مطالب خواندنی

آداب قرائت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

١ – اجرت گرفتن در مقابل تعلیم قرآن

سؤال:لطفاً بفرمایید: آیا گرفتن اجرت در مقابل تعلیم قرآن جایز است؟

جواب:جایز است، ولى کراهت دارد.

٢ – حجاب خانمها در هنگام قرائت قرآن

سؤال:آیا هنگام قرائت قران باید حجاب کامل داشت؟

جواب:در فرض سوال، حجاب لازم نیست.

٣ – وضو هنگام لمس قران با خط بریل

سؤال:نابینایان براى خواندن از خط برجسته اى به نام «بریل» که با لمس انگشتان خوانده مى شود، استمداد مى گیرند. مى دانیم که این خط از نقاط ششگانه تشکیل شده است. با توجّه به مطلب فوق، آیا بر نابینایان لازم است در موقع فراگیرى قرائت قرآن، و در وقت لمس اسامى مقدّسه که با خط برجسته نوشته شده، وضو داشته باشند؟

جواب:آرى باید وضو داشته باشند، یا از دستکش هاى پلاستیکى نازک استفاده کنند.

٤ – فراموش کردن خواندن قرآن تبرعی

سؤال:کسی از من خواست تا برای نذری که داشت یک جز قرآن تا وقت معینی بخوانم. اما من فراموش کردم. چه باید بکنم؟ شماره ی آن جز قرآن را نیز فراموش کرده ام. اما روی یک جز شک دارم. تکلیف چیست؟

جواب:اگر تبرعی قبول کرده اید عمل به آن واجب نیست. ولی شایسته است ترک نشود و آنچه را احتمال می دهید بخوانید.

٥ – گوش دادن به قرائت قرآن بانوان

سؤال:اگر زن با صوت قرآن بخواند، آیا مرد مى تواند به آن گوش بدهد؟ در این مورد آیا تفاوتى بین نوار و غیر آن هست؟

جواب:در صورتى که زن به طور ساده قرآن بخواند مانعى ندارد ولى اگر با آهنگ یا صداى زیبا بخواند گوش دادن مرد اجنبى جایز نیست و نوار و غیر نوار فرقى نمى کند.

٦ – قرائت قرآن بانوان در حضور نامحرم

سؤال:قرآن خواندن زن در حضور مردان غریبه چه حکمى دارد و آیا مى تواند بدون حالت غنا اشعارى را به صورت تک خوانى براى مردان بخواند؟

جواب:اگر با آهنگ بخواند جایز نیست .

٧ – لمس قرآن توسط بیمارانی که کیسه ادرار به همراه دارند

سؤال:فردى قطع نخاع هستم. و به دلیل آن که بول و غائط بى اختیار از من خارج مى شود از کیسه ادرار استفاده مى کنم (سند و کاندوم) به همین جهت دائماً ادرار من جریان دارد، و داخل کیسه مى ریزد. به چه شکلى مى توانم قرآن بخوانم، و دست به آیات قرآن بزنم؟

جواب:شما مى توانید وضو بگیرید و مشغول قرائت قرآن شوید. و مادام که فاصله زیادى نشده، مى توانید خطّ قرآن را لمس کنید.

٨ – لمس قرآن توسط نابینایان

سؤال:آیا بر افراد نابینا نیز لازم است که هرگاه بر روى آیات قرآن دست مى کشند وضو داشته باشند، یا نیازى نیست؟

جواب:آنها نیز باید وضو داشته باشند.

٩ – تلاوت قرآن با آهنگ

سؤال:آیا تلاوت قرآن به صورت سرود و همراه با آهنگ جایز است؟

جواب:جایز نیست.

١٠ – تسلیت گفتن به هنگام قرائت قرآن

سؤال:در مراسم فاتحه در بعضى از شهرستانها رسم است که هنگام تلاوت قرآن افراد شرکت کننده با صداى بلند به بازماندگان تسلیت مى گویند و بازماندگان جواب آنها را مى دهند، آیا این عمل جایز است؟

جواب:بهتر است احترام قرآن را بیشتر رعایت کنند و از این کار بپرهیزند.

١١ – گفتن «بسم الله» هنگام تلاوت آیات میانی سوره توبه

سؤال:با توجه به اینکه سوره «توبه» را بدون «بسم الله» می خوانیم اگر بخواهیم آن را از میانه هم شروع کنیم. آیا این «بسم الله» را نگوییم؟

جواب:گفتن «بسم الله» در غیر ابتدای سوره مانعی ندارد.

١٢ – گوش دادن به قرائت قرآن بانوان

سؤال:اگر زن با صوت قرآن بخواند، آیا مرد مى تواند به آن گوش بدهد؟ در این مورد آیا تفاوتى بین نوار و غیر آن هست؟

جواب:در صورتى که زن به طور ساده قرآن بخواند مانعى ندارد ولى اگر با آهنگ یا صداى زیبا بخواند گوش دادن مرد اجنبى جایز نیست و نوار و غیر نوار فرقى نمى کند.

١٣ – خواندن و شنیدن قرآن با بدن نجس

سؤال:آیا اگر قسمتی از بدن نجس باشد خواندن یا شنیدن قران حرام است؟

جواب:حرام نیست.

١٤ – تلاوت قرآن با آهنگ

سؤال:آیا تلاوت قرآن به صورت سرود و همراه با آهنگ جایز است؟

جواب:جایز نیست.

١٥ – دراز کردن پا در حال قرائت قرآن کریم

سؤال:آیا دراز کردن پاها در حال تلاوت قرآن کریم، موجب بى حرمتى است؟

جواب:در صورتى که قصد بى احترامى نداشته باشد حرام نیست ولى در هر حال (در غیر صورت ضرورت) بهتر است این کار را ترک کند.

١٦ – تلاوت قرآن در مجلس ترحیم تارک الصلاة

سؤال:آیا تلاوت قرآن در مجلس ترحیم تارک نماز و یا منکر نماز جایز است؟

جواب:تقاضاى عفو و بخشش و انجام اعمال خیر براى همه مسلمانان هرچند که گناهکار باشند جایز است.

١٧ – قرائت قرآن بانوان در حضور نامحرم

سؤال:قرآن خواندن زن در حضور مردان غریبه چه حکمى دارد و آیا مى تواند بدون حالت غنا اشعارى را به صورت تک خوانى براى مردان بخواند؟

جواب:اگر با آهنگ بخواند جایز نیست .

١٨ – ختم سوره انعام

سؤال:در بعضى شهرها مجالس مردانه و زنانه به عنوان ختم سوره انعام برقرار مى گردد در این رابطه جزواتى نیز منتشر شده در وسط آیه هاى مبارکه، اذکارى نیز وارد شده است و همچنین یازده مرثیه; نظرمبارک خود را در این مورد مرقوم فرمایید؟

جواب:درباره ختم انعام به صورتى که معمول است روایت مستندى نیافتیم هر چند در بعضى کتابها، اشاره اى به آن دیده مى شود، ولى جاى شک نیست که تلاوت این سوره مبارکه و عمل به آن مى تواند باعث حلّ مشکلات گردد و شایسته است به هنگام تلاوت سوره مطلقاً چیزى به آن نیفزایند و هنگامى که تلاوت سوره تمام شد به سراغ دعاها و مرثیه ها بروند.[1]

١٩ – اکتفا به خواندن ترجمه قرآن

سؤال:با سلام من مهدی 23 هستم و یکی از مقلدین شما، من به زبان عربی چندان تسلطی ندارم و به همین خاطر برای درک بهتر مطالب بیان شده در کتاب مقدس مجید ترجمه این کتاب را میخوانم آیا این کار ایرادی دارد؟ چون که یکی از روحانیون این عمل را شرک و فاعل آن را مرتد و شایسته مرگ میداند.

جواب:این کار نه شرک است و نه گناه، ولی بهتر است سعی کنید تدریجاً به خواندن قرآن آشنا شوید.

٢٠ – تلاوت قرآن کسی که صحیح نمی خواند

سؤال:کسى که علاقه زیادى به تلاوت قرآن دارد ولى نمى تواند آن را کاملا صحیح بخواند و سعى در تصحیح آن مى کند، آیا قرآن خواندن او بهتر است یا ترک آن؟

جواب:بهتر است بخواند و سعى در اصلاح آن نیز بکند.

٢١ – اجیر شدن غیر مسلمان برای خواندن قرآن

سؤال:غیر مسلمان که قرآن خواندن بلد است می تواند از طرف مسلمان (با دریافت مزد یا بدون آن) اجیر شود؟

جواب:جایز نیست.

٢١ – اکتفا به خواندن ترجمه قرآن

سؤال:با سلام من مهدی 23 هستم و یکی از مقلدین شما، من به زبان عربی چندان تسلطی ندارم و به همین خاطر برای درک بهتر مطالب بیان شده در کتاب مقدس مجید ترجمه این کتاب را میخوانم آیا این کار ایرادی دارد؟ چون که یکی از روحانیون این عمل را شرک و فاعل آن را مرتد و شایسته مرگ میداند.

جواب:این کار نه شرک است و نه گناه، ولی بهتر است سعی کنید تدریجاً به خواندن قرآن آشنا شوید.

٢٢ – تذکر به کسی که قرآن را غلط می خواند

سؤال:آیا تذکّر به کسى که قرآن را غلط مى خواند واجب است؟

جواب:بهتر است با زبان خوب تذکّر دهید.

٢٣ – خواندن قرآن بدون وضو

سؤال:به موجب فتاواى کلیّه علماى أعلام و آیات عظام لمس و تماسّ بدن با خطّ قرآن براى کسى که وضو نداشته باشد حرام است، آیا این فتوى بین مؤمنین و قرآن فاصله ایجاد نمى کند؟

جواب:دست زدن به جلد و کاغذ قرآن براى کسانى که وضو ندارند اشکالى ندارد، فقط دست روى خط قرآن نباید بگذارند، خواندن قرآن نیز با وضو و بی وضو هر دو ثواب دارد، هرچند با وضو بهتر است، بچّه ها را نیز نباید از دست زدن به قرآن نهى کرد، بلکه باید آنها را به قرآن آشنا کنید، حتّى اگر دست روى خطوط قرآن بگذارند براى بچّه هاى نابالغ اشکالى ندارد، امّا باید به آنها توجّه داد که احترام قرآن را حفظ کنند.

٢٤ – لمس خطوط قرآنی که فقط سیاهی از آن باقی مانده

سؤال:در صورتى که خطوط قرآن، یا صفحه اى از آن، در اثر آفتاب و یا باران از بین رفته و قابل خواندن نباشد و فقط مقدارى از سیاهى خطوط معلوم باشد، آیا در موقع لمس و مسّ آن، حکم قرآن جارى مى شود؟

جواب:این سیاهى حکم قرآن را ندارد.

٢٥ – فراموش کردن خواندن قرآن تبرعی

سؤال:کسی از من خواست تا برای نذری که داشت یک جز قرآن تا وقت معینی بخوانم. اما من فراموش کردم. چه باید بکنم؟ شماره ی آن جز قرآن را نیز فراموش کرده ام. اما روی یک جز شک دارم. تکلیف چیست؟

جواب:اگر تبرعی قبول کرده اید عمل به آن واجب نیست. ولی شایسته است ترک نشود و آنچه را احتمال می دهید بخوانید.

٢٦ – خواندن ترجمه قرآن

سؤال:آیا خواندن قرآن در مجالس به زبان غیر عربى جایز است؟

جواب:اشکالى ندارد; ولى ثواب تلاوت قرآن را ندارد.

٢٧ – تأدیب فرزند به خاطر سرپیچی در یادگیری قرآن

سؤال:آیا پدر مى تواند فرزند خود را به خاطر سرپیچى در یادگیرى قرآن، تأدیب نماید؟

جواب:بهتر است از طریق تشویق این کار را انجام دهد.

٢٨ – کتک زدن پدر به فرزند

سؤال:آیا پدر مى تواند فرزند خود را به خاطر سرپیچى در یادگیرى قرآن، تأدیب نماید؟

جواب:بهتر است از طریق تشویق این کار را انجام دهد.

٢٩ – گفتن «بسم الله» هنگام تلاوت آیات میانی سوره توبه

سؤال:با توجه به اینکه سوره «توبه» را بدون «بسم الله» می خوانیم اگر بخواهیم آن را از میانه هم شروع کنیم. آیا این «بسم الله» را نگوییم؟

جواب:گفتن «بسم الله» در غیر ابتدای سوره مانعی ندارد.

٣٠ – خواندن و شنیدن قرآن با بدن نجس

سؤال:آیا اگر قسمتی از بدن نجس باشد خواندن یا شنیدن قران حرام است؟

جواب:حرام نیست.

٣١ – نماز خواندن در پرتو روشنایی غیر قانونی

سؤال:نماز خواندن، یا تلاوت قرآن، در پرتو روشنایى برق و گازى که بدون اجازه دولت کشیده شده، چه صورتى دارد؟

جواب:استفاده غیر قانونى از این امور جایز نیست; ولى نماز خواندن در چنان فضایى اشکال ندارد، امّا خواندن قرآن اشکال دارد.


[1] درباره فضیلت ختم سوره انعام، مرحوم مجلسى در بحارالانوار، جلد 87، صفحه 341، حدیث 54، باب اعمال الاسبوع و ادعیتها و صلواتها، روایتى نقل کرده است


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -