مطالب خواندنی

دیدن فیلم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال:نظرتان درباره تماشاى فیلم هاى خارجى جهت آموزش زبان از روى اجبار چیست؟

پاسخ:اگر فیلم مبتذل نباشد و بدون شهوت اشکال ندارد.

سؤال:تماشاى فیلمهاى هندى که همراه با موسیقى صحنه هاى عشقى خشونت وفساد است چه حکمى دارد؟

پاسخ:گوش دادن به موسیقى مناسب مجالس لهو وهم چنین نگاه به فیلمهائى که سبب افتادن در حرام مى شود جایز نیست.

سؤال:آیا دیدن فیلمهاى مستهجن که از بلاد کفار است اشکال دارد ؟

پاسخ:اگر باشهوت نگاه کند حرام است و همچنین بدون شهوت هم بنا بر احتیاط واجب حرام است .

سؤال:حکم شرعى براى تماشاى فیلمهایى که داراى قطعات مبتذل میباشد چیست ؟

پاسخ:نگاه کردن به شهوت و خوف وقوع در حرام ، حرام است و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد.

سؤال:آیا بازى کردن در فیلم هاى با شرایط این که کارگردان یا نقش روبرو زن باشد اشکال دارد؟

پاسخ:اگر مستلزم فعل حرام باشد هر چند مانند خلوت با اجنبى و خوف وقوع در حرام یا لمس اجنبى حرام است .

سؤال:آیا دیدن شبکه هاى تلویزیونى و فیلمهاى سینمائى جایز است؟

پاسخ:اگر مشتمل بر مقاطع لخت و کارهاى منکر یا مشتمل بر مفسده باشد حرام است.

سؤال:آیا رفتن به سینما با توجه به وجود صحنه ها یا صداهاى غیر شرعى جایز است ؟

پاسخ:نگاه کردن به فیملهاى فاسد و عریان با شهوت حرام است و همچنین نگاه بدون شهوت و همچنین شنیدن موسیقى مناسب مجالس لهو و لعب و خوشگذرانى است حرام است و همچنین شنیدن غنا .

سؤال:آیا نوشتن فیلمنامه حرام است ؟

پاسخ:جایز است مگر اینکه موجب فساد و افساد باشد .

سؤال:حرمت فیلمها و نمایشها و سریالهائى که در تلوزیون و سینما بنمایش در مى آید چه معیارى دارد ؟

پاسخ:دیدن فیلمهاى مبتذل و فیلمهایى که گمراه کننده و سوق دهنده به گناه و تبهکارى است مطلقا جائز نیست و در غیر آنها نگاه باشهوت یا با خوف وقوع در حرام جائز نیست و همچنین به احتیاط واجب نگاه زن به فیلم برهنه مرد بیش از مقدار معمول و نگاه کردن مرد به فیلم برهنه زن بیش از مقدار معمول نزد بى حجابان حتى اگر باشهوت نباشد جائز نیست .

سؤال:بازیگرانى که نقش همسر و مادر و پدر را بازى مى کنند اگر به نامحرم خود کلمات محبت آمیز و شوخى صورت بگیرد چه حکمى دارد و اگر اثر منفى براى بیننده داشته باشد چطور ؟ و اگر این کلمات بعدا روى فیلم صداگذارى شود چطور ؟

پاسخ:اگر تحریک کننده باشد یا تلذذ و شهوت در آن باشد یا خوف کشیده شدن به گناه داشته باشد جائز نیست ، و اگر در بیننده آثار منفى داشته باشد جائز نیست و اگر بعدا روى فیلم صداگذارى شود اشکال از جهت اول ندارد ولى از جهت بعدى اشکال باقى است .

سؤال:نظرتان درباره تماشاى فیلم هاى خارجى جهت آموزش زبان از روى اجبار چیست؟

پاسخ:اگر فیلم مبتذل نباشد و بدون شهوت اشکال ندارد.

سؤال:تماشاى فیلمهاى هندى که همراه با موسیقى صحنه هاى عشقى خشونت وفساد است چه حکمى دارد؟

پاسخ:گوش دادن به موسیقى مناسب مجالس لهو وهم چنین نگاه به فیلمهائى که سبب افتادن در حرام مى شود جایز نیست.

سؤال:آیا دیدن فیلمهاى مستهجن که از بلاد کفار است اشکال دارد ؟

پاسخ:اگر باشهوت نگاه کند حرام است و همچنین بدون شهوت هم بنا بر احتیاط واجب حرام است .

