حکم موش آزمایشگاهی (مرجع تقلید: آیةالله سیستانی)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
سوال بنده دانشجوی مقطع دکترای علوم تشریح هستم و بر روی موش های آزمایشگاهی تحقیق انجام می دهم می خواستم بدانم از تظر اسلام کار با این حیوانات در جهت تحقیق و پزوهش چه حکمی دارد و نیز از نظر نجس و پاک بودن حیوان(موش آزمایشگاهی) و اگر مو ی آنها به لباس انسان باشد چه حکمی دارد و آیا می شود با آن لباس نماز خواند؟
مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی سیستانی(مدظله)
 
جواب: سلام علیکم؛در علم پزشکی انجام آزمایش و تحقيقات روى حيوانات يا جراحى و مانند اينها، در صورتی که پيشرفت علم متوقف بر آن باشد اشكال ندارد اما وقتی حیوانی تشریح شود مردار و نجس هست و باید به احکام نجاست عمل کنید.
برخی از مراجع عظام بودن مردار (مانند گوشت و پوست آن كه روح دارد) را همراه نماز گزار را جایز نمیدانند و نماز را با آن نیز صحیح نمیدانند (هرچند بودن چيزى از مردار مانند مو و پشم كه بی روح است را که همراه نمازگزار باشد را جایز میدانند) و نماز را هم با آنها صحيح میدانند.
اما مرجع تقلید شما حضرت آیت الله العظمی سیستانی(مدظله) در توضیح المسائل مسائل 809 و 810 میفرمایند: هرگاه چیزی از مردار نجس مانند گوشت و پوست آن که روح داشته همراه نمازگزار باشد، نمازش صحیح است. و نیز میفرمایند: اگر چیزی از مردار حلال‌گوشت ـ مانند مـو و پشم کـه روح ندارد ـ همراه نمازگزار باشد، یا با لباسی که از آنها تهیه کرده‌اند نماز بخواند، نمازش صحیح است. یاحقّ.

  

پاسخ به احکام شرعی