مطالب خواندنی

استفتائات. احکام آب ها- فاضل

بزرگ نمایی کوچک نمایی

احکام آب ها

آیت الله العظمی فاضل «قدس سره»

سؤال  :آبهاى لوله کشى شهر و روستا گاهى به واسطه آنکه کُلُر به آن مى زنند به رنگ سفید درمى آید، آیا در آن حال مضاف است یا نه و تطهیر و وضو با آن چگونه است؟

پاسخ: اگر در آن حال به آن آبِ تنها گفته مى شود احکام مضاف را ندارد و تطهیر و وضو با آن صحیح است و نیز اگر شک کنند که مضاف شده یا نه، محکوم به مطلق بودن است، امّا اگر کلر به قدرى زیاد باشد که به آن آبِ تنها گفته نشود مضاف شده و باید براى تطهیر و وضو صبر کنند تا صاف شود.

پاسخ: پاک مى شود ولى احتیاط آن است که آن را طورى فشار دهند که آب داخل آن خارج شود.

سؤال  :زمین سنگفرش یا آجر فرش به بول و غیره نجس شده، آیا پس از آنکه آب شلنگ را به آن وصل کردیم و عین نجاست از بین رفت پاک مى شود یا لازم است غساله آن را جمع کنیم؟

پاسخ: اگر آب شلنگ متصل به آب کر یا جارى باشد وقتى آب تمام محل نجس را احاطه کرد پاک مى شود و جمع کردن غساله شرط نیست.

سؤال  :آیا در اتصال آب کر یا آب باران، براى تطهیر آب نجس، مخلوط شدن شرط است؟

پاسخ: بلى، بنابر احتیاط واجب امتزاج شرط است.

سؤال  :کیفیت تطهیر موکت نجسى که به زمین چسبیده چگونه است؟

پاسخ: بعد از زوال عین نجاست اگر توسط شلنگ به آب کر یا جارى متصل شود و آب آن را احاطه کند و در آن فرو برود پاک مى شود و احتیاط واجب آن است که آن را طورى فشار دهند که آب داخل آن خارج شود.

سؤال  :ماشینهاى لباسشویى که لباس را شسته و خشک تحویل مى دهند، با توجه به قطع و وصل شدن آب آیا لباس را پاک مى کنند؟

پاسخ: به طورى که مطلعین مى گویند آب در حال اتصال به کر لباس نجس را احاطه مى کند و همه اجزاى لباس را فرا مى گیرد و در صورت قطع شدن چنانچه سه مرتبه آب لباس ها را فرابگیرد و آبها را گرفته تخلیه کند، اگر عین نجاست در لباس باقى نمانده باشد، پاک مى شود.

سؤال  :آیا فرش یا ظرف نجس زیر باران پاک مى گردد؟

پاسخ: در صورتى که عین نجاست در آن باقى نماند پاک مى شود و در فرش فشار هم لازم نیست.

سؤال  :اگر آب شیر به قدر شیر سماور معمولى باشد اتصال صدق مى کند یا نه؟

پاسخ: بلى، صدق مى کند.

سؤال  :لباس نجس بعد از ازاله نجاست، در ظرف آب قلیل که از طریق شیر متصل به آب کرّ است زده مى شود، آیا پاک مى گردد؟

پاسخ: پاک مى شود

سؤال  :کسى که نمى تواند با آب تطهیر کند چه وظیفه اى دارد؟

پاسخ: براى نماز باید محل غائط را با سنگ و دستمال تمییز کند ولى اگر اعضاى دیگر او نجس باشد بهمان صورت نماز بخواند.

سؤال  :بیمارى که امکان تطهیر را ندارد (قطع نخاع شدگان) براى نماز چه وظیفه اى دارد؟

پاسخ: در صورت امکان واجب است ازدواج کند و همسر او متکفل تطهیر او شود و اگر امکان ندارد تطهیر از او ساقط است.

جامع المسائل -ج2

سؤال  ـ آیا تغییر بو یا رنگ یا طعم آب، موجب مضاف شدن آب مى شود؟

پاسخ:  خیر، تغییر از جهت امور مذکوره موجب مضاف شدن آب نمى شود، بلى اگر چیزى که با آب مخلوط مى شود بقدرى باشد که عرفاً به آن آب گفته نشود مضاف مى شود، مانند شربت و دوغ و چاى و امثال اینها.