سؤال:حکم شرعى براى تماشاى فیلمهایى که داراى قطعات مبتذل میباشد چیست ؟

پاسخ:نگاه کردن به شهوت و خوف وقوع در حرام ، حرام است و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد.

سؤال:آیا بازى کردن در فیلم هاى با شرایط این که کارگردان یا نقش روبرو زن باشد اشکال دارد؟

پاسخ:اگر مستلزم فعل حرام باشد هر چند مانند خلوت با اجنبى و خوف وقوع در حرام یا لمس اجنبى حرام است .

سؤال:آیا دیدن شبکه هاى تلویزیونى و فیلمهاى سینمائى جایز است؟

پاسخ:اگر مشتمل بر مقاطع لخت و کارهاى منکر یا مشتمل بر مفسده باشد حرام است.

سؤال:آیا رفتن به سینما با توجه به وجود صحنه ها یا صداهاى غیر شرعى جایز است ؟

پاسخ:نگاه کردن به فیملهاى فاسد و عریان با شهوت حرام است و همچنین نگاه بدون شهوت و همچنین شنیدن موسیقى مناسب مجالس لهو و لعب و خوشگذرانى است حرام است و همچنین شنیدن غنا .

سؤال:آیا نوشتن فیلمنامه حرام است ؟

پاسخ:جایز است مگر اینکه موجب فساد و افساد باشد .

سؤال:حرمت فیلمها و نمایشها و سریالهائى که در تلوزیون و سینما بنمایش در مى آید چه معیارى دارد ؟

پاسخ:دیدن فیلمهاى مبتذل و فیلمهایى که گمراه کننده و سوق دهنده به گناه و تبهکارى است مطلقا جائز نیست و در غیر آنها نگاه باشهوت یا با خوف وقوع در حرام جائز نیست و همچنین به احتیاط واجب نگاه زن به فیلم برهنه مرد بیش از مقدار معمول و نگاه کردن مرد به فیلم برهنه زن بیش از مقدار معمول نزد بى حجابان حتى اگر باشهوت نباشد جائز نیست .

سؤال:بازیگرانى که نقش همسر و مادر و پدر را بازى مى کنند اگر به نامحرم خود کلمات محبت آمیز و شوخى صورت بگیرد چه حکمى دارد و اگر اثر منفى براى بیننده داشته باشد چطور ؟ و اگر این کلمات بعدا روى فیلم صداگذارى شود چطور ؟

پاسخ:اگر تحریک کننده باشد یا تلذذ و شهوت در آن باشد یا خوف کشیده شدن به گناه داشته باشد جائز نیست ، و اگر در بیننده آثار منفى داشته باشد جائز نیست و اگر بعدا روى فیلم صداگذارى شود اشکال از جهت اول ندارد ولى از جهت بعدى اشکال باقى است .

سؤال:آیا ایفاى نقش معصومین (ع) توسط شخص یا اشخاص یهودى و مسیحى یا غیر اهل کتاب یا سایر فرق اسلامى جائز است یا خیر ؟

پاسخ:در انتخاب افراد براى ایفاى نقش آن بزرگواران نیز باید رعایت عدم هتک بشود و انتخاب افراد یاد شده معمولا مستلزم هتک و خدشه دار نمودن چهره آن بزرگواران در اذهان عموم است و جائز نیست .

سؤال:فیلمهائى که در خارج رواج یافته که در آن نقش رسول اکرم (ص) یا امامان معصوم (ع) یا غیره ایفا مى شود و چنانچه احتمال اغراض ناشایسته اى در آن بکار رفته باشد چه دستور العملى را بیان مى فرمائید ؟

پاسخ:اگر مستلزم هتک هر چند در آینده و هر چند به لحاظ شخص ایفا کننده نقش باشد ،باید در صورت امکان از تولید و پخش آن جلوگیرى شود .

سؤال:اساسا براى ارائه زندگى معصومان (ع) از طریق فیلم ونمایش و سریال با حفظ حدود فقهى چه راه حلّى را ارائه مى دهید ؟

پاسخ:علاوه بر رعایت احترام آن ذوات مقدس باید سعى شود از واقعیات تاریخ آنان استفاده شود و چیزى به دروغ به آنها نسبت داده نشود .

سؤال:آیا نگاه کردن به سایتهای آموزش سکس جهت لذت بردن در عمل زنا شوی برای متاهلین اشکال دارد ؟

پاسخ:جایز نیست وحرام است متاهل یا مجرد بودن ملاک نیست.

سؤال:آیا به فیلم های جنسی بدون لذت جنسی می توان نگریست؟

پاسخ:به طور مطلق جایز نیست


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -