حکم خوردن غذای متنجس

بزرگ نمایی کوچک نمایی
سوال سلام علیکم
اگر غذایی بخوریم که متنجس باشد ولی به دلیل تعدد واسطه دیگر نجس نمی کند.اگر اب در دهان بگردانیم و اب را بیرون بریزیم ان اب نجس است؟
مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی سیستانی(مدظله)

جواب اگر متنجس دیگر منجّس نباشد و خورده شود آب دهان نجس نمی باشد . یاحق  

پاسخ به احکام شرعی