سؤال ـ اگر رنگ و بو و طعم آب کرى که نجس بوده است، به وسیله مواد شیمیایى، از بین برود، آیا پاک مى شود؟

پاسخ:  خیر، پاک نمى شود.

سؤال : شرکتى در نظر دارد فاضلابهاى ناشى از خط تولید نوشابه (شامل آبهاى شستشو و آبکشى کف سالنها و دستگاهها) را به همراه فاضلابهاى بهداشتى (ناشى از حمامها و دستشویى ها) را تصفیه کند، در تصفیه خانه جریان مخلوط فاضلاب صنعتى و انسانى مراحل مختلف را طى مى کند و در مرحله اصلى تبدیل به حالتى خواهد شد که با حالت اولیه فاضلاب تصفیه نشده کاملاً متفاوت است و مایعى ایجاد مى شود که حالت آب مضاف را دارد. در ادامه خط تصفیه با جداسازى مایع مذکور دو فاز ایجاد مى شود که یک فاز آن کاملاً زلال و شبیه آب معمولى بدون رنگ و بو و بدون آثار آلودگى است و فاز دیگر آن تغلیظ شده به اول تصفیه خانه برگشت داده مى شود، چنانچه آب خروجى از تصفیه خانه داراى مشخصات ظاهرى آب معمولى باشد آیا پاک است یا خیر؟ و در صورت منفى بودن پاسخ آیا اتصال آن با آب جارى یا کر و باران مى تواند حکم بر پاکى کل آن بدهد؟

پاسخ:  در فرض سؤال که آب تصفیه شده عرفاً آب معمولى محسوب مى شود با توجه به اینکه قبلاً مضاف و ظاهراً نجس بوده است اگر به کر یا جارى متصل شود یا باران بر آن ببارد پاک مى شود ولى بنابر احتیاط واجب باید آب باران یا کر یا جارى با آن مخلوط گردد، همانگونه که در مسأله 56 توضیح المسائل بیان شده است.

سؤال ـ استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب، جهت فضاى سبز و زراعت وامثال آن چگونه است؟ از جهت طهارت وظیفه چیست؟

پاسخ:  استفاده از آب مزبور براى فضاى سبز و غیره مانعى ندارد و اگر یقین به نجاست آن دارند، چنانچه آب جارى یا لوله به آن متصل کنند و با آن مخلوط کنند، پاک مى شود و همینطور است اگر باران به آن ببارد.

سؤال  ـ آبهایى که در جوى کوچه و خیابان روان است و معمولاً از فاضلاب منازل و لباسشویى خانه ها جارى است، پاک است یا خیر؟

پاسخ:  چنانچه یقین به نجاست آنها نباشد، محکوم به طهارت و پاک است.

سؤال  ـ حوض سیمانى و موزاییکى که آب آن از کر کمتر بوده و سگ از آن آب خورده است آیا جهت تطهیر، خاک مال کردن لازم است؟

پاسخ:  خیر، خاک مال کردن لازم نیست و مثل چیزهاى نجس دیگر تطهیر مى شود.

سؤال  ـ در تطهیر لباس و امثال آن، فرموده اید: باید غساله آن با فشار دادن خارج شود، سؤال این است که اگر غساله خودبخود و بدون فشار خارج شود، (مثل اینکه آن را از آب درآورند و روى بند بیندازند، تا کم کم غساله خارج شود) آیاکفایت مى کند؟

پاسخ:  خروج خودبخود، کفایت نمى کند.

سؤال  ـ اینکه فرموده اید: لباس و فرش و امثال آن را که نجس شده، باید فشار دهند تا غساله آن خارج شود، آیا باید خارج از آب فشار داد؟ یا اگر داخل آب فشار دهند، یا پامال کنند کفایت مى کند؟

پاسخ:  داخل آب هم به هر نحوى فشار دهند، یا طورى حرکت دهند که غساله آن خارج شود کفایت مى کند.

سؤال  ـ فرموده اید: احتیاط واجب آن است که فرش و لباس و مانند اینها را جهت تطهیر، طورى فشار یا حرکت دهند که آب داخل آنها خارج شود، آیا اگر آب لوله با فشار روى آنها گرفته شود، بطورى که آب داخل آنها خارج شود یا ماشین لباسشویى آنها را با سرعت گردش و دوران، فشار دهد کافى است؟

پاسخ:  بلى در هر دو مورد کفایت مى کند و فشار جداگانه لازم نیست.

