باردار نشدن طلاق دهد، باید هنوز مهریه بپردازد؟

پاسخ:باید مهر اورا تماماً بدهد.

سؤال:آیا مى توان به جاى مهریه اى که در هنگام عقد مورد قرار گرفته شده معادل آن چیزى دیگر داد مثلاً به جاى سکه طلا پول و یا چیز دیگرى؟

پاسخ:مهر که در ذمه زوج مستقر است همان است که در متن عقد ذکر شده است و با توافق و مصالحه طرفین مى توانند آن را تبدیل کرد.

سؤال:آیا اگر در عده طلاق بائن زن رجوع در مهرش نکند زوج می تواند با دادن یک مهری که رضایت زوجه را جلب کند اورا به عقد موقت یا دائم خود در آورد ؟

پاسخ:می تواند .

سؤال:قیمت هر انس (ویا هر گرم) طلا در سال 1354 هجری شمسی چقدر بوده ؟ 100 هزار تومان مهریه در آن زمان ، چه مقدار در حال حاضر می شود ؟

پاسخ:اگر مهر بر اساس پول تعیین شده همان باید داده شود هر چند ارزش پول تغییر کرده باشد .

سؤال:کسیکه مهر به همسرش بدهکار است وقصد پرداخت آن را هم دارد آیا تامیزان مهر به وی خمس تعلق می گیرد اگر عملا مهر را به همسرش نپردازد حکمش چیست؟

پاسخ:درسال اول ازدواج می تواند مقدار مهر را از در آمدن آن سال استثنا ء کند هر چند نپردازد.

سؤال:مهریه ای که ضمن عقد نکاح با رضایت طرفین بدون در نظر گرفتن تاریخ تادیه تعیین شده وعقد وازدواج صورت گرفته , آیا اگر زن بعد از ازدواج از آن صرف نظر کند ومطالبه نکند از ذمه مرد ساقط میشود یا در هر صورت باید پرداخت شود؟

پاسخ:اگر زن ببخشد از مرد ساقط می شود.

سؤال:می توان به جای مهریه ای که در هنگام عقد مورد قرار گرفته شده معادل ان چیزی دیگر داد مثلا به جای سکه طلا پول و یا چیز دیگری داد؟

پاسخ:مهر که در ذمه زوج مستقر است همان است که در متن عقد ذکر شده است و با توافق و مصالحه طرفین می توانند آن را تبدیل کرد

 


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -