مدت حیض

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مدت حیض- آیت الله مکارم شیرازی
*لکه بینی بعد از قطع شدن خون حیض
[33] سؤال: من خانمی هستم که ۳ روز حیض می باشم بعد از آن یک روز قطع شده و دوباره لکه خون مشاهده می کنم تکلیف اینجانب در این مدت برای روزه گرفتن چگونه است ؟
پاسخ: در صورتیکه زمان لکه بینی به اضافه آن چهار روز از ده روز تجاوز نکند همه حکم عادت ماهانه را دارد و الا همان 3 روز عادت ماهانه است.
*منظور از یک روز در دوران حیض
[34] سؤال: منظور از 1 روز در حیض همان 1 شبانه روز (24 ساعت) است؟
پاسخ: آری، منظور بیست و چهار ساعت است ولی هرگاه از صبح روز اول تا عصر روز دهم حیض را ببیند شب قبل از اول و شب بعد از دهم جزء نخواهد بود.
*انجام غسل پس از قطع شدن خون حیض
[35] سؤال: زمانی که زن از خون حیض پاک می شود یعنی دیگر خونریزی ندارد آیا می تواند غسل کند یا اینکه باید یک هفته از شروع خونریزی بگذرد؟
پاسخ: هرگاه از حیض پاک شد باید غسل کند و به واجبات خود عمل نماید.

  

پاسخ به احکام شرعی