چند سؤال در باره خروج رطوبت یا منی

بزرگ نمایی کوچک نمایی
سوال با عرض سلام
1- بعد از جنب شدن و انزال و مشاهده منی مایعی سفید و رقیق به صورت تک قطره ازمن خارج شد آیا حکم منی را دارد؟
2- اگر از خروج منی جلوگیری شود و چند دقیقه بعد مایعی خارج شود آیا حکم منی دارد؟

مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)

جواب 1- در صورتی که آن رطوبت سفید رنگ با منی و بول برخورد نکرده باشد پاک است.
2- این رطوبت و مایع پاک است و حکم منی را ندارد. یاحق  

پاسخ به احکام شرعی