سؤال  ـ لباس و فرشى که به بول نجس شده، آیا اگر در آب کر یا جارى یا با آب لوله شهرى، یک دفعه آن را بشویند و داخل آب یا در حال اتصال آب لوله آن را فشار دهند پاک مى شود، یا باید دو دفعه بشویند؟

پاسخ:  در فرض سؤال یک دفعه کفایت مى کند.

سؤال ـ در لباسشویى هاى عمومى، لباس افراد بى مبالات که طهارت و نجاست را رعایت نمى کنند شسته مى شود، آیا لباسهایى که دراین لباسشوییها شسته مى شود پاکند؟

پاسخ:  چنانچه لباس را پاک تحویل داده اند و شک داشته باشند که نجس شده یا نه، پاک است و اگر نجس بوده و متصدى شستن آن بگوید تطهیر کرده است، محکوم به طهارت است.

سؤال ـ چنانچه بچه روى فرش بول کرده باشد و کف اتاق هم نجس باشد، آیا اگر فرش را به وسیله آب لوله کشى تطهیر کنیم، پشت فرش و کف اتاق هم پاک مى شود؟

پاسخ:  چنانچه با آب لوله روى فرش بریزند و از پشت آن عبور کند و خارج شود، رو و پشت فرش پاک مى شود، و چنانچه آب لوله متصل به کف اتاق بشود آن هم پاک مى شود.

سؤال  ـ اگر زمین سنگ فرش، نجس شده باشد و عین نجاست آن برطرف شده، اگر آنجا را با شلنگ متصل به آب لوله شهرى آب بکشیم، آیا باید غُساله آن را جمع و خارج کنیم تا پاک شود؟

پاسخ:  در فرض سؤال، خارج کردن غساله[1] لازم نیست و پاک مى شود.

سؤال  ـ لباس آلوده به خون یا منى را شسته ام ولى پس از تطهیر، رنگ و اثر آن باقى است آیا باید دومرتبه بشویم؟

پاسخ:  چنانچه عین خون یا منى از بین رفته و شسته شده، لباس پاک است، هر چند رنگ آن باقى باشد.

سؤال  ـ چنانچه چیز نجس را که باید دومرتبه شست (مثل ظروف متنجس به بول) یک مرتبه بشویند ولى مقدار آبى که یک مرتبه مى ریزند بیشتر از مقدار آبى باشد که دومرتبه مى ریزند، آیا آن چیز پاک مى شود؟

پاسخ:  در موارد لزوم تعدّد، باید دومرتبه بریزند، بلى چنانچه بعد از ازاله عین نجاست، ریختن آب را ادامه دهند، در این صورت آن چیز پاک مى شود و تعدد لازم نیست.

سؤال  ـ گاهى آب لوله هاى شهرى از منبع قطع مى شود ولى به مقدارى ـ مثلاً به اندازه شیر سماور ـ آب از لوله با داخل طشت لباس که نجس است، متصل مى شود، آیا پاک کننده است؟

پاسخ:  چنانچه آب موجود داخل لوله ها به مقدار کر باشد و متصل به طشت باشد پاک کننده است، یعنى احکام آب کر را دارد.

سؤال  ـ لباس نجس را زیر شیر متصل به لوله تطهیر کردم، آیا آبى که از آن مى ریزد یا ترشح مى کند پاک است؟

پاسخ:  بلى، چنانچه غساله آن در زیر شیر خارج شده، ترشّح و آبى که پس از آن مى ریزد پاک است و نیز ترشّح در حال شستن و اتصال به آب شیر، پاک است.

سؤال اگر چیز نجسى به گونه اى باشد که به علل گوناگون آب کشیدن آن مشکل باشد آیا براى پاک کردن آن مى توان سه بار با دست و یا شیء خیس، روى آن چیز نجس کشید؟

پاسخ:  در فرض سؤال آن شئ به این صورت تطهیر نمى شود، چون در تطهیر، جریان آب لازم است و مجرّد تر شدن کفایت نمى کند بلکه باعث سرایت نجاست نیز مى شود.

------------------------------

1-  غساله آبى است که معمولاً در وقت شستن و بعد از آن از چیزى که شسته مى شود خودبخود یا به وسیله فشار خارج مى شود.


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -